zargana

Zargana, Familyası; Zarganagiller (Belonidae). Yaşadığı yerler: Bütün denizlerde bulunur. Tatlı suda yaşayan türleri de vardır. Özellikleri: Yılana benzer ince uzun vücutlu bir balık. Boyu 1 metre kadar olabilir. Küçük balıklarla beslenir. Ömrü: 18 yıl kadar. Çeşitleri: 7 türü bilinmektedir.

ZARGANA (türkçe) anlamı
1. Uskumrumsugillerden
2. 40-60 cm boyunda
3. vücudu silindir biçiminde
4. gaga gibi ince
5. uzun
6. sivri ağızlı bir balık (Belone belone).
ZARGANA (türkçe) anlamı
7. uskumrumsugillerden
8. vücudu silindir biçiminde
9. gaga gibi ince
10. uzun
11. sivri ağızlı bir balık (belone acus).
ZARGANA (türkçe) ingilizcesi
1. n. G.A.R.
2. garfish
3. needlefish
ZARGANA (türkçe) fransızcası
1. orphie [la]

Zargana hakkında bilgiler

Zargana Familyası; Zarganagiller (Belonidae). Yaşadığı yerler; Bütün denizlerde bulunur. Tatlı suda yaşayan türleri de vardır. Özellikleri: Yılana benzer ince uzun vücutlu bir balık. Boyu 1 metre kadar olabilir. Küçük balıklarla beslenir. Ömrü: 18 yıl kadar. Çeşitleri: 7 türü bilinmektedir.

Dünyanın bütün denizlerinde yaşayan ince, uzun vücutlu bir balık. Daha önceleri Uskumrumsugiller (Scombresocidae) familyasında kabul edilirdi. Sırtı yeşilimsi, karın tarafı beyazdır. Çeneleri leylek gagası gibi sivridir. Alt ve üst çenelerinde keskin ince dişleri vardır. Sırt ve anal yüzgeçleri alt alta olup çatallı kuyruğa yakındır. Vücudunu örten ufak pulları vardır. Ele alındığında kolayca dökülürler. Çevik ve hareketli bir balıktır. Çoğunun boyu 60 cm'dir; fakat bir-iki metre gelenleri de vardır. Türkiye'de Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de boldur. Bizdekilerin boyları 40-70 cm, ağırlıkları 200-300 gr kadardır. Hamsi, çaça, gümüş, çamuka ve kıraça gibi balıklarla beslenir. Düşmanlarından kaçmak için su yüzüne çıktığı ve sıçradığı da görülür. İlkbaharda yumurtlar. 18 yıl kadar yaşar. Bir yaşındakilerin boyları 30 cm kadardır. Dişileri, erkeklerden daha çabuk gelişirler. Fosfor oranı yüksek, besleyici bir balıktır. Tavası, buğulaması ve fırında pilakisi Ünlüdur. Zarganaların etleri lezzetlidir. Fakat, kemikleri yeşilimsi olduğundan bazı kimseler tarafından pek beğenilmezler. Tatlı sularda yaşayan 2 türü vardır. Bunlardan biri Asya ve Hindistan ırmaklarında rastlanan ve boyu 30 cm'yi bulan “Xenetodon cancila” türü, diğeri ise Amazon'da yaşayan “Potamorhaphis guianensis” türüdür.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Zargana Balığı

Zargana (Belone belone), Belonidae familyasına ait uzun ve ince vücutlu bir deniz balığı türü. 60-70 cm, hatta bazen 1 m uzunluğa varır ve ortalama 18 yıl yaşar.

Gar

Gar, demiryolu üzerinde hareket eden taşıtların ve bu taşıtlarla yolculuk yapan yolcuların gereksinimlerini karşılmak amacıyla yapılmış büyük istasyonlara denir. Genel anlamda daha çok tren için kullanılsa da otobüs terminali için de otogar olarak kullanılır.