ankara

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.

ANKARA (almanca) türkçe anlamı
1. ankara
2. angora
3. türkiye`nin başkenti
ANKARA (türkçe) anlamı
4. Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.
1. n. capital of Turkey
2. n. Ankara
3. capital of Turkey
4. n. Ankara
capital of Turkey,
ankara (fransızca) ingilizcesi
5. n. Ankara
6. capital of Turkey,
ankara (ingilizce) fransızcası
1. n. Ankara
2. capitale de la Turquie
ankara (ingilizce) almancası
1. n. Ankara
2. Hauptstadt der Türkei
ankara (ingilizce) italyancası
1. s. Ankara
2. capitale della Turchia
ankara (ingilizce) ispanyolcası
1. s. Ankara
2. capital de Turquía
ankara (ingilizce) portekizcesi
1. s. Ancara
2. capital da Turquia
ankara (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. Ankara (hoofdstad v. Turkije)

2014 yılı TUİK verilerine göre Ankara'nın nüfusu 5,150,072 kişidir. 2007 yılında 4,466,756 olan ankara nüfusu, 2008 yılında 4,548,939, 2009 yılında 4,650,802 ve 2010 yılında da 4,771,716 kişi olmuştur.

Ankara hakkında bilgiler

Ankara'nın konumu
Ankara'nın konumu
Ankara Türkiye Cumhuriyetinin başkenti, ikinci büyük şehri. Nüfus bakımından İstanbul’dan, yüzölçümü bakımından da Konya’dan sonra ikincidir. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Aksaray ve Eskişehir arasında yer alır. 38°33' ve 40°47' kuzey enlemleri ile 30°52' ve 34°06' doğu boylamları arasındadır. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye transit yolların düğüm noktasıdır. Büyük bir kısmı İç Anadolu bölgesinde, diğer kısmı da Batı Karadeniz bölgesindedir. Telefon kod numarası (312) dür.

İsminin kökeni

Ankara ismi için muhtelif rivayetler vardır. Her millet kendine göre mana vermiştir. Frigyalılar (gemi çıpası) manasına gelen “Amküra” demişlerdir. Romalılar “Aneyre” demişler, Yunanlılar (koruk) manasına gelen “Agurida” veya (hıyar) manasına gelen “Anguri” ismini vermişlerdir. M.Ö. 3 yüzyılda "Appoloyons" isimli bir tarihçinin Ankara ile ilgili iddiaları doğru değildir. Bu tarihçiye göre, Galatlarla Pontus birleşerek Mısır’a sefer yapmışlar. Kazandıkları zaferin hatırası olarak bir gemi çıpasını alıp dönüşlerinde Ankara’yı kurmuşlardır. Halbuki Ankara, Frigya ve Hitit devrinde bilinen bir şehirdir. Frikçe’de “Ank” (kıvrıntı) manasına gelir. Persler ve İlhanlılar, Farsça üzüm manasına gelen “Engür”, Araplar “Enguriye” ismini kullanmışlardı. Selçuklular “Zatül Selasil”, Osmanlılar ise “Angara” ve nihayet “Ankara” demişlerdir.

Ankara, tarih boyunca pek çok isimle anılmıştır. Beki L. Bahar, Efsaneden Tarihe Ankara Yahudileri adlı kitabında Ankara'nın isimlerinin kronolojik isim sıralaması vardır. Ankuva, Ankir, Anküra, Ankyra, Ankora, Tektasagon Neocoros Lamportante Metropolis Sebaste, D'antoniania Ankyra, Engüriye, Engürü, Ankara, Aneras, Beldei-el Selasil, İmariye, İmadiye, Amudiye, Kala-i Selasil yine benzer bir sıralama Orhan Karaveli'nin Bir Ankara Ailesinin Öyküsü adlı kitabında'da bulunmaktadır. Ankulla, Ankuwa, Ancyra, Ankyra, Ankira, Ankagra, Ankori, Angori, Engüriye, Engürü, Angora, Angada ve Ankara, Avram Galanti Ankara Tarihi isimli kitabının birinci bölümünde Ancora, Ankura, Anker, Angira, Angaras, Ankyra, Ankuvva isimleri geçmektedir.

Anchor Latince'de gemi çapası, Ankas Sanskritçede engebeli, Engür Farsça'da üzüm, Angurika Yunanca'da koruk anlamına gelmektedir. Hitit belgelerinde geçen Ankuwa ve Ankurawa ise Yüce Anka Tapınağı olarak çevrilmektedir.

Kemal Bağlum'un Beş Bin Yılda Nereden Nereye ANKARA isimli kitabında Ankara isminin kökenini şu şekilde açıklamaktadır.

Ankara isminin nereden geldiği konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bunların en önemlisi ve tarihçilerin ve arkeologların birleştiği ad Galatların amblemi olan ve çapa anlamına gelen Ancyra'dan kaynaklanmaktadır. Roma İmparatoru Neron döneminde Ankara Tectosageler'in Ancyra'sı olarak biliniyor. Antonin (138 - 161) ve Caracalla da (211 - 217) Ankara'ya Antoninaniya ismini vermişlerdir. Bizanslılar Ancyra, Tarihçiler Arapların 8. yüzyılda Ankara, İslam akıncıları ise Zat'ül Selasi adını koymuşlardır. Selçuklu komutanı El İdris 12. yüzyılda Anadolu'ya geldiğinde bu kente Angori ismini vermiş. İbni-il Atun, Yakut, İbni-Bibi, Ebul Feda 13. ve 14. yüzyılda Ankara'yı Engüriye ve Engürü olarak isimlendirmişlerdir.Danişmentliler Ankara'yı Darül-Selasiye olarak adlandırmışlardır. Tarihçiler, Selçuk ve Moğollar dönemindenden 1343 yılına kadar Ankara'ya Engüriye, Katip Çelebi de 1648'de Ankara'ya geldiğinde bu kentin adının Engüri olduğunu yazmıştır.

Ankara ili

Ankara ili, Türkiye'nin başkenti Ankara şehrinin bulunduğu ildir.

Tarih

Ankara tarihi Ankara M.Ö. 333'de Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından Persler'den alınana kadar; tarihi boyunca Frigyalılar, Lidyalılar, Persler ve Hititler'in egemenliğine girmiştir. O yıllarda Anadolu’ya gelen savaşçı bir kavim olan Galatlar eski Ankara Kalesi’ni yapmışlardır. Daha sonra bölgede siyasal birliği kuran Romalılar M.Ö. 189 yılında Galatlar'ı yenerek Ankara’yı ele geçirmişlerdir.

M.S. 3. Yüzyıl ortalarında Roma İmparatorluğu’ndan ortaya çıkan sosyal ve ekonomik çöküntüyle paralel olarak kent o günlere kadar koruduğu açık kent niteliğini yitirmiş; çevresi surlarla çevrilmiştir. Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul’a taşınınca, Ankara’dan geçen ve başkenti doğuya bağlayan yolların önemi daha da artmıştır. M.S. 10. yüzyıla kadar Ankara diğer Bizans Kentleri gibi para ekonomisinin geliştiği, örgütlü bir ekonomik yapısı olan önemli bir merkez özelliği kazanmıştır. Bu dönemde, kent planının temel öğeleri; kent düşman saldırılarına karşı koruyan kalın surlar, pazar yeri işlevini gören agora ve kilisedir.

Ankara’nın Selçuklular'ın eline geçmesi, Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1073 yılına rastlar. 12 ve 13. yüzyıllarda Selçuklu sultanlarının da çabasıyla transit ticaret bir gelişme gösteren Ankara 1304’de görevli özerklik verilerek Osmanlı Devleti'ne bağlandı. I. Murat zamanında kesin olarak Osmanlı topraklarına bağlanan kentte, 1402 yılında Timur ve Osmanlı Yıldırım Beyazıt arasındaki Ankara Savaşı yapıldı. Savaşta kent ve çevresinin büyük ölçüde harap olmuş, Anadolu birliğini yeniden kuran II. Murat zamanında yeniden onarılmıştır.

I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti savaştan yenilgiyle ayrılınca; Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatan en büyük adımı Ankara'da atmış, ilk ulusal meclis burada açılmış, Kurtuluş Savaşı Ankara'dan yönetilmiştir. Savaş sonucunda Türk Milleti bağımsızlığını tekrar kazanmış, 13 Ekim 1923'te Ankara yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur.

Coğrafya

Ankara coğrafyası


Ankara'nın ilçeleri
Ankara'nın ilçeleri
İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısındadır. Doğusunda Kırşehir ve Kırıkkale, batısında Bilecik-Eskişehir, kuzeyinde Çankırı, kuzeybatısında Bolu, güneyinde Konya ve Aksaray illeri yer almaktadır.

Ovalık bir alanda kurulan ilin yüzölçümünün; yaklaşık % 50’sini tarım alanları, % 28’ini ormanlık ve fundalık alanlar, %12’sini çayır ve meralar, % 10’unu tarım dışı araziler teşkil etmektedir.

Dağlık ve ormanlık Kuzey Anadolu ile kurak Konya Ovası arasında yer alan Ankara, Kızılırmak ve Sakarya Nehri ve havzaları ile çevrilmiş olup, kuzey ve kuzeybatısındaki dağlar yer yer ormanlık alanlarla kaplıdır.

İlin, en yüksek noktasını 2.015 m. yüksekliğindeki Elmadağ Dağı, en geniş ovasını 3.789 km²'lik yüzölçümü ile Polatlı Ovası, en büyük gölünü yaklaşık 490 km²'lik yüzölçümü (İl içi) ile Tuz Gölü, en uzun akarsuyunu yaklaşık 151 km.lik (İl içi) uzunluğu ile Sakarya Nehri, en büyük barajını 83, 8 km².lik yüzölçümü ile Sarıyar Barajı oluşturmakta olup, il geneli itibarıyla 14 doğal göl, 136 sulama göleti ve 11 baraj bulunmaktadır.

İlin başlıca akarsuları; Kızılırmak, Sakarya Nehri, Ankara Çayı, Kirmir Çayı, Ova Çayı ve Balaban Çayı’dır. Başlıca gölleri; Tuz Gölü, Mogan Gölü ve Eymir Gölü’dür. Başlıca barajları; Sarıyar, Kesikköprü, Çubuk-1, Çubuk-2, Bayındır, Kurtboğazı, Çamlıdere ve Asartepe barajlarıdır.

Geniş arazi yapısı itibarıyla güneyde bozkır, kuzeyde ılıman ve yağışlı bir iklim tipinin görüldüğü Ankara'da genel olarak yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları soğuk ve kar yağışlı kurak bir karasal iklim tipi görülmektedir.

İlçeleri

Akyurt - Altındağ - Ayaş - Bala - Çankaya - Çubuk - Elmadağ - Etimesgut - Gölbaşı - Kalecik - Kazan - Keçiören - Mamak - Pursaklar - Sincan - Yenimahalle - Beypazarı - Çamlıdere - Evren - Güdül - Haymana - Kızılcahamam - Nallıhan - Polatlı - Şereflikoçhisar

İklim

Ankara'nın büyük bölümünde karasal iklim hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. İç Anadolu'dan gelen Karasal iklimin etkisi ile ilin orta ve güneyinde bozkırlar, Karadeniz'den gelen Karadeniz iklimi etkisi ile de kuzeyde ormanlar yaygındır. Ankara Türkiye'deki üç ana iklim tipinin de görüldüğü üç ilden biridir (diğerleri Kırklareli ve Bolu'dur). İlin kuzeybatı ucunda Bolu sınırına yakın bir noktada bulunan Uluhan civarında iklim koşulları kısmen Akdeniz iklimi (geçiş iklimi) özelliklerini yansıtır. İlin kuzey kesimleri karadeniz iklimi etkisindeyken diğer yerlerde karasal iklim hüküm sürer. Güney ve güneydoğuya gidildikçe günlük ve yıllık sıcaklık farkları artarken yağış miktarı da azalır. Kuzeyde Kazan, Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri Karadeniz ikliminin açık etkisi altındadır. Ortalama en sıcak aylar temmuz ve ağustos en soğuk ay ise ocaktır. İlde kışın sis etkili olup hayatı olumsuz etkiler. İl genelinde yıllık ortalama sıcaklık 11.7 derece, yıllık ortalama yağış ise 389.1 mm olup ortalama basınç değeri de 913.1 mb dir. Donlu gün sayısı yılda ortalama 60-117 arasında değişir karla örtülü ortalama gün sayısı ise yılda 60.5 gündür. Ankara ili sınırları içerisinde en yüksek sıcaklık 30.07.2000 tarihinde Beypazarı ilçesinde 43.0 derece olarak ölçülmüştür. Ankara'da tespit edilen en yüksek rüzgar hızı ise saniyede 29.2 metre olarak ölçülmüştür (105, 120 km/h).

Nüfus

Ankara, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre 2007 nüfusu 4 466 756 'dır. Nüfusun 2 225 033 'ü erkek, 2 241 723 'ü ise kadındır.

Nüfusunun en yoğun olduğu yaş grubu ise 1978 ile 1983 doğumlular oluşturmaktadır ki toplam sayıları 429.946 'dır.

Ulaşım

Şehir içi ulaşımEGO otobüsleri
EGO otobüsleri
Ankara şehir içi ulaşımı, 1920'li ve 1930'lu yıllar arasında yerleşim kale ve gar arasında olduğundan ve ufak kent görünümü nedeniyle ağırlıklı yayan olmak üzere çok sınırlı sayıda araç ile yapılmakta idi. 1930 - 1935 yılları arasında Ankara’ nin nüfusu kentin Yenişehir ve Cebeci bölümlerine kaymasından dolayı şehri yüzey alanı genişlemiş yaya mesafesini aşmıştır. Ulaşım ihtiyacı kaptı-kaçtı adındaki tahta otobüslerle giderilmeye çalışılmıştır. Bu otobüsler 12 toplu taşım hattında belediye tarafından belirlenen tarifeye göre Ulus merkezli olarak çalışmıştır.22 Ocak 1930 tarihinde Bakanlar Kurulunun aldığı karar ile de Ankara da otobüs, minibüs ve elektrikli tramvay işletme yetkisi Belediyeye verilmiştir.

1935'te Ankara Belediyesi Otobüs İdaresi kurularak belediyenin ilk otobüs toplu taşıma hizmeti başlatılmıştır.; 1 Ekim 1935’de SSCB’den kredi ile topluca alınan 100 adet ZİS marka uzun alınmış. Ankara genelinde; 12 adet hat açılmış ve bu otobüsler servislere verilmiştir.

1940'lı yıllarda küçük girişimciler Station Wagon tarzında 7 kişilik Amerikan yapımı otomobillerle taksi dolmuş uygulaması başlatmış. Bu tip araçlarla ulaşım 1970'li yıllarda da devam ettirilmiştir. 1982 yılında taksi dolmuş uygulamaları tamamiyle yasaklanmıştır.

