Ziya Meral halen Londra'da yaşamakta olan bir yazar, araştırmacı ve akademisyendir.

Ziya Meral

Ziya Meral halen Londra'da yaşamakta olan bir yazar, araştırmacı ve akademisyendir. Akademik çalışmalarının yanı sıra, Amerikan Temsilciler Meclisi, İngiliz Lordlar ve Avam Kameraları gibi siyasi meclislerde Orta Doğu ve Türkiye konuları üzerine uzman tanıklıklarda bulundu, brifing verdi ve sunumlar yaptı. BBC World ve Al Jazeera gibi uluslararası medya kurumlarının televizyon ve radyo yayınlarına sıkça yorumcu olarak katılmakta ve güncel konular üzerine makaleler yayınlamaktadır.

Eğitim

Lisansını İngiltere'de Brunel Üniversitesi'nde ve yüksek lisansını Filipinler'de International School of Theology'de teoloji alanında tamamladı. London School of Economics'te Sosyoloji alanında ikinci bir yüksek lisans tamamladı. Halen Cambridge Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi doktorası adayıdır. Aralarında İsrail, Çin, Hindistan, İran, Mısır, Nepal, Kuveyt, Ürdün, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu birçok farklı ülkede kısa dönem dersler aldı ve araştırmalarda bulundu.

Yayınları

Kitap

Yazarın yaşam ve inanç üzerine düşüncelerini içeren Ve Tanrı Ağlıyordu adlı kitabı 2006 yılında Goa Yayıncılık tarafından basıldı. 2011 yılında, Kaknüs yayıncılık tarafından Nietzsche ve Dostoyevski'nin yaşam ve düşüncelerini karşılaştırdığı 'Budala: Nietzsche ve Dostoyevski Karşı Karşıya' adlı kitabı yayınlandı. === Makaleler === Bir çok İngilizce güncel ve akademik makalesi yayınlanmıştır. Bunların çoğu yazarın kendi websayfalarında bulunmaktadır. === Özel Raporlar === Özellikle İran, Mısır, Türkiye ve genel olarak Orta Doğu'daki insan hakları konuları üzerine sivil toplum kurumları, uluslarasası örgütler ve hükümetlerin referans olarak kullandığı birçok özel rapor yazmıştır. Bunlardan İngiliz ve Amerikan basınında ve uluslararası insan hakları çevrelerinde en çok ilgi çekeni ve tartışılanı dini özgürlük alanında Avrupa'nın en önde gelen sivil toplum kurumu Christian Solidarity Worldwide için 2008 yılında yazdığı, İslamiyet'i bırakıp başka dinlere geçenlerin karşılaştığı insan hakları ihlallerini ve bunun teolojik ve sosyo-politik nedenlerini işleyen No Place to Call Home: Experiences of Apostates from Islam and Failures of the International Community adlı rapordur. Rapor, Ziya Meral'in Ürdün, Mısır, Lübnan, Kuveyt, Türkiye, İngiltere ve İran'da İslamiyet'ten başka bir dine geçmiş kişilerle yaptığı roportajların yanı sıra dünyadaki Müslüman çoğunluklu ülkelerin hukuk ve uygulamalarındaki dini özgürlük konumu ve din değiştirmenin geçmişten şimdiki zamana kadar İslami düşüncedeki yerini içermektedir. Eylül 2010'da, Londra merkezli Legatum Institute Ziya Meral tarafından yazılan "Prospects for Turkey" adlı yeni bir rapor yayınladı. Türkiye'deki toplumsal ve siyasi değişimleri işleyen rapor, aynı zamanda Türk dış politikasındaki değişiklikleri analiz ediyor. == Tiyatro == Yazarın Kohelet adlı oyunu, 2010 Nisan ayından itibaren Tiyatro Altı Unsur tarafından Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde sahnelenmeye başladı. === Yazarın kendi web sayfaları === İngilizce: Türkçe: [1]

Dipnotlar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar