Tayland

Tayland Krallığı Güneydoğu Asya’da, 5° 32’ -20° 28’ kuzey enlemleri ve 97° 21’-105° 38’ Doğu boylamları arasında yer alan, kuzeyden Burma ve Laos, doğudan Laos, Kamboçya ve Siyam Körfezi, güneyden Malezya ve batıdan Burma ve Andaman Deniziyle çevrili, eski adı Siyam olan ülke.

TaylandSukhotay, Tayland

<p>Tayland'ın konumu

Tayland'ın konumu

Tayland, eski adıyla Siyam yada resmi adıyla Tayland Krallığı bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Güneydoğu Asya’da, 5° 32’ -20° 28’ kuzey enlemleri ve 97° 21’-105° 38’ Doğu boylamları arasında yer alan, kuzeyden Burma ve Laos, doğudan

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Laos,
Çin Hindi Yarımadasına göç eden Laos halkının asıl vatanı, Çin’dir. Laos’un, 14. asırdan önceki tarihi hakkında vesika yoktur. İlk Laos krallığı, 14. asır ortalarına doğru kurulmuştur. 1453 senesinde Fraya
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kamboçya ve
Kamboçya, Güneydoğu Asya'da, Çin Hindi Yarımadasının güneybatı kısmında yer alan bir devlet. Güney kıyısında Siyam Körfezi, kuzeyinde ve doğusunda Vietnam, batısında Tayland bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Siyam Körfezi, güneyden

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Malezya ve batıdan Burma ve
Malezya, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ülkedir. Malezya Federasyonu'nun 11 devletinin Singapur, Saravak ve Sabah (eski Kuzey Borneo)'ın birleşmesi ile oluşmuştur. Singapur 1965 yılında federasyondan ayrılmıştır. Kuzeyde Tayland, güneyde Singapur ve Endonezya ile komşudur. Ayrıca batıdan Andaman Denizi, doğudan Güney Çin Denizi'ne kıyısı vardır. Ülke coğrafi yönden Batı Malezya ve Doğu Malezya olmak üzere 2 bölgeye ayrılır. Bu bölgeler de 10 devlete ayrılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Andaman Deniziyle çevrili, eski adı Siyam olan, mevki itibariyle büyük stratejik önemi haiz bir krallık.

Hint Okyanusu'nda Andaman ve Nicobar Adaları adalarının doğu kıyılarıyla Myanmar ve Tayland'ın batı kıyıları arasındadır. Güneyinde Endonezya'nın Sumatra adası bulunur. Kabaca doğudan - batıya 650 kilometre genişliğinde, kuzeyden güneye 1.200 kilometre uzunluğundadır. Yüzölçümü yaklaşık 797.700 kilometrekaredir. En derin noktası 3.777 metre olan denizde ortalama derinlik 870 metredir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hindiçin yarımadasının doğu bölümündedir. Yüzölçümü 514.000 kilometrekare, nüfusu 65.500.00 dir. Başşehri
Çinhindi ya da Hindiçin, Güneydoğu Asya'da, kabaca Hindistan'ın doğusu ve Çin'in güneyinde kalan bölge.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bangkok'tur. Ülkenin güney ve orta bölümleri alüvyal ovalarla kaplıdır ve oldukça verimli topraklara sahiptir. Dağlık olan kuzey bölgelerinde geniş ormanlar yer alır. Doğu bölümleri savanlar bölgesi halindedir. Pirinç, tütün kenevir, pamuk, kauçuk başlıca ürünlerdir.

Tarihi

Ülkenin ilk yerlileri Güney Çin’den göç eden insanlardır. Taylandlılar, 11. yüzyılda bölgeye gelerek bir krallık kurdular. Tayland kurulduğundan bu yana Avrupalı güçlerin istilasına ve sömürgeciliğine uğramayan Güneydoğu Asya’nın biricik ülkesidir. Şüphesiz bunda, Tayland Kralı Mongkut’un rolü büyüktü. Bundan sonra yerine geçen oğlu Kral Chulalongkorn da aynı siyasetle bu durumu devam ettirdi. Kral Chulalongkorn 1851 yılından 1910 tarihine kadar tahtta kaldı. Ülkesinin gelişme ve kalkınmasında büyük çaba sarfetti. İngiltere ve Fransa ile çeşitli ticari anlaşmalar imzaladı.

Tayland’da 1932 yılında monarşik idareyi sınırlayıcı kansız bir ihtilal oldu. 1941 yılında ülke Japonlarca işgal edildi. Harpten sonra batı siyaseti gütmeye başlayan Tayland, Vietnam’a 11.000 kişilik bir askeri birlik gönderdi. 1972 yılında bu birliklerini tekrar geriye çekti.

</p><p>Taland bayrağı

Taland bayrağı

1976 yılında yeni bir ihtilal oldu. Bu sefer ihtilal kanlıydı. Bunu 1977 ihtilali takip etti. 1983 yılında Vietnam askeri birlikleri, Tayland, Kamboçya sınırı yakınlarında Kamboçya mülteci kamplarına saldırdı. 30.000’e yakın mülteci Tayland’a sığındı. Bunun üzerine Vietnamlılar ülkeye girdiler. Fakat çok geçmeden Taylandlılar saldırganları geri püskürttü. 1988’de seçimleri kazanarak başbakan olan Tümgeneral Chatichai, 25 Şubat 1991’de yapılan askeri darbeyle yönetimden uzaklaştırıldı. Darbecilerin lideri General Suçinda Kraprayun’dır. Askeri Cuntanın hazırladığı anayasa gereğince Milli Meclisin 360 üyesinin belirleneceği seçimler 22 Mayıs 1992’de yapıldı. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek sandalye sayını elde edemedi. Generallerin desteklediği Erdem Birliği Partisi, Cuntanın yolsuzlukla suçlayarak iktidardan uzaklaştırdıkları partilerle bir koalisyon hükümeti kurdu. Fakat bir süre sonra çıkan olaylardan sonra hükümet krizi yaşanmaya başlandı. Kurulan geçici hükümetin ardından 13 Eylülde yapılan seçimler neticesinde muhalefet partileri 185 sandalye elde ederek yeni hükümeti kurdular (Ocak 1994).

Fiziki Yapı

</p><p>Tayland haritası

Tayland haritası

Tayland mevki itibarıyle güneydoğu Asya’da, Malay Yarımadası ve Hint-Çin’i üzerinde yer alan bir ülkedir.

Ülke şekil itibariyle sap kısmı,
Tayland'ın başkenti.Taslak bilgi. Detaylı bilgiler daha sonra eklenecektir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Malay Yarımadası üzerinde bulunan açılmış bir çiçeğe benzer. Çiçeğin sap kısmının doğusunda Siyam Körfezi ve batısında Andean Denizi bulunur. Bir bakıma ülke şekil bakımından küçük bir baltaya da bezer Kuzey-güney noktaları arası yaklaşık 1650 km ve doğu-batı noktaları arası ise 800 km kadardır. En dar bölge 64 km olan Kra İstnumus’tur.

Ülkenin yüzölçümü yaklaşık 518.000 km2dir. Bu geniş toprakların kuzeydoğusunda toplam yüzölçümün üçte birine yakın genişlikte bir yayla mevcuttur. Yayla ortada Chao Phraya Nehrinin verimli alüvyonlu vadisine doğru gittikçe alçalır.

Tayland beş coğrafi bölgeye ayrılabilir: Chao Phraya Menam (Merkezi Platolar bölgesi), Korat Yaylası, Güney Tayland (Yarımada bölgesi), Kuzeybatı bölgesi ve Dvaravati bölgesi (Güneydoğu bölgesi).

Chao Phraya Nehri Bölgesi, küçüklü büyüklü nehir ve kanallarla doludur. Kuzeybatı bölgesinde Ping, Wang, Yom ve Nan adlarında dört nehir bulunur. Bölge aynı zamanda dağlıktır. Ülkenin en yüksek noktası 2756 m’lik Inthanon Tepesidir. Başşehir Bangkok, güneydoğuya doğru uzanan Dvaravati bölgesindedir. Dördüncü bölge Korat Yaylası, Mekong Nehrinin suladığı geniş bir bölgedir. Sonuncu bölge olan Güney Tayland, Malay Yarımadası üzerinde dar bir bölgedir. Ülkedeki mevcut ovalar umûmiyetle alüvyonludur. Sahiller ise kumluk ve düzensizdir.

İklim

Tayland’ın iklimi bütün yıl hemen hemen sıcak ve nemlidir. Orta bölgelerde yer alan ovalarda sıcaklık nadir olarak 18°C’nin altına iner. Kasım ve şubat aylarında hava sıcaklığı aşağı yukarı bu miktardadır. Mart ve mayıs aylarında ise bu rakam 38°C’ye kadar yükselir. Ortalama sıcaklık 28°C civarındadır.

Orta bölgedeki ovalar yağışlı bir atmosfer içerisindedir. Fakat,

Güney Asyada yer alan yarımada üzerinde Tayland, Malezya ve Singapur yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
buralara gelecek nemli rüzgarları keserek yağış miktarını düşürür. Güney kıyı bölgeleri ortalama 5600 mm’lik yağış alırken, diğer bölgelerdeki yıllık yağış ortalaması 1000 mm civarındadır. Haziran ayından ekim ayına kadar yaz musonları ülkeye şiddetli yağışlar getirir. Tayland’da üç mevsim vardır. Mart-mayıs ayları sıcak, Haziran-ekim ayları yağmurlu ve Kasım-şubat ayları serindir.

Tabii Kaynakları

Ülkenin bitki örtüsü oldukça zengindir. Baştanbaşa bütün topraklar yeşile bürünmüştür. Burma sınırında yer alan Salween Nehri civarı bölgeler, kıymetli “tik kerestesi” elde edilen tik ağaçları ve diğer bölgeler teng, yangı ve tekian gibi ağaçlarla kaplıdır. Bundan başka mangrov ve cevzülcinan cins ağaçları pekçoktur. Muson mevsimindeki sık yağışlarla bir tropik ülke olan Tayland, tropik bitki yetişmesi için çok elverişlidir. Sert ve yumuşak ormanların çeşitli yerli türleri ve geniş miktarda bambu ve Hint kamışı vardır.

Tayland’da en çok ve meşhur olan hayvan fildir. Öyle ki Tay hanedanlığının sembolü olmuştur. Maymun, Siyam kedisi, geyik, tapir, uçan maki, papağan, sincap, gibbon ülkede yaşayan diğer hayvanlardır. Ayrıca nesli tükenen kooprey (bir cins vahşi öküz) ve hog geyiği gibi nadir bulunan hayvanlar da yaşamaktadır. Ülkede pekçok çeşitli tropikal kuş cinsi mevcuttur. Serçe, ötleğen, güvencin, bıldırcın, tavuskuşu, kumru, sülün ve leylek bunların başlıcalarıdır.

Ülkenin yeraltı kaynakları oldukça zengindir. Başlıca mevcut mineraller; antimon, kalay, petrol, gaz, kurşun, tungsten, manganez, demir, tuz, volfram, çinko, linyit ve alçıtaşıdır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

T

ayland yaklaşık 65 milyondur. (2000 nüfus sayımına göre 60,606,947) kişilik bir nüfûsa sahiptir. Bunun % 80’lik bir ekseriyeti Tay soyu, geri kalanıysa Çinli ve Asyalı milletlerden teşekkül etmiştir. Ülkenin nüfus artışı % 3 civarındadır.

Sınır dağları ve en güney uç bölgesi üzerinde yaşayanlar hariç, ülke insanları homojen yapıdadır. Tay halkı esas olarak Moğol asıllıdır. Taylılar Tay lisanını kullanırlar. Tay lisanı, ülkenin resmi dilidir. Ayrıca İngilizce yaygındır. Nüfûsun % 10’una yakın bir bölümünü meydana getiren Çinlilerse kendi dilleri olan Çinceyi kullanırlar. Tay ve Çin asıllı bu insanlar genellikle budisttirler. Ülkedeki Müslüman nüfusu % 7 dolayındadır. Tayland’da 200 Müslüman okulu ve 1500 cami vardır. Daha çok, etnik olarak üçüncü büyük grup olan Malaylar Müslüman olmakla şereflenmişlerdir. Ülkede bir miktar Mon (Pegun), Kamboçyalı, Vietnamlı ve batılı insanlar da vardır.

Tay toplumu klan veya sıkı sınıf ayrılıkları taşımayan gevşek bir yapıdadır. Monogami aileler temel sosyal birim kabul edilir. Çoğunlukla köylerde yaşar ve tarımla uğraşırlar. Genellikle iç ticaret ve el sanatları bunların elindedir. Yalnız uzak mesafelere yapılan ticaret Çinli tüccarların kontrolü altındadır.

Bangkok, ülkenin en büyük ve en gelişmiş şehri olup, Tayland’ın başşehridir. Yaklaşık iki milyonun üzerinde bir nüfûsa sahiptir. Bangkok ile Tayland’ın diğer köyleri ve şehirleri arasındaki kültür ve ekonomik farklılık oldukça büyüktür. Tayland’ın diğer önemli şehirleri Ayuttuya, Korat ve Çiengmai’dir.

Tayland halkının yaklaşık % 84’ü okur yazardır. Özellikle 1950 yılından sonra eğitim ve öğretime önem verilmiştir. Yerli okullar yanında, birçok İngilizce öğretim yapan yabancı okullar mevcuttur. Ülkede yüksek öğrenim olarak, toplam 18 üniversite vardır. Eğitimle birlikte sağlık ve sosyal hayatta da önemli gelişmeler 1950 yıllarından sonra kendini göstermiştir. Uzun yıllar pekçok insanın ölümüne sebep olan sıtma hastalığı son yıllarda tamamen kontrol altına alınmıştır.

Siyasi Hayat

</p><p>Şu anki Tayland Kralı Rama IX

Şu anki Tayland Kralı Rama IX

Tayland krallıkla idare edilen bir ülkedir. Ülke, bir anayasaya sahip monarşik bir yönetim sistemi içindedir. İdari olarak 72 eyalete (Changwat) ayrılmıştır. Tayland’da her eyalet bir vali tarafından idare edilir. Eyaletler, bölgelere (Amphoe), onlar da küçük bölgelere (Tambol) ve bunlar da köylere (Muban) ayrılır. Önceki kral, aynı zamanda hükümet başkanlığı da yapıyordu. Sonraları bu görevi ortadan kaldırıldı. Yasama yetkisi 360 üyeli Milli Meclisin elindedir. Meclis üyeleri dört yılda bir halk tarafından seçilir. Tayland, Güneydoğu Asya ülkeleri teşkilatı ASEAN (Association of Southeast Asion Nations) üyesi bir ülkedir.

Ekonomi

Tayland ekonomisi esas itibariyle tarıma dayanır. Toprak ve toprak mülkiyeti ülkede çok önemlidir. Orta bölgelerde yer alan ovalar, ülkenin ekilebilen en müsait topraklarıdır. Başlıca tarım ürünleri mısır, pancar, meyve-sebze, pirinç, şekerkamışı, kokonat, tütün, biber, baharat, jüt, manyok kökü, hindistancevizi, fasulye ve pamuktur. Pirinç ülkenin dış ticaretinde en önemli üründür.

Tayland’ın toplam yüzölçümünün beşte üçüne yakın bir bölümü ormanlıktır. Kereste çok önemli bir gelir kaynağıdır. Diğer orman ürünleri arasında tik ağacı, mangal kömürü, hezaren (hintkamışı), lak ve reçine (çam sakızı) de üretilir.

Tayland maden bakımından çok zengin bir ülkedir. Dünyada kalay üreten ülkeler arasında beşinci büyük ülkedir. Antimon, tungsten, demir ve manganez diğer önemli minerallerdir. Ülkede tabii gaz üretimi gelişmiştir. Ayrıca petrol bulma çalışmaları son yıllarda artmış ve kıyı bölgelerde petrol bulunmuştur. Ülke tuz yönünden çok zengindir.

Tayland’da başlıca endüstri dalları; çimento, kağıt, lastik, gıda, çelik, dokuma, elektronik, plastik, tahta, seramik, otomobil, montaj, ilaç, tekstil, elektrik aletleri, kereste, şeker, pamuk, tütün, ipek ve ipekli dokumadır. Son yıllardaki hükümet harcamaları geniş ölçüde, gübreleme, çimento, kalay tasfiyeciliği, petrol rafinerileri, asfalt yapımı, askeri güç üsleri, sulama kanalları ve havayolu ulaşımı alanlarına yapılmaktadır. Cam ve kağıt endüstrileriyse gelişme yolundadır.

Tayland’ın en büyük ihraç maddesi pirinçtir. Bundan başka çeşitli tarım ve orman ürünleri de satar. Ticareti daha çok, Japonya, ABD, Suudi Arabistan, Hollanda ve Singapur iledir. Turizm, ülkenin büyük bir gelir kaynağıdır.

Ülkenin güney bölgeleri Siyam Körfezine ve Andeman Denizine açıktır. Dolayısıyla bir kısım ticaretini Bangkok ve Sattahip limanlarından deniz yoluyla yapar. Ülkenin en işlek limanı Bangkok’tur Kanalların bulunduğu alanlarda gemi servisleri mevcuttur. Yaklaşık 84.764 km karayolu mevcut olup bunun % 40’ı asfalttır. Demiryolları yaklaşık 4000 km’dir. Ülkede tarifeli sefer yapılan 23 havaalanı olup, Bangkok yakınlarındaki Don Muang Havaalanı milletlerarasıdır.

Balıkçılıkta, hem tatlı su hem de denizde balık avlanmasının geliştirilmesi hedef alınmıştır. Ormancılığın geliştirilmesi için ormanların sürekli bir program içinde çoğaltılmasına çalışılmaktadır.

Linkler

http://harita.turkcebilgi.com/Tayland_haritasi/ Tayland haritası

http://bayrak.turkcebilgi.com/Tayland Tayland ülke bayrağı
Siyam kedisi, Güneydoğu Asya'da günümüzde Tayland olarak bilinen Siyam'da kutsal tapınaklarda beslenen ve buradan tüm dünyaya yayılan kedi ırkı. Tayland dilindeki adı Wichien Maat'tır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Tayland Resimleri


  • Sukhotay, TaylandYorumlar - Lütfen konu (Tayland) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

Pasha: 2008 Ekim ayında gittim, hayatımın en güzel tatiliydi!

Herkesin mutlaka görmesi gereken bi ülke. Phuket ve adalarını gezdim. Hayat Türkiyenin en az 3 te 1 i kadar ucuz. Özellikle motor yada araba kiralayıp gezmenizi tavsiye ederim çünkü gezip görülecek koyları çok...

