Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman, 19 Ekim 1925'te Polonya Poznan'da doğdu.Sosyolog ve filozof. Postmodern felsefenin hem sosyoloji alanında uyarlanmasını hem de genel kuramsal düzeyde sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini ortaya koyan yapıtlarıyla tanınmaktadır.

Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman, 19 Ekim 1925'te Polonya Poznan'da doğdu.Sosyolog ve filozof. Postmodern felsefenin hem sosyoloji alanında uyarlanmasını hem de genel kuramsal düzeyde sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini ortaya koyan yapıtlarıyla tanınmaktadır.

Zygmunt Bauman, II.Dünya savaşı patlak verene kadar, Polonya-Poznan'da yaşamını sürdürmüştür. Daha sonra Sovyetler Birliği'ne taşındı ve savaşın ardından Varşova Üniversitesi'nde doktorasını yaparak Doçentlik sınavını verdi.

1954'ten itibaren aynı üniversitede Sosyoloji dersleri verdi. 1968 yılında Polonya Komünist Partisi'nden ayrıldı. Aynı yıl, politik nedenlerden dolayı sosyoloji prefesörlük unvanını kaybetti. İsaril'e göç etmek zorunda kaldı. 1971 yılında Bauman, Büyük Brintanya'nın çağrısı üzerine, Leeds Üniversitesi'nde yweniden sosyoloji kürsüsüne sahip oldu. 1990'lara kadar orada çalışmalarını sürdürdü.

Zygmunt Bauman, 80'li yıllardan itibaren, Modernizm ile Totaliterizm arasındaki bağlantılar üzerine hem kuramsal hem de sosyolojik incelemeleriyle öne çıktı. Özellikle Almanya'daki Nasyonalsosyalizm üzerinden Holocaust hakkındaki çözümlemeleri bu baglamda önemli bir etki yaptı. Böylelikle, Modernizme içkin kavram ve kategorilerin Totaliterlikle doğrudan ya da dolaylı iliskileri derinlikli olarak ve disiplinlerarası bir yöntemle ortaya konulmuş olundu. Bauman'ın çalışmaları özgül anlamda sosyolojinin disiplinlerarasılık konumuna örnekler oluşturur.

Bauman, aynı zamanda postmodernizm hakkındaki çalışmlarıyla da önemli bir yer tutmaktadır. Siyasal, etik ya da genel olarak kuramsal düzlemde postmodernizmin değerlendirilmesini yapmış ve açık anlaşılır fakat derinlikli de olan metinleriyle postmodernizmin ne olup olmadığını, ne tür olanaklar sağladığını göstermeye ve netleştirmeye çalışmıştır.

1989 yılında Amalfi Ödülünü ve 1998 yılında Theodor Adorno Ödülünü almıştır.

Bauman'ın Türkçedeki kitapları

 • Sosyolojik Düşünmek, çeviren:Abdullah Yılmaz, Ayrıntı yayınları, 1999
 • Modernite ve Holocaust, Sarmal yayınları, çeviren:Süha Sertabiboğlu
 • Yasa Koyucular ve Yorumcular, Metis yayınları, çeviren: Kemal Atakay
 • Siyaset Arayışı, Metis yayınları, çeviren:Tuncay Birkan
 • Postmodern Etik, Ayrıntı yayınları
 • Parcalanmış Hayat, Postmodern Ahlak denemeleri,Ayrıntı yayınları
 • Postmoderlik ve Hoşnutsuzlukları, Ayrıntı yayınları, çeviren:İsmail Türkmen
 • Modernlik ve Müphemlik, Ayrıntı yayınları
 • Ölümlülük Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, Ayrıntı yayınları, çeviren:Nurgül Demirdöven
 • Bireyselleşmiş Toplum, Ayrıntı yayınları, çeviren:Yavuz Alagon
 • Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Sarmal yayınları, çeviren:Ümit Öktem
 • Özgürlük, Sarmal yayınları, çeviren:Vasıf Erenus.
 • Küreselleşme, Ayrıntı yayınları, çeviren:Abdullah Yılmaz.

Kaynak

 • Bu madde Almanca wikipedi ve burada verilen Bauman'ın kendi kitaplarından yararlanılarak derlenmiştir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar