Zooloji (hayvan bilimi)(Antik Yunanca: ζῷον, zōon = hayvanlar topluluğu + λόγος, logos = bilim) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir terim olup biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. Eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu tükenmiş birçok tür ve günümüzde yaşayan bütün hayvanlar, zoolojinin inceleme alanına girmektedir.

Zoolog

Zoolog ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: zooloji

zoolog

Hayvan bilimci.

zoolog

hayvanbilimci.

zoolog

Türkçe zoolog kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. zoologist

zoolog

Türkçe zoolog kelimesinin Fransızca karşılığı.
zoologiste [le][la]

zoolog

Türkçe zoolog kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Zoologe

Yanıtlar