Zoonoz diğer hayvanlardan insanlara geçebilen herhangi bir enfeksiyon hastalığını tanımlayan terimdir. Daha teknik bir tanımla bir zoonoz normalde diğer hayvanlarda var olan fakat insanlara da bulaşabilen bir hastalığa denir.

Zoonoz

Zoonoz diğer hayvanlardan insanlara geçebilen herhangi bir enfeksiyon hastalığıı tanımlayan terimdir. Daha teknik bir tanımla bir zoonoz normalde diğer hayvanlarda var olan fakat insanlara da bulaşabilen bir hastalığa denir. Birçok ağır ve önemli hastalık bu kategoridedir.

Terimin kökeni Yunanca ``zoon`` yani "hayvan" ve ``nosos`` yani "hastalık" sözcükleridir.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar