Aryan

Aryan Sanskritçe "asil" veya "onurlu" anlamındaki "Ä€rya" kelimesinden türetilmiş İngilizce bir sözcüktür.

ARYAN (inglizce) türkçe anlamı

1. i. ari
2. hint avrupalı
3. hint avrupa dilis. Arilerle ilgili
4. Hint Avrupa diliyle ilgili
1. n. member of or descended from a people who spoke Indo-European languages
2. non-Jewish Caucasian (according to Nazi doctrine)adj. of or pertaining to a people who spoke Indo-European languages
3. of or pertaining to the Aryansn. (Music) aria
4. melody

Aryan (ingilizce) fransızcası

1. n. aryen
2. indo-européen
3. indo-germaniqueadj. Aryen
4. Indo-européen

Aryan (ingilizce) almancası

1. n. Arier
2. Angehöriger des indoeuropäischen Volkes
3. nicht-jüdische weiße Person (nach der nationalsozialistischen Lehre)adj. arisch
4. von oder sich auf das Volk früher indoeuropäische Sprachen sprechend beziehend
5. sich auf die Arier beziehend

Aryan (ingilizce) italyancası

1. s. ariano
2. individuo di razza ariana e parlante una delle lingue indo-europeeagg. ariano
3. appartenente alla razza di lingua indo-europea ritenuta eletta dai nazisti

Aryan (ingilizce) ispanyolcası

1. s. ario
2. miembro de o descendiente del pueblo que habla las lenguas indo-europeas
3. caucásico no judío (de la raza aria según la ideología nazi)adj. ario
4. de o perteneciente al pueblo que habla lenguas indo-europeas
5. de o perteneciente a los arios

Aryan (ingilizce) portekizcesi

1. s. ariano
2. descendente dos povos de línguas indo-européias
3. caucasiano não-judeu (de acordo com a doutrina nazista)adj. ariano
4. relativo aos povos de línguas indo-européias
5. relativo aos arianos

Aryan (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. Arisch
2. indo-europees
3. indo-germaansbn. Arisch
4. indo-europees
Aryan Sanskritçe "asil" veya "onurlu" anlamındaki "Ä€rya" kelimesinden türetilmiş İngilizce bir sözcüktür.Sanskritçe terim için, Monier-Williams şu açıklamayı yapıyor: "saygı duyulan veya onurlu insan , í‚ryâvarta'da ikamet eden kişi; bu ülkenin dinine bağlı bir insan; Orta Asya'dan í‚ryâvarta'ya göç eden ırkın adı; çok takdir gören kişi; sahip; í‚ryan, í‚ryan insanlarının tercih ettiği; bir í‚ryan gibi davranan, değerli, onurlu, saygı duyulan, asil; iyi bir aileden gelen; mükemmel; akıllı; uygun" Avesta dilindeki benzeri "Airya"dır ve Eski Pers dilindeki karşılığı "Ariya"dır. Büyük oranda Proto-Hindu-İranlıların etnik olarak kendilerini tanımlama amacıyla kullanılmak üzere varolmuştur. Çünkü, 19.yüzyıl'da, Hindu-İranlılar,Hint-Avrupa dillerini konuştuklerı bilinen en eski insanlardı. Aryan kelimesi sadece Hindu-İranlıları ifade etmek için değil aynı zamanda Hint-Avrupa dil ailesinden olan dilleri konuşanları da ifade edecek şekilde kullanılmaya başlandı. ==Dipnotlar== } Avesta: Büyük ölçüde Pers, Hint halklarının temel kutsal kitapları ki bu kitap Zerdüştlüğü anlatan yegane eser niteliğindedir. ==Başvuru kaynakları== *Paul Thieme, Der Fremdling im Rigveda. Eine Studie über die Bedeutung der Worte ari, arya, aryaman und aarya, Leipzig (1938). * Vyacheslav V. Ivanov and Thomas Gamkrelidze, The Early History of Indo-­European Languages, Scientific American, vol. 262, N3, 110­116, March, 1990 * A. Kammenhuber, "Aryans in the Near East," Haidelberg, 1968 ==İleri Okuma== *Vyacheslav V. Ivanov and Thomas Gamkrelidze, The Early History of Indo-­European Languages, Scientific American, vol. 262, N3, 110­116, March, 1990 *A. Kammenhuber, "Aryans in the Near East," Haidelberg, 1968 *Arvidsson, Stefan (2006), Aryan Idols: Indo-European Mythology as Ideology and Science, translated by Sonia Wichmann, Chicago and London: The University of Chicago Press. *Poliakov, Leon (1974). The Aryan Myth: A History of Racist and Nationalistic Ideas In Europe. Translation of Le mythe aryen, 1971. == Ayrıca bakınız == *Ari ırk

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Aryan maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar