Zel (Harf)

Kısaca: Zel ( ‎ذ‎ ) Arap alfabesi'nin dokuzuncu harfi. Bu harfin Yunanca benzeri Delta (Δ,δ) harfidir. Ebced hesabındaki değeri 700 tür. Şemsî harflerdendir ...devamı ☟

Zel (harf)
Zel (harf)

Zel ( ‎ذ‎ ) Arap alfabesi'nin dokuzuncu harfi. Bu harfin Yunanca benzeri Delta (Δ,δ) harfidir. Ebced hesabındaki değeri 700 tür. Şemsi harflerdendir Yazılış Ζel harfi sadece sağdan bitişebilen bir harftir. Soldan başka bir harfler birleşmez Mahreç - Fonetik Zel sesi, dil, üst ve alt dişler arasına hafifçe sıkıştırılarak şiddetle soluk verilerek çıkarılır. "d" ile "z" arasında peltek ve vızıltılı bir ses verir. İnce bir sestir. Bu sesin Türkiye Türkçesi'nde karşılığı yoktur. Ancak, Başkort Türkçesi'ndeki Ҙ ҙ sesi bu sesin karşılığıdır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ayn (harf)
4 yıl önce

İbranice harf için bkz: Ayin (harf) Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi. İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî...

Sad (harf)
7 ay önce

sesin karşılığı yoktur. Bu harfin çeşitli dillerdeki adı Tsad (Tsade) olarak bilinir. Sert ve dolgun bir S sesi verir. Bu harf Türkçede mevcut değildir...

Lam (harf)
7 ay önce

bir harf yoktur. Bunlar daha çok düzeltme işareti ile gösterilen sözcüklerde yer alırlar. Bu harfin yer aldığı kelimelerin tamamındaki L harfleri dilin...

Kaf (harf)
7 ay önce

gırtlağa yakın olarak çıkarılan ve gırtlaksı G'ye doğru kayan kalın K harfini gösterir. Örneğin: Qomşu (Komşu)... Bazı Türki dillerde ise yine kalın...

Ğayn (harf)
4 yıl önce

Azeri dilinde de bulunan bu harf Türkçedekinden biraz daha farklıdır ve hırıltılı bir sestir. “Yumuşak-G” (Ğ) harfine benzer ama sert ve titreşimlidir...

Dal (harf)
7 ay önce

için ڏ harfi kullanılmıştır. Belarus'da yaşayan Lipka Tatarlarının alfabesinde ise bu sesi tam olarak karşılamak için şeklinde bir harf üretilmiştir....

Elif (harf)
7 ay önce

harfi sadece sağdan bitişebilen bir harftir. Kendisine sol taraftan bir harf bağlanamaz. Ayrıca Hemzenin bineği olan harflerdendir (diğerleri Vav ve Ye)...

Dad (harf)
4 yıl önce

bulunmaktadır. Bu yüzden Araplar, Arapçaya Lisanu’d-Dâd (Dâd Dili) da derler. Bu harfin adı bazı kaynaklarda Dzad (Dzade) olarak da telaffuz edilir. Modern Arapça'da...