Zorro`nun Intikamı

Claymore

Claymore (クレイモア, Kureimoa), Japonya'da Norihiro Yagi tarafından yazılmış bir mangadır.

İsis

İsis (Mısır Mitolojisi)

Prometheus

Yunan Mitolojisi'nin en ilginç tipidir. İlk erkek insanı Tanrılardan öc almak için o yaratmıştır. İlk dişi insan olan Pandora'yı da ondan öc almak için tanrılar yaratmıştır.

Revenge

Revenge veya The Revenge şu anlamlara gelebilir:

Scorpion

Scorpion; Örümcek Adam çizgi roman serisinde düşman (hayali) karakterlerden biridir.

Thor

Thor; babası Odin'den sonra İskandinav mitolojisinin en güçlü tanrısıdır.

Blasted

''Blasted'', İngiliz oyun yazarı Sarah Kane'nin ilk oyunu. Oyun ilk defa 1995'te Londra'daki Royal Court Theatre Upstairs'de sahnelendi ve o dönemde büyük tepki topladı.

An

Sümer mitolojisinde ve daha sonra Asur ve Babil mitolojilerinde, Anu (aynı zamanda An) gökyüzü tanrısı, cennetin tanrısı, takımyıldızların efendisi, tanrıların kralı olarak adlandırılır ve göksel katmanların en üstünde oturur. Suç işleyenleri yargılayacak...

günah

Günah, genellikle dini bağlamda kullanılan bir terimdir. Bugün Tanrı'nın arzu ve emirlerine uygunsuz her şeyi tanımlamak için kullanılır. Günah Tanrı'nın açıkladığı standartlara ve emirlere karşı yapılan bilinçli ihmalkarlık veya inkar olarak da tanımlana...

Jedi

Jedi, Yıldız Savaşları filmlerinde, barışın koruyucuları olarak adlandırılan kurgusal gruptur. Kökenleri çok eskiye dayansa da binlerce nesilden sonra Galaktik Cumhuriyet'in koruyucu ve savaşçıları haline gelmişlerdir.