Zeyd Ibn Sabit

ibn

İbni kelimesinin farklı anlamları:

Hz. Zübeyr Bin Avvam

Zübeyr b. el-Avvam b. Huveylid b.

İbn-i Şatır

İbn-i Şatır ( 1304 - 1375 ) Şam'da yetişen büyük astronomi alimi. İsmi, Ali bin İbrahim bin Muhammed el-En­sari olup, künyesi Ebü'l-Abbas; lakabı Alaed­din'dir. İbn-i Şatır diye meşhur oldu. 1304 (H.7O4) senesi Şaban ayında Şam'da doğdu.

İbn Battuta

İbn-i Batuta, Orta Çağın en büyük seyyahı ve Rıhlet-ü İbn Battûta diye bilinen seyahatnâmenin yazarıdır. Tam ismi Ebû Abdullah Muhammed bin Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Levâtî Tancî'dir(Arapça: أبو عبد الله محمد ابن عبد الله اللواتي الطنجي ابن بطوطة,...

İbni Battuta

İbn-i Batuta, Orta Çağın en büyük seyyahı ve Rıhlet-ü İbn Battûta diye bilinen seyahatnâmenin yazarıdır. Tam ismi Ebû Abdullah Muhammed bin Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Levâtî Tancî'dir(Arapça: أبو عبد الله محمد ابن عبد الله اللواتي الطنجي ابن بطوطة,...

İbni Fadlan

İbn Fadlan, (Arapça: أحمد إبن فضلان إبن ألعباس إبن راشد إبن حماد; Ahmad ibn Fadlān ibn al-Abbās ibn Rāšid ibn Hammād) Onuncu yüzyılda yaşamış bir Arap din bilgini ve gezginidir.

İmamlar dönemi

İslam`ın siyasî mezheplerinden olan Şia`da "İmamlar Dönemi" olarak nitelenen dönem İmam Ali ile başlayıp İmam Muhammed Mehdi ile son bulan, ama bir anlamda bitmemiş bir dönemdir. Çünkü Mehdi`nin öldüğüne inanılmaz, onun "Gayp alemine"...

Yahyâ bin Ömer

Yahyâ bin Ömer Tam Adı: Yahyâ ibn Umar ibn Yahyâ ibn Husayn ibn Zeyd ibn Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn ibn Hüseyin Seyyîd’ûs-Şuhedâ ibn Ali el-Mûrtezâ. Annesi Umm el-Hüseyin Fatıma bint el-Hüseyin ibn Abdallah ibn İsmâ’il ibn Abdullah bin Cafer bin Ebu Talib. idi...

Muhammed bin Abdullah (Nefs’üz-Zekiyye)

Muhammed bin ʿAbd Allâh ''(Nefs’üz-Zekiyye)'' ( d. Hicrî 100 / M. 718-719 veya Hicrî 92 / M. 711 veya Hicrî 82 / 701 - ö. Hicrî 145 / 6 Aralık M. 762 ) Tam Adı: ''Muhammed ibn Abdullah ibn el-Hasan ibn el-Hasan ibn 'Ali ibn Abi Talib'' ya da ''"Muhammed e...