ZURNANIN ZIRT DEDIĞI YER (türkçe) anlamı
1. sürdürülmekte olan bir işin en can alıcı noktası. Yapılmakta olan işin en hassas
2. en önemli
en can alıcı noktası. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Görülen işin en nazik
3. en önemli
tehlikeli kısmı. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız İşin en önemli
can alıcı yeri. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız