Zevulun (Beni İsrail)

Kısaca: Zebulun (Zevulun, Zvulun, Zebulon, Zabulon veya Zaboules, ) Tekvin ve Sayılar kitabına göre Yakup'un onuncu Lea'nın altıncı oğlu ve Zebulun kabilesinin kurucusuydu. Bazı dinbilimcilerce Zebulun sembolik bir kişiliktir. Bu tezi savunanlara göre Lea ve Rahel'den gelenler orijinal İsrailoğullarını ve hizmetçilerden (Bila ve Zilpa) gelenler ise İsrailoğullarına sonradan katılan halkları belirtmektedir. Zebulun, Lea'dan geldiği için orijinal İsrailoğullarındandır. ...devamı ☟

Zebulun (Zevulun, Zvulun, Zebulon, Zabulon veya Zaboules, ) Tekvin ve Sayılar kitabına göre Yakup'un onuncu Lea'nın altıncı oğlu ve Zebulun kabilesinin kurucusuydu. Bazı dinbilimcilerce Zebulun sembolik bir kişiliktir. Bu tezi savunanlara göre Lea ve Rahel'den gelenler orijinal İsrailoğullarını ve hizmetçilerden (Bila ve Zilpa) gelenler ise İsrailoğullarına sonradan katılan halkları belirtmektedir. Zebulun, Lea'dan geldiği için orijinal İsrailoğullarındandır. İsim, Kuzeybatı Sami dillerinde bir kök olan zbl kökünden gelir. M.Ö. ikinci milenyum Ugarit metinlerinde Baal'in adlarından biri olup Fenike dili ve İbranice'de insan ismi olarak kullanılır. İsmin anlamı konusunda iki farklı görüş ortaya atılmıştır. İlk görüşe göre ismin anlamı armağan olan zebedden türemiştir çünkü Tanrı Lea'ya altı oğul hediye etti. İkinci bir anlama göre ise bu isim onur anlamına gelen yizbeleniden türemiştir çünkü Lea, Yakup'a altı oğul verdiği için kendisini onurlandıracağını umuyordu. Tesniye'de ise bu isim için üçüncü bir anlam ima edilmiştir. Bu üçüncü anlama göre isim kurban anlamına gelen zibheden türemiştir. Tora'da Zebulun'un herbiri kendi klanlarının kurucusu olan Seret, Elon ve Yahleel adlarında üç oğlu olduğu belirtilir. Zebulun'un mezarı Lübnan'ın Sidon şehrindedir. Geçmişte İyar ayının sonlarına doğru Yahudiler Filistin'in uzak noktalarından buraya hacca gelirlerdi. Bazı kişiler Safed'in nüfusu tükenmiş Sabalan köyünün adının Zebulun'dan gelidiğine inanır. Soyağacı Ayrıca bakınız * Zebulun kabilesi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.