17 Ekim 1946’da çıkan bir yangında otobüs garajının büyük bir bölümü ve otobüs filosunun önemli bir kısmı yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul’un Anadolu yakasında İETT’den bağımsız olarak hizmet veren Üsküdar Kadıköy Halk Tramvayları Şirketi’nin elindeki 5 adet Ford otobüs ile Hatay’dan 2 Ford ve 2 Twin Coach marka otobüs Ankara’ya gönderilmiştir.

1947 yılında, Türkiye'nin ilk Troleybüs Şebekesi kurularak hizmete açılmıştır. 1 Haziran 1947’de 10 adet Brill marka, 1948’de yine 10 adet FBW marka troleybüs ; Ulus - Bakanlıklar hattında hizmete girmiştir. 1952’de alınan 13 MAN araçla birlikte, Ankara’da çalışan troleybüs adedi; 33’e ulaşmıştır.

1951-1960 yılları arasında otobüs parkına 133 Büssing otobüs eklenmiştir. 1960’da ise İstanbul İETT idaresi ile birlikte İtalya’dan Ansaldo San Giorgio marka 33 adet troleybüs getirildi ve böylece EGO’nun troleybüs parkı; 66’ya yükselmiştir.

1962-69 dönemi içinde de Büssing otobüs alımları devam etmiş ve filoya 175 yeni araç daha katılmıştır.

1974’de ilk kez toplu Mercedes-0302 otobüs alımı yapılmış. 50 Mercedes-RST filoya katılmıştır.

1976-77 yılları arasında MAN-590 model 175 araç yerli piyasadan temin edilmiştir.

1977’de yolcu yoğunluğu az olan ve daha çok gecekondu bölgelerine hizmet veren hatlarda kullanılmak üzere 20 adet Magirus marka midibüs alınmıştır.

1979 yılında Macaristan’dan İkarus marka 50 körüklü ve 35 solo otobüs filoya katılmıştır. Ankara’ya 1979-80 yıllarında gelen bu yeni araçlar, aynı zamanda şehrin ilk 3 kapılı otobüsleriydiler. Bu yıldan itibaren EGO, otobüs kapı numaralarını numaralandırma sistemini değiştirerek, klasik sistemi terketti ve Türkiye’de ilk kez; “Alınış yılı-sıra numarası” kalıbına geçti (Bu yöntem, 1994’de de İETT’de uygulanmaya başlandı).

1979-1981 döneminde trafiği aksattıkları ve yavaş gittikleri gerekçesiyle 56 troleybüs hizmetten kaldırıldılar (Brill marka troleybüsler, 1973 yılından önce hizmetten alınmışlardı) ve bu tarihten itibaren EGO İşletmesi günümüze kadar sadece otobüs bazında hizmetini ettirmektedir.

1982 yılında kent içi toplu taşımaya sarı renkli özel halk otobüsleri de katılmıştır.

1984’ lü yillarda otobüslerde biletçi uygulaması kaldırılarak tek tip ücret ve kumbara uygulaması baslatılmış, Dikimevi-Beşevler arasında 5, 3 Km.'lik otobüs özel yolu hizmete açılmıştır.

Şehir içi ulaşımda son zamanlarda en yoğun taşımacılık metro ile yapılmaktadır. EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Ankara metrosu günde yaklaşık 150.000 yolcu taşımaktadır. Metro ağında halihazırda Metro ve Ankaray adı altında iki ayrı taşıma sistemi çalışmaktadır. Ankaray Metroya göre daha hafif bir raylı sistemdir. Ağ halen süren çalışmalarla şehrin dört bir yanına ulaşma hedefine doğru gitmektedir.

Günlük ulaşımda belediye tarafından işletilen otobüsler ile özel olarak işletilen dolmuşlar da kullanılmaktadır. Belediyeye ait araçlarda manyetik kontörlü kartlar kullanılmaktadır. Özel araçlarda ise nakit kullanılmaktadır.

Şehirde taksi sayısı da halkın ihtiyacını karşılayacak düzeydedir ve 24 saat hizmet vermektedir. Saat 24 ile sabah 6 arası taksiler zamlı tarife uygulamaktadır.

Şehir dışına ulaşımEsenboğa Hava Limanı
Esenboğa Hava Limanı
Kentin kuzeyinde yer alan Esenboğa Uluslararası Havalimanı şehre havayolu ile giriş çıkışı sağlayan, en önemli noktadır. 2006 yılında tamamen yenilenip kapasitesi ve işlevi çağdaşlaştırılmıştır. Hava limanını şehir merkezine bağlayan yol da tamamen yenilenmiş ve yeni geçitler devreye sokulmuştur. Havayolu ile kente ulaşmanın bir başka yolu da ordunun hizmetindeki Etimesgut Askeri Havalimanıdır. Bu havalimanı sivil uçuşlar için kullanılmasa da gerektiğinde alternatif olarak kullanılabilmektedir.

Şehre giriş çıkışlarda ikinci önemli yer ise Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi kısaca AŞTİ'dir. Avrupanın en büyük otobüs terminalleri arasında yer alan tesislerde restoranlar, emanet, büfeler ve firmalar için servis istasyonları da bulunur. Tesislerin Ankaray bağlantısı olduğu gibi yeterli sayıda taksi servisi de vardır.

Tren yolu ile giriş çıkışta en önemli yer Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ankara Garı'dır. Burası aynı zamanda ülkenin doğusu ile batısının ayrıldığı noktadır. Halihazırda ülkenin dört bir yanına ve banliyölere buradan tren seferleri düzenlenmektedir. Eskişehir üzerinden kenti İstanbul'a bağlayacak olan hızlı tren projesi ise hizmete girmiştir.

Nüfus

Kentin nüfusu 2007 adrese dayalı nüfus sayımına göre 3.763.591 kişidir. Bunun 1.870.831'i erkek, 1.892.760'ı kadındır.

Uygarlık

Müzeler

Ankara'daki müzeler Ankara şehir merkezi sınırları içerisinde çeşitli kurumlarca işletilen 42 müze bulunmaktadır.

Arkeolojik AlanlarAnkara Roma Hamamı kalıntıları
Ankara Roma Hamamı kalıntıları
Roma Hamamı Ulus meydanından Yıldırım Beyazit Meydanına uzanan Çankırı Caddesi üzerinde, Ulus'tan itibaren yaklaşık 400 m. uzaklıkta, yolun batısında, caddeden 2.5 metre kadar yükseklikte yer alır, III. Yüzyılda Septimius Severus'un oğlu Roma İmparatoru Caracalla (212-217) tarafından Sağlık Tanrısı Asklepion adına yapılmıştır.

Kale Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte Hititlere uzanan tarihi boyunca birçok kez tamirden geçirildiği tahmin edilmektedir. Romalılar, Bizanslılar hakimiyetinde kalan kale, 1073 yılında Selçukluların eline geçmiştir. 1101 yılında Haçlılarca ele geçirilen kale 1227 yılında tekrar Selçukluların hakimiyetine girmiştir. Selçuklular döneminde onarılan ve eklemeler yapılan kale Osmanlı döneminde 1832'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından bir onarımdan geçirilmiştir.

Augustus Tapınağı Ankara Ulus'ta Hacı Bayram Camii bitişiğindedir. M.Ö. II. yüzyılda Frigya tanrısı Men adına yapılmış olan tapınak zamanla yıkılmıştır. Bugün kalıntıları bulunan tapınak ise son Galatya hükümdarı Amintos'un oğlu kral Pilamenes tarafından Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır.

Jülian Sütunu Ulus bölgesinde bulunur. Sütün 362 yılında Roma İmparatoru Julianın Ankaraya ziyareti onuruna karşılık dikilmiştir.

Akköprü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Varlık mahallesi'nde bulunan Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubad zamanında yaptırılmış tarihi bir köprüdür.

Roma Tiyatrosu Ulus Meyda'nından Ankara Kalesine çıkan Hisar Parkı Caddesi üzerindedir. Roma döneminde M.S. 1. yüzyıl'ın ikinci yarısı ile M.S. 2. yüzyılın başına tarihlendirilmiştir.

Yapılar

İbadethaneler

Kocatepe Camii Ankara'nın Kocatepe semtinde 1967'de inşaatına başlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1987'de inşaatı tamamlanan cami.

Hacı Bayram Camii Ankara'nın Ulus semtinde bulunan tarihi camii. Augustus (Ogüst) Tapınağı'nın bitişiğindedir.

Karacabey Camii 15. yüzyılda Karacabey tarafından yaptırılmıştır.Bugün Hacettepe Kampusü içinde kalmıştır.

Arslanhane Camii 1289 - 1290 yılları arasında Ahi Şerafeddin tarafından yaptırılmıştır. Samanpazarı semtindedir.

Sultan Alaeddin Cami 1211-1236 yılları arasında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından bugün eski Ankara denilen Kaleiçi’nde yaptırılmış Ankara’nın ilk camisi.

Maltepe Camii

Ahi Elvan Camii 1382 yılında Ahi Elvan Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Koyunpazarı semtinde bulunmaktadır.

Cenab-ı Ahmet Paşa Camii 1566 yılında Anadolu Beylerbeyliği yapmış Cenabı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Ulucanlar caddesi üzerinde bulunmaktadır.

|Zincirli Camii||1687 yılında Şeyhülislam Ankaralı Mehmet Emin tarafından 1687 yılında yapılmıştır.Anafartalar Caddesindedir

Ağaçayak Camii 1705 yılında yapılmıştır. Ulucanlar caddesindedir.

Leblebicioğlu Camii 1711 yılında yapılmıştır. Denizciler cadddesindedir.

Eskicioğlu Camii Ne zaman yapıldığı ve kim tarafından yaptırıldığı belli değildir. Eskicioğlu mahallesinde yer almaktadır.

Hacettepe Camii Hacettepe Mahallesi, Sarı Kadın caddesindedir.Kapısının üzerinde dört satırlık kitabesi bulunmaktadır.

Hacı Hidayet Camii Basın Evleri Basın Caddesi'ndedir. Hacı İlyas Camii Hacı Musa Camii Kurşunlu Camii Azize Teresa Latin Katolik Kilisesi Samanpazarı Musevi Cemaati Sinagogu

Türbeler

Hacı Bayram Türbesi Karacabey Türbesi Arslanhane Türbesi Cenab-ı Ahmet Paşa Türbesi Karyağdı Türbesi 1577 - 1578 yıllarında Karyağdı Hatun adına inşa edilmiştir. İtfaiye Meydanında bulunmaktadır. Kesikbaş Türbesi Yörük Dede Türbesi Hüseyin Gazi Türbesi

Hazireler

Taceddin Camii Haziresi Taceddin Camisinin avlusunda yer almaktadır. Cenabı Ahmed Paşa Haziresi Cenabı Ahmed Paşa Camisinin doğu tarfındaki avlusunda yer alır. Kırklar Mezarlığı Yalçınkaya Mahallesi'nde bulunmaktadır

Hanlar

Çengel Han Ankarada 1522-1523 tarihlerinde Mihrimah Sultan’ın eşi Damat Rüstem Paşa tarafından inşa ettirilmiş tarihi bir handır. Atpazarı mahallesi Kaleönü Depo sokakda bulunmaktadır. Şu anda binadaRahmi Koç Müzesi bulunmaktadır

Taşhan 1880'li yılların sonuna doğru Ankara'nın Ulus Meydanı'nda inşa edilmiş olan ve yıkıldıktan sonra yerine Sümerbank binasının yapıldığı bir binadır.

|Suluhan||1685 yılında Şeyhülislam Cevvarzade Mehmet Emin Bey tarafından yaptırılmıştır. Posta caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Safran Han 1512 yılında Hacı İbrahim Bin Hacı tarafından yaptırılmıştır. Atpazarı, Salman sokakta bulunmaktadır Çukurhan Kurşunlu Han Sadrazam Mahmut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Şu anda binada Anadolu Medeniyetleri Müzesi yer almaktadır.

Hamamlar ve Çeşmeler

Eyne Bey Hamamı Ankara Gazi lisesi ile Denizciler Caddesi arasındadır. Sultan I. Murat'ın subaşılarından Eyne Bey tarafından 14. yüzyıllın sonu veya 15. yüzyıl başında yaptırılmıştır.

Karacabey Hamamı Talat Paşa Bulvarı üzerindedir. 1440 yılında Karaca Bey tarafından yaptırılmıştır. Şengül Hamamı Anafartalar Caddesi üzerindedir. Kitabesi olmadığından yapım tarihi kesinleşmemiştir. İshak Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Hanifi Rum Çeşmesi Kitabesine göre 1804 yılında yapılmıştır. Hacettepe Merkez Öğrenci yurdu arkası Zülüflü sokakta bulunmaktadır.

Gicik Çeşmesi 1901 yılında yapılmıştır. Ulucanlar Cadddesi Gicik Mescidi'nin önünde yer alır. Molla Büyük Çeşmesi Kayabaşı Mahallesi Yasa Sokakta yer alır. Molla Büyük Mescidinin kuzeyindedir. Kitabesine göre 1804 yılında Sahire Hanım tarafından yaptırılmıştır.

Anıtlar ve Heykeller

Cumhuriyet dönemi Ankara'sında açılan ilk anıt namazgah tepedeki Etnoğrafya Müzesi önüne yerleştirilen Atlı Atatürk Anıtıdır, anıt 29 Ekim 1927 yılında açılmış, bu anıtı Zafer Meydanındaki Mareşal Atatürk Anıtı ve Ulus Zafer Anıtı izlemiştir.Ankara, Başkentin Tarihi, Arkeolojisi ve Mimarisi - Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları - ISBN 975-95848-3-2

1980'li yıllarda dönemin belediye başkanı Ali Dinçer, kentte oluşturulan yaya bölgelerine heykel koymak üzere girişimde bulunur. Ankara, Gazi Eğitim Enstitüsü Heykel hocalarından Burhan Alkar, Remzi Savaş ve Metin Yurdanur üçer adet heykel yaparlar. Burhan Alkar’ın soyut anlayışta galvandizli su borusundan yaptığı Atılım isimli heykeli konulduğu Sakarya yaya bölgesinden kaldırılır. Yine aynı bölgeye konulan Barış kompozisyonu yerinde durmaktadır. Remzi Savaş Abdi İpekçi parkındaki havuza bronz fıskiye kompozisyonuyla, Sakarya yaya bölgesine konulmak üzere iki adet soyutlanmış bronz kompozisyon gerçekleştirir. Ancak bu iki heykel yerlerine konulamadan 12 Eylül 1980 yönetimi tarafından malzemelerinden yararlanmak amacıyla eritilir. Metin Yurdanur’un Ankara Garı önündeki Miras isimli heykeli ve Sıhhıye Abdi İpekçi parkındaki Eller heykeli de bu dönemde yapılmış çalışmalardır.

Cumhuriyet Dönemi Yapılar

Anıtkabir Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır.1973'den beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.

Atatürk Orman Çiftliği Atatürk'ün 1925 yılında, Ankara'da modern bir çiftlik kurulması için verdiği talimat ile kurulmuştur.

Ankara Garı 1937'de açılan Türkiye Cumhuriyeti Başkent'inin erken yıllarına ait en görkemli yapıtlardan birisidir.Günümüzde halen TCDD'nin Ankara ana istasyonu olarak kullanılmaktadır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi 1939'da dünyaca ünlü mimar Ernst Egli'ye yaptırılmıştır.

Sümerbank Genel Müdürlük Binası 1937 - 1938 yılları arasında Alman Mimar Martin Elsaesser tarafından yapılmıştır. Merkez Bankası Genel Müdürlük Binası Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister tarafından 1931-1933 yılları arasında Emlak Bankası olarak yapılan bina, Atatürk'ün istemiyle Merkez Bankası'na dönüştürüldü. Bina 1952 yılına kadar Anadolu Kulübü olarak da faaliyet gösterdi.

TEKEL Başmüdürlük Binası İtalyan mimar G. Mongeri tarafından 1928 yılında yapılmıştır

Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası İtalyan mimar G. Mongeri tarafından 1926 - 1929 yılında yapılmıştır. Ankara'nın ilk resmi binasıdır.

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Binası 1937 yılında Alman mimar Bruno Taut tarafından planı çizilen ve yapılan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin eğitim ve öğretim binasıdır.

Ankara Opera Sahnesi Bina ilk orijinalinde Türk mimar Şevki Balmumcu tarafından bir sergi merkezi olarak dizayn edildi. 1933 yılında açılan uluslararası yarışmada bu proje birinci seçilmişti. Yapı daha sonra Alman mimar Paul Bonatz tarafından bir opera sahnesine dönüştürüldü. Bu şekilde hizmet vermeye 2 Nisan 1948' de başladı.

Meydanlar

Hergele Meydanı Ankara Ulus'ta bugünkü İtfaiye Meydanı'nın eski adı bit pazarı ya da ikinci el eşya pazarı olarakda bilinen Hergele Meydanı adını 19.asırda şehre dışardan gelenlerin ve şehir esnafının bir araya gelmesinden dolayı her gelen uğradığı yer anlamında Hergelen Meydanı adını almıştır.

Kızılay Meydanı Türkiye'nin başkenti Ankara'nın merkezidir. İsmini Kızılay kurumundan almıştır.

Opera Meydanı Meydan adını Opera binasından almaktadır.

Tandoğan Meydanı Şehrin eski valisi 1946 yılında intihar ederek ölen Nevzat Tandoğan'ın adının verildiği semttin tam ortasında bulunan meydan.

Şili Meydanı Türkiye ile Şili arasındaki dostluğu pekiştirmek adına yapılmıştır. Meydanda Şili'nin kurtarıcısı ve Şili Cumhuriyeti'nin kurucusu Bernardo O'Higgins'in anıtı bulunmaktadır. Ulus Meydanı Hükümet meydanı

Parklar

Ankara'da cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilmiş ve daha sonra da oldukça geliştirilmiş açık alanlar ve parklara sahiptir.

Gençlik Parkı Gençlik Parkı lunapark, kayıkla gezilebilecek geniş bir havuz ve yeşil alanlara ev sahipliği yapar, |Kurtuluş Parkı Kurtuluş Parkı (buz pateni pisti de mevcuttur Altın Park yeşil alanlar dışında fuar alanı ve binaları da bulunur), Göksu Parkı Eryaman'da eski Susuz göleti üzerine kuruludur. Soğuksu Milli Parkı 1959 yılında Milli Park olarak tesis edilmiştir. Ankara'ya yakın olması hem avantaj hem dezavantaj teşkil etmektedir. Kızılcahamam ilçesi sınırları içersinde bulunmaktadır ve Ankara merkezine 80 kilometre uzaklıktadır. Kore Parkı Ankara'da Kore Savaşı sırasında şehit olan Türk askerlerinin anısına yapılmış olan 1973 yılında açılan anıtın bulunduğu park. Atatürk Orman Çiftliği geniş imkanalara sahip bir rekreasyon ve çiftlik alanıdır. İçeriğinde hayvanat bahçesi, küçük kültür çiftlikleri, seralar, restoranlar, bir mandıra ve bira fabrikası bulunur. Burası ailece piknik yapmak, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ve aynı zamanda kaliteli yemekleri ve doğal güzelliği ile hoş bir mekandır. Çiftlikte ayrıca Atatürkün 1881 yılında Selanikde doğmuş olduğu evein bire bir kopyası da bulunur. Ziyaretçiler burada eski usul bira ve dondurma, taze süt ürünleri, kömür ateşinde köfte ve kebaplardan tadabilirler.

Harikalar Diyarı Avrupanın şehir limitleri içindeki en geniş parkı Mamak Mavi Göl Eski Bayındır barajının üzerine kurulu olan park. Mamak tarafındadır. Botanik Bahçesi Seğmenler Parkı Anayasa Parkı Kuğulu Park Çin tarafından hediye edilmiş olan kuğularla ünlü Abdi İpekçi Parkı Güven Park Anıt Park Bahçelievler'de Anıtkabir'in karşısında yerlan bir parktır.

Sinemalar

1975 ve 2002 yılları arasında Ankara Atatürk Bulvarı 227 numaralı binada hizmet veren Akün Sineması, bir dönem Ankara'nın en büyük sineması olma özelliği taşıyan ve Ankara'nın sembollerinden biri olarak kabul edilen, 911 koltuk kapasiteli sinema salonu oldu.

 • Kızılay Metropol, 9 salonu ve 11495 koltuk kapasitesi olan diğer bir sinemadır.


Tiyatrolar

Ankara'da birçok devlet tiyatrosu sahnesi ve özel tiyatro grupları bulunmaktadır. Ayrıca her yıl Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali düzenlenmektedir.Müzik ve orkestralar

Ankara beş klasik müzik orkestrasına ev sahipliği yapar:

Şehirde beş konser salonu bulunur:
 • CSO Konser Salonu
 • Bilkent Konser Salonu
 • MEB Şura Salonu
 • Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi Konser Salonu


Sanat festivalleri

Şehir gelenekselleşmiş birçok tiyatro, müzik ve sinema festivallerine ev sahipliği yapar:

Sağlık

Ankara'daki hastaneler

Eğitim

Üniversiteler

Ankara'daki üniversiteler Ankara'da 10 üniversite eğitim vermektedir. Bunlar; Ankara Üniversitesi http://www.ankara.edu.tr/ Atılım Üniversitesi http://www.atuni.edu.tr/ Başkent Üniversitesi http://www.baskent.edu.tr/ Bilkent Üniversitesi http://www.bilkent.edu.tr/ Çankaya Üniversitesi http://www.cankaya.edu.tr/ Gazi Üniversitesi http://www.gazi.edu.tr/ Hacettepe Üniversitesi http://www.hacettepe.edu.tr/ Orta Doğu Teknik Üniversitesi http://www.odtu.edu.tr/ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi http://www.etu.edu.tr/ Ufuk Üniversitesi http://www.ufuk.edu.tr/www/tr/

Spor

Şehirde Türkiye'ye paralel olarak en çok ilgi gören ve yapılan sporlar sırasıyla futbol ve basketboldur. Futbol tesislerinin yetersiz olmasının da etkisiyle herhangi bir önemli uluslararası futbol organizasyonuna ev sahipliği yapmamış olan şehirde 2001 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası düzenlenmiştir.

Ayrıca şehirde bulunan TED Ankara Koleji, Türk Telekom Spor Kulübü sayesinde basketbolla özdeleşmiş bir şehirdir.

Deniz ve göllerden uzak olması nedeniyle su sporları hemen hemen hiç yapılmayan şehirde, coğrafi şartların da etkisiyle yapılan ve yaklaşık 27 yıldır yaşayan tek ekstrem spor kaykay sporudur.

Futbol dalında şehri Ankaragücü, Hacettepe, Ankaraspor ve Gençlerbirliği takımları Turkcell Süper Ligi'nde; Türk Telekomspor TFF 2. Lig'de; Keçiörengücü ve Etimesgut Şekerspor İddaa Lig B'de; Tarım Kredispor, Ankara Demirspor ve Bağlum Belediyespor ise 3.Lig'de temsil etmektedir. Şehirdeki en büyük stadyum yaklaşık 35.500 sporsevere ev sahipliği yapabilen Cebeci İnönü Stadıdır.Ardında kapasitesi bakımından şehrin 3. sıradaki ama tüm türbünleri koltuklu ve kapalı 19 Mayıs Stadyumu gelir.Stadyum şehir merkezinde Gençlik parkı'nın hemen yanıbaşındadır.

Basketbol dalında Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde Türk Telekomspor ve CASA TED Kolejliler takımlarıyla temsil edilen başkent Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nde Çankaya Üniversitesi takımıyla temsil edilmektedir.

Ankara Buz Pateni Sarayı ve Kurtuluş Parkında ise buz pateni pistleri mevcuttur ve amatör sporculara da hizmet vermekteidr.

Hentbol dalında Süper Lig Erkekler'de Çankaya Belediyesi, İl Özel İdare, Polis Akademisi ve Koleji, Milli Piyango, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig Bayanlar'da Çankaya Belediyesi, Milli Piyango, Ankara D.M.O. temsil etmektedir.

Alışveriş

Ankaranın yabancı ziyaretçileri genellikle Çıkrıkçılar yokuşundaki eski dükkanları ziyaret etmekten hoşlanırlar. Burada eski moda kıyafetler, el dokuması halılar ve deri ürünleri cazip fiyatlarla bulunur. Bakırcılar Çarşısında ise, bakır ürünler dışında ziynet eşyaları, halılar, kostümler ve antikalar da bulunur. Kale girişine yakın olan üst kısımda, çeşitli baharatların bulunduğu dükkanlar, kuru yemişçiler, fındıkçılar ve diğer ürünler bulunur.

Modern alışveriş merkezleri ise daha çok Kızılay, ya da Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunur. Karum caddenin üst başında bulunur. Diğer bir merkez olan Atakule Çankaya'dadır. Kule şehri seyretmek için müthişdir ve tepesinde bir de döner restoran bulunur.

Ankaranın 1970 lerden itibaren batıya doğru genişlemesi ile Eskişehir yolu tarafında çeşitli uydu kentler ortaya çıkmaya başladı. Daha müreffeh kesimin yaşadığı bu bölgelerde de modern alışveriş merkezleri bir bir açılmaya başladı. Bilkent alışveriş merkezi ve Ümitköy Çayyolu tarafındaki merkezler daha çok bu semtlere hizmet verirken tüm şehre hitap eden Armada alışveriş merkezi de Eskişehir ve Konya yolunun kesiştiği bölgede inşaa edildi. Bu merkez pek çok uluslararası ödülün de sahibi oldu. Bölgenin en büyük alışveriş merkezi ise İstanbul ve Konya yolunu kesiştiği bölgede bulunan Ankamall'dır ve meşhur dünya markaları mağazalarına ev sahipliği yapar.

Linkler

 • http://www.ankara.gov.tr/ - Valilik
 • http://www.ankara.bel.tr/ - Belediye

  Kaynaklar

  • http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_ (%C5%9Fehir)
  • Rehber Ansiklopedisi
  Liste - Türkiye'nin illeri

  Adana | Adıyaman | Afyon | Ağrı | Amasya | Ankara | Antalya | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | Isparta | Mersin | İstanbul | İzmir | Kars | Kastamonu | Kayseri| Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli | Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | Mardin | Muğla | Muş | Nevşehir | Niğde | Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | Düzce

 • ankara nerede?

  ankara haritadaki konumu

  Şarkı Sözleri

  Servet Kocakaya tarafından Duvar Şarkıları albümünde söylenen ankara adlı şarkının sözleri.


  akşamüstü hüzün çöker
  ankara’nın çehresine
  işıkları çabuk düşer
  evlerinin perdesine
  benim derdim bana yeter
  behey hatıralar, behey sevdalar.

  ----

  ankara

  ilk, orta ve liseyi küçük bir şehirde,
  yüksek okulu ankara’da okumalı insan
  einstein’ı, georges politzer’i ankara’da öğrenmeli
  öğrenci yurdunun kapıları kapanırken anlamalı nazım hikmet’i
  dost dost diye nicesine sarılırken insanlar, sakarya’nın esmer
  yüzünü görmeliydi aşık veysel.
  daha ağır çalınmalı misket, halaylar susmalı
  konsoloslukların güvenliği sağlanmalı
  eskortlara yol açılmalı meclis kavşağında
  perişan olmalı kredi yurtların harç kuyruğunda
  akşam da "haraca bağlmalı beytepe öğrenci yurdu’nu"
  sonra utanmalı, arkadaş olmalı "zengin çocukları"yla
  cuma geceleri öğrenci sokağında bir meyhaneye gitmeli,otobüs bileti
  garantiye alınıp, kalan paranın 1/4’üyle bira içmeli, sonra da iki adım
  ötede bir çorbacıya dalmalı, az çorba söyleyip iki ekmek yemeli
  "işçiler, memurlar, öğrenciler ankara’da yürümeli"
  alış veriş yapmalı daha sonra, sinemaya gitmeli
  ve ankara’da aşık olmalı insan.okul bitince de çekip gitmeli,
  bir daha da dönmemeli.

  Haluk Levent tarafından Yollarda albümünde söylenen ankara adlı şarkının sözleri.


  sen ellerimde
  sen gözlerimde
  issız geçen her gecemde
  her şeyinle yanımdasın
  en zor bu gerçekten
  sevdiğimi söylemeden
  ayrıldım yine senden
  ayrıldım yine senden
  yoksun sen aslında
  yanlızım bu kumsalda
  neler neler yapıyorsun
  bensizken ankara?da

  Vega tarafından Hafif Müzik albümünde söylenen ankara adlı şarkının sözleri.


  yağmur dönerken kara yavaşça süzülenler yola
  araba dolusu bi tuhaf seven şarkılar çalan söyleyen
  sevenlerden biri ben arkada bıraktığım sen
  kim olduğunu biliyorsan söyle sen
  ah yağmur dönerken kara şarkılar var falımda
  hepsi sana (hepsi sana) bu gece ankara
  ah yağmur dönerken kara yine yol var falımda
  ister özle yok istersen hiç hatırlama
  mmmmm

  sokaklar dolusu şekerli kar kokusu
  tunalıda gezinirken bizde bir kahvaltının tutkusu
  acıkanlardan biri ben arkada bıaktığım sen
  kim oldupun biliyorsan söylesen
  ah yağmur dönerken kara şarkılar var falımda
  hepsi sana (hepsi sana) bu gece ankara
  ah yağmur dönerken kara yine yol var falımda
  ister özle yok istersen hiç hatırlama
  aaaaa

  ah yağmur dönerken kara şarkılar var falımda
  hepsi sana (hepsi sana) bu gece ankara
  ah yağmur dönerken kara yine yol var falımda
  ister özle yok istersen hiç hatırlama

  Kutsi tarafından Sana Ne albümünde söylenen ankara adlı şarkının sözleri.


  titreyen elimi yavaşça bırak
  kader bu kapını çalarsa çalsın
  son defa buğulu gözlerinle bak
  içinde bir sızı kalırsa kalsın (2x)

  şimdi başkentte karlı sokaklar
  kaybolan günlerin sırrını saklar
  bir tozlu plak gibi o hatıralar
  o eski şarkıyı çalarsa çalsın

  Yılmaz Erdoğan tarafından söylenen ankara adlı şarkının sözleri.


  ankara'ya
  öyle yakışırdı ki kar..
  asfaltlar ışıldar,
  buz tutardı resmi yalanlar...
  kimse keman çalmaz belki ama
  çok keman çalınsın balolarında
  diye yapılmış
  gri
  sisli
  binalar...

  alnının ortasında
  ciddi bir devlet asabiyeti.

