29 Mayıs

29 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 149. günüdür. Sonraki sene için 216 (Artık yıllarda 217) gün var

29 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 149. günüdür. Sonraki sene için 216 (
Güneş yılını esas alan ve temeli Eski Mısırlılar'a dayanan takvim. Iyonlar ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar sezar zamanında Julyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda papa 12. Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregoryan takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu (sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Artık yıllarda 217) gün var.

Olaylar

Dünyadaki olaylar

Türkiye'deki olaylar

 • Artık yıl, takvim yılının mevsimlerle ve Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için, fazladan bir gün içeren yıllara denir.

  Gregoryen takviminde, bu fazladan gün 29 Şubat olarak seçilmiştir. Bu takvimin kurallarına göre bir yılın artık yıl olup olmadığı şöyle belirlenir:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1453
  14. yüzyıl | 15. yüzyıl | 16.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İstanbul Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı. (bkz.
  İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İstanbul'un Fethi,
  İstanbul'un fethi, 29 Mayıs 1453, Salı günü geçekleşmiştir. Fatih Sultan Mehmed padişah, olduktan sonra ilk iş olarak, devamlı ayaklanma çıkaran Karamanoğlu Beyliğine karşı sefere çıktı. Karamanoğlu İbrahim Bey af diledi. Fatih İstanbul'un fethini düşündüğü için onu bağışladı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fatih Sultan Mehmet)
 • Fatih Sultan Mehmed (1432 - 1481) 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaletli ve kuvvetli bir padişahtı.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1807Nizam-ı Cedid kaldırıldı.
 • 1807Kabakçı Mustafa Ayaklanması patlak verdi.
 • 1874 Peder Brown detektif öykülerinin yaratıcısı Gilbert Keith Chesterton doğdu.
 • 1874 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1880 Tarihçi Oswald Spengler doğdu.
 • 1880 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1919 Ayvalık'ta, Ali Bey (Çetinkaya) komutasında, Yunanlılara karşı direniş başladı.
 • 1919 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1926
  1926 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ankara'da otomatik telefon şebekesi kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
 • Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1927
  1927 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ankara -
  Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kayseri demiryolu hizmete girdi. Hattın uzunluğunun 380 kilometre olduğu açıklandı.
 • Kayseri İç Anadolu Bölgesi'nin orta Kızılırmak bölümünde, Erciyes Dağının eteklerinde modern bir il. Kuzey ve kuzeybatıda Yozgat, Kuzey ve kuzeydoğuda Sivas, doğuda Kahramanmaraş, güneyde Adana, güneybatıda Niğde, batıda ise Nevşehir illeriyle çevrilidir. 34°56' ve 36°59' doğu boylamları ile 37° 45' ve 38° 18' kuzey enlemleri arasında yer alır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1932 Takas Komisyonu Teşkili Hakkında Kanun
  1932 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  TBMM'de kabul edildi.
 • TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1936
  1936 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Türkiye, boğazlar konusunu görüşmek üzere Montreaux Konferansı’na davet edildi.
 • Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1941 Savaş ihtimali nedeniyle artan harcamaları karşılamak amacıyla istihkak (tüketim), Milli Müdafaa (Milli Savunma) bina ve hayvan vergileri artırıldı.
 • 1941 yılında meydana gelen olaylar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1942'Olağanüstü hallerde haksız olarak mal iktisap edenler hakkındaki' kanun
  1942 yılında meydana gelen olaylar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  TBMM'de kabul edildi.
 • TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1947 Rize Çay Fabrikası ürünlerinden 20 tonluk ilk ihracat yapıldı.
 • 1947 yılında meydana gelen olaylar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1947 İlk parti Rize Çayı, ihraç edildi.
 • 1947 yılında meydana gelen olaylar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1960
  1960 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İstanbul Harbiye’de gözaltında bulunan eski
  İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İçişleri Bakanı Namık Gedik intihar etti.

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1964
  1964 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Filistin Kurtuluş Örgütü (
  Filistin, güneyde, Akabe Körfezi'nden başlamak üzere Akdeniz ile Şeria Nehri'nin batısı arasında kalan Ortadoğu'daki bölgeye verilen çeşitli adlardan biridir. Gazze Şeridi ve Batı Şeria şeklinde özerk yönetim olarak yönetilmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  FKÖ) kuruluyor.

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1969
  1969 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İstanbul'da Haydarpaşa-Gebze banliyö hattında buharlı lokomotifler kaldırıldı, elektrikli trenler çalışmaya başladı.
 • İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1976 Kendilerine "komandolar" diyen bir grup,
  1976 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İTÜ'yü basıp bir öğrenciyi sınıfta öldürdüler.
 • 1977 İstanbul Yeşilköy Havaalanı'na ve Sirkeci garına patlayıcı madde atıldı, saldırıda 4 kişi öldü ve 31 kişi yaralandı. Saldırıları "Aşırı Ermeni Hareketleri Örgütü" üstlendi.
 • 1985 İstanbul Boğazı'na yapılacak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün temeli Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı.
 • 1995 R.J. Reynolds firması, Türkiye'de ürettiği Monte Carlo sigarasını bir süre indirimli fiyattan satma kararı aldı. Kampanya süresince 33 bin lira olan Uzun Monte Carlo’nun 30 bin liradan, 30 bin lira olan kısa Monte Carlo’nunsa 25 bin liradan satılacağı açıklandı.
 • 1997 Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Vakfı'nın (UNDP) ortaklaşa düzenlediği Yoksulluk Zirvesi Diyarbakır'da başladı. Üç gün sürecek toplantıya bölge yöneticileri, işadamları, TÜSİAD üyeleri ve akademisyenler büyük ilgi gösterdi. İlk günkü konuşmalarda ortaya konulan rakamlara göre Türkiye'de yaşayan her 7 kişiden biri ve doğudaki her üç kişiden birinin aç olduğu tespit edildi. Nüfusun en zengin yüzde 20'sinin, toplam gelirin yüzde 55'ini alırken, nüfusun geri kalan yüzde 80'inin, gelirin yüzde 45'ini paylaştığı ifade edildi. 1987'de zenginle fakir arasındaki fark 9.6 iken, 1997’de bu rakamın 11.2’ye çıktığı kaydedildi. Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki yoksulluk oranı ise yüzde 1.4 olarak açıklandı.
 • 1998 Fransa parlamentosu, sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını tanıdı.
 • 2002 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel’e, Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile Devlet Bakanı Recep Önal hakkında Etibank ve Egebank soruşturmasıyla ilgili basına bilgi sızdırarak bakanlık genelgelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle “kınama” cezası verdi.

  Doğumlar

  Ölümler
  Yorumlar - Lütfen konu (29 Mayıs) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.