Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Tıp Fakültesi'nin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Hacettepe Üniversitesi 1967 yılında Başkent Ankara'da Devlet Üniversitesi olarak kurulmuştur. Türkiye'nin en nitelikli yükseköğretim kurumlarından biridir. Mevcut 6 Yerleşkesi bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi hakkında ansiklopedik bilgi

Hacettepe Üniversitesi logosu

Hacettepe Tıp Fakültesi'nin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Hacettepe Üniversitesi 1967 yılında Başkent Ankara'da Devlet Üniversitesi olarak kurulmuştur. Türkiye'nin en nitelikli yükseköğretim kurumlarından biridir. Mevcut 6 Yerleşkesi bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe'de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe'de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu; 1962'de Ev Ekonomisi Yüksekokulu açılmıştır. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji Yüksekokulları ile Ev Ekonomisi Yüksekokulu bu Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur.

1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966'da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı kanunla Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. 1969 yılında yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Dişhekimliği 1971 yılında fakülte haline getirilmişlerdir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci Kampusunu Ankara'ya 17 km uzaklıkta Beytepe Mevkiinde 1500 hektarlık alanda kurmuştur.

1982 yılında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun yürürlüğe girmesi sonucu Hacettepe Üniversitesi bugün 9 Fakülte, 14 Yüksekokul 1 Konservatuar, 12 Enstitü 24 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitimini sürdürmektedir.

Bu şekilde kurulan ve gelişen Hacettepe Üniversitesi, Türk toplumunun hızla kalkınması ve çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelebilmesi için, bilim, sanat, kültür ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde eğitim ve öğretimin temel faktör olduğu görüşünden hareketle; değişik bilim ve meslek alanlarında yüksek kalitede elemanların yetiştirilmesini, araştırmalar yapılmasını, bilim verilerinin yayınlanmasını, ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesine katkıda bulunacak bilgi ve teknolojilerin üretilmesini amaç edinmiştir. Uluslararası SCI ve SSCI kapsamında yapılan Türk orijinli yayınlar arasında Hacettepe Üniversitesi son beş yıldır açık bir farkla liderdir. Bu sonuç Üniversitenin amacını gerçekleştirmekte olduğunun kanıtıdır.

Tarihçesi

Hacettepe Tıp Fakültesi'nin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe'de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe'de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu; 1962'de Ev Ekonomisi Yüksekokulu açılmıştır.Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji Yüksekokulları ile Ev Ekonomisi Yüksekokulu bu Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966'da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı kanunla Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. 1969 yılında yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Diş Hekimliği 1971 yılında fakülte haline getirilmişlerdir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci Kampüsünü Ankara'ya 17 km uzaklıkta Beytepe Mevkiinde 1500 hektarlık alanda kurmuştur.

1982 yılında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun yürürlüğe girmesi sonucu Hacettepe Üniversitesi bugün 10 Fakülte, 13 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 13 Enstitü, 34 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitimini sürdürmektedir.Öğrenci tabanlı eğitimi esas almış olan Hacettepe Üniversitesi Türkiye'deki en etkin Öğrenci Temsilciler Konseyi'ne(ÖTK) sahiptir.

Kuruluş Tarihi, 4 Temmuz 1967 (892 sayılı Kanun)

Rektörü, Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN

İletişim Bilgileri , Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye-ANKARA

Tel: 299 21 60

Fax: 299 20 25

e-posta adresi: dim@hacettepe.edu.tr

Web adresi: http://www.hacettepe.edu.tr

Öğrenim Dili Türkçe/İngilizce/Fransızca/Almanca

Üniversite Türü Devlet

Yerleşimi Üniversite Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları Sıhhiye, Beytepe, Beşevler, Keçiören, Polatlı ve Kaman olmak üzere 6 kampusta bulunmaktadır. Ana Kampuslardan Ankara şehir merkezinde olan Sıhhiye Kampusu 210.238 m2.lik, Beytepe Kampusu ise 5.877.628 m2'lik alan üzerinde kurulmuştur.

Üniversite birimlerinin dağılımı 9 Fakülte, 93 Bölüm / Anabilim Dalı / Program 12 Enstitü, 27 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 Konservatuar, 14 Yüksekokul

Toplam öğrenci sayısı 24415

Toplam Akademik Personel Sayısı 3148

Öğrenci kayıtlarının, akademik takvimin başlangıç ve bitiş tarihleri 1. ve 2.Dönem program kayıtları başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren akademik takvim her öğretim yılı için Üniversite Senatosu kararı ile belirlenmektedir. Bu bilgiler Öğrenci Dairesi Başkanlığı'ndan dönem başında öğrenilebilir.

Kaynak

: http://www.hun.edu.tr/ Üniversitenin resmi web sitesi adresi

Linkler

Dış bağlantılar

 • http://www.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Resmi Web Sitesi

 • http://www.otk.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi

 • http://www.kalite.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

 • http://www.library.hacettepe.edu.tr Hacettepe Kütüphaneleri

 • http://www.sanatmuzesi.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe Sanat Müzesi

 • http://www.tanitim.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Sayfası

 • http://www.hacettepe.com.tr/ Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri

 • http://www.hacettepeteknokent.com.tr/ Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

 • http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi (AB Ofisi)

 • http://www.iso.hacettepe.edu.tr Hacettepe University International Students Office

 • http://radyo.hacettepe.edu.tr/ Radyo Hacettepe

 • http://tv.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe İnternet TV

 • http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • http://www.yetam.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi - YETAM (Yeni ve Temiz Enerjiler AR - UY Merkezi)

 • http://www.psikoloji.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Böümü

 • http://www.cs.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • http://www.nuke.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü

 • http://www.maliye.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü

 • http://jeomuh.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • http://www.maden.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü

 • http://www.bby.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • http://www.fbo.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü

 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~b0344524/ Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencileri

  İlgili başlıklar

 • Liste - Türkiye'deki üniversiteler  Yorumlar - Lütfen konu (Hacettepe Üniversitesi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.