Ziriler

Ziriler Kuzey Afrika'da İslam devleti kuran hanedanlardan. Ziriler, Mağrib'in iç kısmında oturan Senhace Berberi kabilelerindendir. Haricilerden Ebu Yezid'e karşı 945'te Fatımiler'e askeri kuvvet yardımı yaptılar. Bu yardım üzerine, Fatımi halifesi Mu'izz (953-975) zamanında, Zirilerden Yusuf Bulukkin bin Ziri'ye İfrikiye Valiliği verildi. Bulukkin, Zendler ile mücadele etti. Sebte'ye kadar bütün Magrib'i zaptetti. Zirilerin hakimiyeti çok genişleyince, bu toprakları bir kişinin idare etm

Ziriler Kuzey Afrika'da İslam devleti kuran hanedanlardan. Ziriler, Mağrib'in iç kısmında oturan Senhace Berberi kabilelerindendir. Haricilerden Ebu Yezid'e karşı 945'te Fatımiler'e askeri kuvvet yardımı yaptılar. Bu yardım üzerine, Fatımi halifesi Mu'izz (953-975) zamanında, Zirilerden Yusuf Bulukkin bin Ziri'ye İfrikiye Valiliği verildi. Bulukkin, Zendler ile mücadele etti. Sebte'ye kadar bütün Magrib'i zaptetti. Zirilerin hakimiyeti çok genişleyince, bu toprakları bir kişinin idare etmesi zorlaştı. Yusuf Bulukkin'in torunu Nasıreddevle Badis (996-1016) zamanında, topraklarda idari taksimat yapıldı. Batıdaki bölgeler ailenin Hammadi koluna geçti Anakol Zirilerin merkezi Kayravan olup, İfrikiye'ye hakimdiler. Hammadilerin merkezi ise Kala idi. Ziriler, 1041'de Bağdat'taki Abbasi halifeliğine sadakatını bildirdiler. Hammadiler, Mısır Fatımilerine bağlı kaldılar. Ziriler, Fatımilerden ayrılınca, saldırıya uğradı. Fatımiler, Ziri topraklarına karşı saldırıya geçip, kuvvet gönderdi. Ziriler Kayravan'ı boşaltarak sahildeki el-Mehdiye şehrine göç ettiler. Hammadiler de, Bicaye Limanına çekildiler. Denizciliğe önem vermeye başladılar. Normanlar ile münasebet kurdular. Zirilerin hakim oldukları topraklar 12. yüzyılda, önce Normanlar daha sonra da Muvahhidlerin eline geçti.

1. Ziri Hükümdarları:

Yusuf Bulukkin bin Ziri-I(972-984)

Mansur bin Bulukkin(984-996)

Nasıreddevle Badis (996-1016)

Şerefeddevle el-Muiz (1016-1062)

Temim(1062-1108)

Yahya(1108-1116)

Ali(1116-1121)

Hasan(1121-1148)

2. Hammadi Kolu

Hammad bin Bulukkin bin Ziri-I(1015-1028)

Ka'id(1028-1054)

Muhsin(1054-1055)

Bulukkin-II(1055-1062)

Nasır(1062-1088)

Mansur(1088-1105)

Badis(1105)

Aziz(1105-1121)

Yahya(1121-1152)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ziriler ilgili konular

 • Endülüs tarihi

  ENDÜLÜS (/711-1492) Müslümanlar, Hz. Muhammed'in (sav) Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan devletleşme süreçlerini kısa sürede
 • Tavaif-i Müluk

  Tavaif-i Müluk Endülüs ve Anadolu'da kurulan Müslüman şehir ve bölge devletlerinin adı. Tavaif-i Müluk, Osmanlıca bir terkip olup, beyler to
 • Ziriler

  Ziriler Kuzey Afrika'da İslam devleti kuran hanedanlardan. Ziriler, Mağrib'in iç kısmında oturan Senhace Berberi kabilelerindendir. Haricilerden
 • Hammûdiler

  Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılışından sonra İspanya'da hüküm sürmüş hanedan.Üç Hammudi meliki en-Nasır, el-Me'mun ve el-Mûte'lî lak
 • Kelbiler

  Kelbiler. Sicilya'ya 948-1052 yılları arasında egemen olan Arap hanedan.
 • Sicilya Emirliği

  Sicilya Emirliği 10. yüzyıl ve 11. yüzyıl'da 107 yıl süreyle Sicilya adasında hüküm sürmüş olan Müslüman bir devletti.
 • IV. Mikhail Paflagonyalı

  IV. Mikhail Paflagonyalı
 • Muizz (Fatımi)

  Fatımi Halifesi
 • Korban

  Korban (, çoğul: ''korbanot''), Tanah'ta anlatıldığı üzere Antik İsrail'de gerek hayvan gerekse diğer nesnelerin sunumuyla ilgili ibadetlere
 • Mansur (Fatımi)

  Fatımi Halifesi
Ziriler
Ziriler