Zehirli ��I��Ek

yılan sokması

Yılan zehiri çok çabuk ve şiddetli tesir gösteren zehirlerdendir. Ancak, bu zehirler ağızdan alındıkları zaman zehirlemezler. Zehirli yılanların çoğu büyük başlıdır.

zehirli yılan

Zehirli yılan modifiye olmuş salya (zehir) kullanan yılanlardır. Yılan avını hareketsizleştirmek ya da kendisini savunmak için, içi boş zehir dişler gibi özelleşmiş dişlerinden bu zehiri salgılar. Zehirli yılanlar, zehirsiz yılanlardan evrimleşmişlerdir.

Periyodik

Periyot bir tam salınım arasındaki zaman süresine ya da bir titreşim için geçen süreye denir. Periyota "bir devir süresince geçen zaman" da diyebiliriz.

zehirli

Ekzotoksin

Ekzotoksin Alm. İxotoxin (n), Fr. Exostoxine (f), İng. Exotoxin. Bazı mikroorganizmaların, vücut içinde veya vücut dışında salgıladıkları zehirli maddeler. Bu zehirlerin, kuvvetli öldürücü niteliği vardır. Mesela, Clostridium botulinum isimli mikrop, özel...

Ağız tüfeği

Ağız tüfeği ya da boru tüfeği, üfleme borusu, üfleme oku, daha çok Güneydoğu Asya, Guatemala, Güney Amerika gibi sık ormanlık bölgelerdeki yerli halkın avcılık ya da savaş sırasında kullandıkları üfleyerek ucu sivri bir okçuk ya da zehirli iğneyi veya mis...

antiserum

Antiserum, enfeksiyon yapıcı mikroorganizmalara ya da zehirli maddelere karşı etkili özgül antikorları içeren kan serumu. Antiserumlar at, koyun, sığır, tavşan ve insan kanında enfeksiyon, zehirlenme ya da aşılanma sonucunda gelişir ve başka kişilerin bel...

Mantar zehirleri

Mantar zehirleri, zehirli mantarın vücuda alınmasıyla sindirim sisteminde rahatsızlıklara ve hatta ölümlere yol açar.

düğünçiçeği

Düğünçiçeği Alm. Hahnenfuss (m), Fr. Rénoncule (m), İng. Buttercup, ranunculus. Familyası: Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae). Türkiye’de yeşittiği yerler: Anadolu. Nisan-temmuz ayları arasında, ekseriya parlak sarı, nadiren beyaz renkli çiçekler açan b...

ranitomeya