Aryan Mitolojisi

Kısaca: Antik Aryanlar, Pers ve Hint Vedik kültürün kurucularıdır. Birçok isme sahip bir Tanrı`ya inanırlardı:Rig Veda, 1:164:46 Hakikat Birdir, fakat bilgeler onu birçok isimle anarlarAvrupa, Pers ve Vedik gruplara ayrılmadan önce ortak bir Hint-İran yani Aryan mitolojisine sahip olduklarına inanılır. ...devamı ☟

} Antik Aryanlar, Pers ve Hint Vedik kültürün kurucularıdır.

Birçok isme sahip bir Tanrı`ya inanırlardı:

Rig Veda, 1:164:46 Hakikat Birdir, fakat bilgeler onu birçok isimle anarlar

Avrupa, Pers ve Vedik gruplara ayrılmadan önce ortak bir Hint-İran yani Aryan mitolojisine sahip olduklarına inanılır. Her ne kadar ayrıntılar bilinmese de, bazı Aryan tanrıların isimleri kayıp Hitit ve Mitanni krallıklarından bugüne ulaşan bazı metinlerde yer almaktadır. Bu konuda ana bilgi kaynakları erken dönem Farsi Avesta`sı ve Hint-Aryan Rigveda`dır.

Hint-Avrupa topluluklarının dini uygulamaları, ibadetleri ve tapındıkları tanrılar arasındaki benzerlikler ortak bir Proto-Hint-Avrupa din ve mitolojisinin ipuçları olarak görülebilir. Bu hipotetik dinin Hristiyanlık öncesi Avrupa`daki dinlerin çoğunluğunun, Hindistan`daki Dharma inançlarının ve İran`daki Zerdüştlüğün atası olabileceği düşünülmüştür.

Bir Proto-Hint-İran dininin tanrı isimleri yeniden yapılandırıldığında ortaya Soma, Dyaus, Mitra ve Varuna, Agni ve Tvastar gibi isimler çıkmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.