zurnanın zırt dediği yer

sürdürülmekte olan bir işin en can alıcı noktası.

zurnanın zırt dediği yer

Görülen işin en nazik, en önemli, tehlikeli kısmı.

zurnanın zırt dediği yer

Yapılmakta olan işin en hassas, en önemli, en can alıcı noktası.

zurnanın zırt dediği yer

İşin en önemli; can alıcı yeri.

Yanıtlar