Angarya

(Tr. Toplumbilim) Zorla ve karşılıksız gördürülen iş... İtalyancadan dilimize geçmiş olan angarya terimi, ilk toplumlardan günümüze kadar gelmiş olan önemli bir ekonomik olguyu tanımlar.

ANGARYA (türkçe) anlamı

1. bir kimseye ya da bir topluluğa zorla
2. ücret vermeden yaptırılan iş
3. olağanüstü durumlarda
4. devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması.
5. kölelik düzeninde köylünün derebeyine zorunlu ücretsiz hizmeti
6. usandırıcı
7. bıktırıcı
8. zorla yapılan iş.
9. savaş durumundaki bir devletin
kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması.

ANGARYA (türkçe) anlamı

10. Bir kimseye veya bir topluluÄŸa zorla
11. ücret vermeden yaptırılan iş
12. yüklenti:
Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.- Anayasa.
13. 2. anlamı Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmeti.
14. 3. anlamı SavaÅŸ durumundaki bir devletin
15. kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması.
16. 4. anlamı OlaÄŸanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaÅŸlara ait taşıtlara el koyması.
17. 5. anlamı mecaz Usandırıcı
18. bıktırıcı
19. zorla yapılan iş:
Vazifelerini bir angarya gibi yaparlar.- Ö. Seyfettin.

ANGARYA (türkçe) ingilizcesi

1. n. forced labor
2. corvee
3. drudgery
4. fatigue duty
5. fatigue
6. angary
7. fag
8. tiring work
9. slavery
10. sweat
11. task

ANGARYA (türkçe) fransızcası

1. corvée [la]

ANGARYA (türkçe) almancası

1. n. Fron
2. Fronarbeit
3. Frondienst
(Tr. Toplumbilim) Zorla ve karşılıksız gördürülen iş...
      İtalyancadan dilimize geçmiş olan angarya terimi, ilk toplumlardan günümüze kadar gelmiş olan önemli bir ekonomik olguyu tanımlar. Tarihsel süreçte, çoğunlukla, bir çeşit vergi yerini tutmuştur. Devlet, kent ve köy yönetimlerinde genel yarara değgin işler vatandaşlara angarya yoluyla yaptırılırdı. 1831 yılında Tuna Prensliklerinde Réglement Organique adı altında yayımlanan Angarya Kodeksi Eflak köylülerine 14 iş günü adı altında yılda 56 iş günü tutan angarya yüklemişti; çünkü bir iş günü, bir gün değil, o işin bitirilmesi için gerekli günler olarak tanımlanıyordu. Hem de bu, sadece yasaya dayanan angarya'ydı. Yasadışı anlarya'larla birlikte bir Eflak köylüsünün yılın yarısını Boyar'ın işinde geçirdiği hesaplanmıştır. Fransızca karşılığı corvée'dir. Bk. Feodalité, Emek.
Önceki Paylaşımlar