Zu (tanrı)

Zu (İran ve Sümer'de Anzu), Akad mitolojisindeki pek önemli olmayan bir tanrı. Tanrıça Siris'in oğludur.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Zu (tanrı) ilgili konular

 • Zeus

  Yunan mitolojisi baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.
 • Yunan mitolojisi

  Yunan mitolojisi, Yunan tanrıları, tanrıçaları ve kahramanları hakkındaki hikayelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmış ve yaygınlaşm
 • Arap mitolojisi

  Arap mitolojisi, Arapların antik inançlarının bütünüdür. İslam öncesi ve İslam'ın ilk ortaya çıktığı dönemlerde, Arap yarımadasınd
 • Roma mitolojisi

  Roma mitolojisi Antik Roma'da yaşayan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Genelde iki ana bölümü olduğu düşünü
 • Mezopotamya mitolojisi

  Mezopotamya mitolojisi, Mezopotamya'daki başlıca antik din ve mitolojileri olan Sümer, Akad, Asur ve Babil inançlarının bütününe verilen isim
 • Elohim (tanrılar)

  ;Elohim: tanrılarElohim, eloah sözcüğünün çoğuludur. ;Eloah: tanrıİbranice`de elohim sözcüğünün karşılığı tanrılar olarak verile
 • Utnapiştim

  Utnapiştim, Babilce Gılgamış Destanı'na göre Sümer şehir devleti Şuruppak'ın kralı. Karısıyla birlikte, ki karısının ismi destanda yer
 • Zu (mitoloji)

  Zu (İran ve Sümer`de ``Anzu``), Akad mitolojisindeki pek önemli olmayan bir tanrı. Tanrıça Siris`in oğludur. Zu ve Siris, ateş ve su soluyabil
 • Hitit dini

  Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.
 • Babil mitolojisi

  Babil Mitolojisi, Babil Mitosları veya Babilonya Mitosları. Genel olarak Sümer ve Asur Mitoslarıyla benzerlik gösterir. Yazılı bulunan metinler
Zu (tanrı)
Zu (tanrı)