  çok kötü günlermiş gibi en genç zamanlar,
  bu zulüm bu sevda bitmezmiş sevmek
  bir halkı sevmekse aşk o zaman sevmekmiş!
  (biz bir şeyi delicesine severiz ama tanrım neyi?)

  kahve önü çatlak mozaik
  bel kemiğine tehdit
  kürsüler üstünde
  çok sigara içen
  öğrenciler

  bir daha asla yaşayamayacağı
  aşkları teğet geçerken
  hep onu sevmeyenleri severek
  hep onu sevenin gözlerinden
  kalabalıklara kaçarak
  karışarak toplumcu gerçekçi yalnızlıklara,
  yüksek rakımlarda çatlamış dudaklarını
  bir izmirli güzele dayatmak varken
  (hep kardeş olacak değiliz ya, yaşasın halkların sevgililîğî!)

  soyut bir sevdaya
  beşik kertilmiş olan
  dağda çoban,
  şehirde şark çıbanı sayılan,
  fırat'ın büyük elleri
  ararat'ın kız yelleri
  cilo'nun derin nefesleri
  hülasa kente hukuk mukuk okun
  mümkünse o arada da memleketi kurtarmaya gelmiş

  anadolu çocukları,
  ankara' ya
  öyle yakışırdı ki kar
  asfaltlar ışıldar,
  buz tutardı resmi yalanlar

  belki balkona kar seyretmeye çıkar diye
  sevdiğimiz kızlar
  çok dibimiz donmuştur
  ve çoğu zaman
  bu kar mevzuu
  kızlara yeterince ilginç gelmemiştir

  hiçbir şey
  kapalı bir dükkan kadar
  hüzünlü gelmez insana
  ankara'da,
  yoksa bugün bir hayat
  yaşanmayacak mı duygusu çöker bütün bozkıra.

  kimse keman çalmaz belki
  belki bu fiim hiçbir zaman
  o kadar fiyakalı olmayacak ama
  hiçbir lahmacunda
  o okul yolundaki üçüncü sınıf lokantadakinin
  tadını vermeyecek bir daha
  çok daha iyilerini yedim sonra
  bizzat urfa'da hatta
  ama hiçbirinde
  o kadar aç oturrnadım sofraya
  ankara'ya

  öyle yakışırdı ki kar
  çok yabancı bir soluk duyulur bazı
  bilinmez bir dilin ıslığından
  anla ki sıkıldı bizim konsolosluktaki konuklar
  öyle deme ankara'yı sevmeyene bir zulümdür
  bu kadar insanın neden ankara'yı sevdiğini anlamadan

  ankara'da yaşamak
  yollarına hep sevdiğimiz insanların
  adlarını vermediler ama
  biz her duvara
  bilvesile onların adını yazarak yaşadık
  kül ve betondan mürekkep
  yaşadıkça yaşanılası gelen
  o tuhaf bozkır kokusunda.

  ankara'ya
  öyle yakışırdı ki kar.
  asfaltlar ışıldar...
  bir günden bir sürü gün yapan
  mesai saatlerinde hiçbir şey yapan

  hiçbir şey alıp hiçbir şey sunan
  rakıyı bol sulu içen
  dokunmasın için deği!
  çabuk bitmesin dîye devletimin tekel rakısı,
  hep kağıtlara bakarak,

  hep kağıtlardan bakarak
  hem neşet ertaş' ı hem bülent ersoy' u
  aynı anda sevmeyi başararak,
  karısının bayat ekmeklerden yaptığı tatlıyı
  çok beğenmeyerek ama
  yine de bu tasarrufunu takdir ederek
  boynu hep kıdemli bir atkının içinde saklıyken
  hep bir şeylere birilerine küsmüş gibi
  yürüyen...

  memurlar.......
  ankara'ya
  öyle yakışırdı ki kar..
  asfaltlar ışıldar,
  buz tutardı resmi yalanlar...

  biz,
  şimdi kapalı birr kuruyemişçi

  dükkanının
  -ki bütün plan kar altında
  tuzsuz ay çekirdeği çitieyip
  yanı sıra bafra içmektir-

  kötü ışıklandırılmış vitrininden
  umutsuzca içeri bakan,

  kimliği gereğinden fazla sorgulanmış,
  merhabadan çok çıkar ulan kimliğini denmiş,

  -yani sistem kendi verdiği kimliği
  zırt pırt geri istemektedir-
  doğduğu yer yüzünden
  doğuştan kavgacı zannedilen ama
  pek çoğu kavgadan nefret eden

  kavgacı
  esmer
  cesur

  korkak
  çoğu kürt
  çoğu türk
  çocuklardık...
  ankara'ya
  öyle yakışırdı ki kar....
  ha sonra

  belki ahmed arif'in aklına
  hiçbir şairin aklına gelmeyecek
  -çünkü hiçkimse bir daha ankara'' yı

  o'nun kadar sevemeyecek
  -bir şiir islenir:

  kar altındadır varoşlar
  hasretim,nazlıdır ankara.....

  ustam yine sen bilirsin ama
  hangi aralıkta bir şair ölmüşse
  işte o,en netameli aydır bence.

  ankara'ya
  öyle yakışırdı ki kar...
  asfaltlar ışıldar...
  yalanlar...

  şimdi ve sonra
  ne zaman ankara'ya kar yağsa
  elim gönlüm,
  çocukluğum buz tutar.

  şiir: yılmaz erdoğan
  müzik: deniz erdoğan

  Ruzgar tarafından söylenen ankara adlı şarkının sözleri.

  bu gece sakın yumma gözlerini kapama
  ben istanbul'da sen ankara'da
  sabahın ilk ışıgıyla düşecegim yollarına
  elveda deyip istanbul'a

  ankara off ankara
  uzaklardayım sana
  ankara of ankara
  içinde yer aç bana

  bu gece sakın yumma gözlerini kapama
  ben istanbul'da sen ankara'da
  sabahın ilk ışıgıyla düşecegim yollarına
  elveda deyip istanbul'a

  Aşka Özlem tarafından söylenen ankara adlı şarkının sözleri.

  kar yağıyor bugün ankara''da
  kar yağıyor duygularıma
  sen uzaklardasın
  dışarda buz gibi bir hava
  odam sıcacık aşkınla
  sen uzaklardasın

  kar yağıyor bugün ayrılanlara
  eski günlere hatıralara
  ooooff!!! biliyorum örtecek onları
  eski günleri hatıralar

  Deniz Çetin tarafından söylenen ankara adlı şarkının sözleri.

  evden çıkmamla yine
  huzur dolarım bilmem niye
  sana olduğu kadar değil de
  yakışmaz mı güneş bu şehre

  günbatımıydı karanfilde
  ne güzeldik senle
  işte ben ordayım ordayım ordayım
  akşama doğru tunalı''da
  içerdik tayfayla
  ben ordayım ordayım ordayım
  ankara

  dostlar etrafımda
  iyi ki var onlar hala
  kral olsam neye yarar hayatta
  beraber olmadıktan sonra

  Murat İnce tarafından söylenen ankara adlı şarkının sözleri.

  bu kadar acıtmamalıydı belki de
  yıkmamalıydı aşk bu kadar belki de
  yormamalıydı yaşananlar
  cismimizi yakmamalıydı belki de

  gidişlerin umudu çürüttüğü
  ellerimizin ayasını patlattığı
  keskin bir belayı omuzlattığı
  durmayan diş ağrısı gibi zonklattığı
  gelmeyişlerin yüreği öldürdüğü
  bitişlerin müjdecisi gidişlerde
  yaşamak zordur metropollerde
  akan gözyaşlarımız dolu tanesi
  yağmur damlası değil
  üst baş ıslatan hüznün riyası değil
  bizim gözyaşlarımız
  adamın dizlerini kırar
  dağ gibi iner parçalar
  bizim kahır yaşlarımız
  pantolon ıslatan yağmurlar değil
  ey be ankara! .. nedir derdin? ..
  söyle ankara! .. kastın nedir? ..
  yaşamak ağrısı asılı her yanımda
  sevmek gerçekten uzun bir soluk
  ne istersin bilmem ki ankara? ..
  dizlerim ellerim paramparça
  üst baş pantolon lime lime
  mintanım sırılsıklam gidişlerden
  yüreğim salkım saçak
  gözlerime kan oturdu ey ankara! ..

  �akan gözyaşlarımız
  yağmur damlası değil
  akan gözyaşlarımız
  yağmur damlası değil
  bizim gözyaşlarımız
  hüznün riyası değil
  bizim gözyaşlarımız
  hüznün riyası değil
  ankara bu derdin nedir
  ankara bu kastın nedir
  söyle be ey ankara
  yarim nerdedir
  ankara bu derdin nedir
  ankara bu kastın nedir
  söyle be ey ankara
  yarim nerdedir��


  bu kadar üzmemeliydi belki de
  öldürmemeliydi aşk bu kadar belki de
  soldurmamalıydı hatıralar
  fotoğrafları yakmamalıydı belki de
  sevmeyişlerin umudu tükettiği
  gözlerimizin ışığını söndürdüğü
  ağır bir yükü sırtlattığı
  kulak ağrısı gibi yürek kanattığı
  dönmeyişlerin küsküne döndürdüğü
  kavuşamayışların habercisi bitişlerde
  nefes almak zordur metropollerde
  can çekişen yanlarımız
  kan sendeyim.com gölü
  dere kenarı değil
  boğuldum çığlıklarının süsü değil
  bizim can çekişen yanlarımız
  adamın yüreğine hançer gibi saplanır
  bomba gibi düşer yakar kavurur
  bizim sevgi savaşımız
  öldüm oyunlarının iniltisi değil
  ölümün ta sendeyim.com kendisidir
  ey be zalim ankara! .. nedir inadı şartın? ...
  konuş ankara! .. bir şeyler söyle? ...
  zulmün nedir? .. bu hoyratlığın kimedir? ..
  ömrüm ayaklarının diplerinde soytarı olmuş
  neyim kaldı bir nefesten başka
  ve neyim kaldı bir candan başka? ..
  ey be ankara! .. ne çok şey istedin benden
  on dört yılımı bir kalemde sildim yetmedi
  iki cana hasret ettin yetmedi
  anam dedim babam dedim güldürmedin
  bacı kardaş dedim umdurmadın
  ve bir kız sevdim yirmi dördünde
  yemyeşil her şey gözlerinde
  viran bağlara döndürdün şu kısacık ömrümde
  bir tren sendeyim.com garında
  ömrüm rayların arasında
  gidip geliyorum akşam sabah
  bu kadar acıtmamalıydı belki de
  yıkmamalıydı aşk bu kadar belki de
  yormamalıydı yaşananlar
  cismimizi yakmamalıydı belki de
  ankara

  �ankara bu derdin nedir
  ankara bu kastın nedir
  söyle be ey ankara
  yarim nerdedir
  ankara bu derdin nedir
  ankara bu kastın nedir
  söyle be ey ankara
  yarim nerdedir��

  Onur Musa tarafından söylenen ankara adlı şarkının sözleri.

  gel be kalbimin bitmeyen günü
  gel hayatımın yarını dünü
  gel çok özledim biliyor ki
  dayanamam sana

  bir yeşil ışık yakıyorsun
  bir küsüp geri kaçıyorsun
  kızınca öyle güzel oluyor ki
  dayanamam sana ben

  bi gören hiç iflah olmaz
  yatırmışlar şerbete
  bir öpen hiç iflah olmaz
  apar topar cennete

  off basmadan eteğine çalkala
  dar bu gece sana ankara
  her dakika yanımda sen
  olmazsan olmaz güzelim
  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Ankara Keçisi

  Uzun, ince, kıvrımlı ve ipek gibi parlak tüylü bir keçi ırkı. Eski çağlarda steplerde yaşamış bir yabanî keçiden...

  Ankara Tavşanı

  Ankara tavşanı, diğer adıyla Angora tavşanı uzun ve yumuşak tüyleriyle tanınır. Ankara keçisi ve kedisi gibi safkan tavşanlar Ankara ilinden tüm Dünya'ya yayılmışlardır. 1700'lü yıllarda Avrupa'da Fransız yüksek tabakasının rağbet ettiği en popüler evcil hayvan ...

  Ankara Tarihi

  Ankara’nın geçmişi çok eski devirlere dayanır. Nitekim Bağlum, Çubuk Barajı ve Maltepe'deki kazılarda eski çağlara ait eşyalar bulunmuştur. Alatlıbel ve Etiyokuşu, eski çağlardan kalma köylerdir. Ankara’nın bilinen tarihi Hititlere dayanır.

  Ankara Coğrafi Bilgiler

  Fiziki yapıAnkara ili Orta Anadolu yaylasının kuzeyinde, İç Anadolu’nun yukarı Sakarya bölgesinde yer alır. Dünyanın nüfusu ve kapladığı yer bakımından en hızlı büyüyen şehirlerinden biridir. Bozkırda modern bir başkenttir. Ortalama yüksekliği deniz seviyesine göre ...

  Ankara Ekonomisi

  Ankara’da yapılan tarım daha çok tarla ürünlerine dayanır. Konya’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük tahıl (buğday) ambarıdır. Geniş ekim alanına sahiptir. Buğdaydan başka, yulaf, arpa, baklagiller, sanayi bitkileri, şeker pancarı, yumru bitkiler, sebze ve meyve çeşitleri, ...

  Ankara Nüfus

  Ankara’nın şehir nüfusu 4.140.890, ilçe nüfusu 325.866'dir, 1990 sayımına göre 3.236.626 olup, 2.836.719'u il ve ilçe merkezlerinde, 399.907’si köylerde yaşamaktadır. Nüfusu hızla artmakta olan Ankara’nın 1927’de nüfusu 75.000 idi.

  Ankara Ilçeleri

  Ankara’nın 24 ilçesi vardır. Bunların yedi tanesi il merkezini meydana getirir.

  Ankara Andlaşması

  Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortak üyelik statüsü kuran andlaşma. Türkiye, Topluluğa ilk kez 31 Ağustos 1959'da başvurmuş, sözkonusu andlaşma 12 Eylül 1963'de imzalanarak ilgili ülkelerin parlamentolarında onaylandıktan sonra 1 Aralık 1964'te yürürlüğe ...