Zeth H��Glund

Fenikece

Fenike dili Antik Mısır dilinde ''Pūt''; İbranice, Aramice ve Fenike dilinde ''Kenan Ülkesi''; Yunanca ve Latince'de ''Fenike'' denen bir kıyı bölgesinde konuşulan dildi.

Fat′h-Ali Shah Qajar

Zeta Caeli

Zeta Caeli (ζ Cae, ζ Caeli), Çelikkalem takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 514 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldızdır. Görünen büyüklüğü +6,36 olan yıldız, K-tipi turuncu bir altdevdir.

Set (mitoloji)

Set ( ayrıca Sutekh , Seteh , Seth olarak da bilinir ama orijinal kullanımı SET 'tir. ) Mısır mitolojisinde bir tanrıdır.

Amr Bin As

AMR İBNİ AS Eshab-ı kiramın meşhurlarından. Büyük kumandan. İsmi Amr bin As, künyesi Ebu Abdullah ve Ebu Muhammed’dir. Annesi Nabiga binti Harmele’dir. Peygamber efendimizin doğumundan bir kaç sene sonra Mekke’de doğdu. 664 (H. 43)te Mısır’da vefat etti....

Abdurrahman Hıbri

Osmanlı alimi, tarihçi ve şair. 1603 (H. 1012)te Edirne’de doğdu. 1676 (H.1087)da Serez’de vefat etti. Ulemadan Hüseyin Efendinin oğludur. İlk tahsilini Edirne’de, medrese tahsilini ise İstanbul’da yaptı. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli medr...

İta

NGC 7380

Bulutsu: Sh2-142, LBN 511 Yıldız Kümesi: Cr 452, OCl 244, Lund 1022, C 2151+470

Zeth Höglund

Lund

Lund [lɵnd], İsveç'in güneyinde bulunan bir kenttir. Kent, Baltık Denizi kıyılarında, ormanlık ve ılıman bir alanda kuruludur.