$ la gidecekseniz yeni basımlı $ la gidin eskileri almıyolar alsalarda daha düşük fiyata ve cok zorluk cekererek bozdurursunuz.1-5 $ en düşük fiyata bozuyorlar 10-20$ ı bir üst fiyattan 50-100$ ı en üst fiyattan bozuyolar. gezerseniz yiyecek sıkıntısı çekmezsiniz. Halkı insancıl ama taxicilere dikkat(tuk tuk) turist gördümü pazarlık yapmazsanız kazıklarlar. bişey alırken pazarlıksız almayın daha uygununu görünce üzülürsünüz ;) fotoğraf makinanızı yanınızdan ayırmayın her yerde exotik manzaralar var. Tekne turu, dalış mutlaka yapın, deniz altı muhteşem renkli ve olağanüstü manzaralı. sabahları beyaz inci gibi kumsallarda yürüyüş yapın güne güzel bir başlangıç! yiyecek giyecek pazarlarını gezin ilginç yöresel kıyafetler de bulmak mümkün. Ağaç El işçilikleri çok ucuz... 10-15 kalımlarda guest house lar uygun tek kişide 2 kişide aynı fiyat(Günlük 10-30$) pazarlığı unutmayın ;) - 2 yıl, 6 ay önce yazıldı.
serhat5656: Tayland anlatılmaz bence yaşanır.Taylandla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa her şeye açığım.seretcicek@hotmail.com - 3 yıl, 11 ay önce yazıldı.
EFES23: MERHABALAR BEN TAYLANDA 2009 ŞUBAT AYINDA GİTTİM HAVALİMANINA İNDİĞİMDE 40 DERECE SICAKLIK VARDI VE ÜZERİMDE KOT PANTOLON UZUN KOLLU GÖMLEK VARDI ANCAK SICAKTAN PİŞTİK FAKAT ÖZEL ARACA BİNİP PATTAYA YA GİDİNCE MASAJDA YAPTIRINCA HERŞEY BİTİYO ANCAK GENÇLER DİKKAT ETMELİ KIZ ÇOK ELİNİ SALLADINMI 50 Sİ GELİR MİSALİ SONRA BEDAVA TABİ BİZİM PARAMIZLA 30-40 TL YE SABAHA KADAR EĞLENCE SINIR YOK SIKINTI YOK HIR YOK HIRSIZ YOK ANLI KIRIŞIK İNSAN YOK HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR VE MUTLU ANCAK ALIŞ VERİŞTE MUTLAKA PAZARLIK YAPIN HERŞEYİ BEDAVA DENECEK ŞEKİLDE ALIRSINIZ EĞLENCEDE SINIR YOK GÜZELLİK ÇOK HERŞEY VAR YOK YOK ANLATILMAZ YAŞANIR BEN ARALIK TA TEKRAR GİDECEM GELECEK VARSA harputname23@hot EKLEYİN KONUŞURUZ HER TARAFINI BİLİRİM ANLARIM TANIRIM HOŞ KALIN HOŞÇAKALIN..... - 3 yıl, 11 ay önce yazıldı.
GOLDEN: TAYLAND MÜTHİŞ BİR ÜLKE 3 DEFA GİTTİM.BANKOK BAŞKENT GEZMEYE DEĞER.SOYA YAĞI KULLANDIKLARI İÇİN YEMEKLERİNİ BEĞENMEYEBİLİRSİNİZ.AĞIR BİR KOKU VARDIR.GENELDE IZGARA BALIK YERİZ VE YA TÜRK RESTAURANTLARI.PATTAYA BANKOKA YAKLAŞIK 2 SAAT UZAKLIKTA BİR TATİL YÖRESİDİR.AİLECE PATTAYAYA GİDİLMESİNİ TAVSİYE ETMEM SADECE İÇKİ,KADINLAR VE SEX.10 BİNLERCE KADIN SOKAKLARDA.PHUKET AİLECE GİDİLECEK MÜTHİŞ BİR YERDİR TAVSİYE EDERİM.BİLGİ ALMAK İSTEYEN ARKADAŞLARA YARDIMCI OLABİLİRİM.PARA ALMIYORUZ:))) altinoksmyrna@hotmail.com - 3 yıl, 11 ay önce yazıldı.
gülümet: ben yaklaşık 5 senedir tayland'a gidiyorum.Ama turistik yerlere phuket,koh samui,pattaya vb.Taylandlılar çok iyi insanlar.Kuzey taylandda seks turizmi yok ve halk fakir.ben buradan bir kızla evlenmek istiyorum.Beni yönlendibilecek bir arkadaştan yardım istiyorum(şehir ismi) - 3 yıl, 0 ay önce yazıldı.
gezgin.: 5 kasım da 3 haftalığına taylanda gidiyorum bangkok ve adalarının da kalacağım orda tavsiye edeceginiz ve önereceginiz yerler varsa... - 3 yıl, 0 ay önce yazıldı.
Misafir: merhaba ben çok isterim taylanta gitmeyi özellikle kültürlerini ve yemeklerini merak ediyorum bir bayan için eğlenceli olabilirmi bilmiyorum - 3 yıl, 0 ay önce yazıldı.
Travelagent: Tayland çok güzel bir ülke. Güzel bir sakin ve mutlu bir hayat yaşıyorlar. Turizm nedeni ile yılışık insan karakterlerine mevcut. Ülkenin başlıca gelir kaynağı güney'de turizm ve seks ama kuzeyde durum biraz daha farklı kuzey fakir. Musliman Tayland'lılar malezya kökenli taylandlılar ve çok iyi insanlar. Tayland metropol kısımları haricinde çok yaşanaması keyifli ve ucuz bir ülke . Ben şuan orada iştirak araştırmaktayım eğer bir üretim imkanı bulursam yerleşme niyetindeyim. - 3 yıl, 5 ay önce yazıldı.
Kohlarn: Mukemmel bir yer..havası,suyu,denizi,insanları kısace gidilip gorulmesi gereken bir yer.Gece hayatı oldukca hareketli,genclerin kendilerini biraz frenlemesi gerekiyor :) - 3 yıl, 5 ay önce yazıldı.
I Love Thailand: Merhaba ; Tayland çok güzel bir ülkedir.Ben hem hemde Tatil için şimdiye kadar 30 un üzerinde seyahat yaptım. Eğer gidecekseniz ortamı ve kişileri eleştirmek yerine bulunduğunuz ortamdan keyif almaya çalışırsanız çok mutlu olacaksınız. İlk defa türkiye dışına çıkan kişiler farklı bir kültür ile tanışınca ortamdan zevk almada zorlanmaktadırlar. :) Bana göre güzel yemekleri var - ama beğenmediklerimde var tabiki - ama genelde türk kültüründeki kişiler ilk gittiğinde kokudan oldukça rahatsız olmaktadırlar.

Bu güne kadar 30 un üzerinde ülkeye seyahat ettim . Thai insanı kadar canayakın bir millet ile henüz karşılaşmadım. - 3 yıl, 7 ay önce yazıldı.
Turktay: Merhaba, Ben Tayland - Bangkok'ta yaşıyorum. Tayland'ın diğer şehirlerini gezdim. Yemek içecekler - mükemmel meyve çeşitleriyle rüya gibidir. Giyecek ve Bilgisayar sarf malzemeleriyle ucuzdur. Anlayacağınız hayat ucuz ama bizlerden daha kaliteli bir hayat yaşıyorlar. Eğer tayland giderseniz ilk alacağınız kesin laptopdur. türkiye en iyi kaliteli özellikli bir laptop 2000 tl orada 650 tl rahat alırsınız. Bilginiz olsun ( Goldaş Altın / Cp Piliç ) tayland firmasıdır. - 3 yıl, 8 ay önce yazıldı.
sinemakolik: Tayland ( eski adiyla Siyam) i 'The King and I' Kral ve Ben muzikalinde izlemistim. Bas rollerde Yul Brynner ve Daborah Kerr oynuyordu. DVD sini bulursaniz mutlaka izleyin. - 3 yıl, 8 ay önce yazıldı.
nilay: tayland gündüzleri gezilebilecek çok güzel bir ülke.ama gece hayatı pek ailelee gitmiyor.gençlere uygun biyer.ortalık hep disko kaynıyor.e tabi kızlarda .geçen yıl gitmiştik ama pek memnun kalmadık.özellikle annem. - 3 yıl, 9 ay önce yazıldı.
güzel kiz: ayyyyyy cooooooookkkkk saolunnnnnn cok isimi yaradi :D - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
damla: tayland ı ilk defa duydum.nasıl bir ülke olduğunu çok merak ediyorum. - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
asikiz: ben taylanı daha yeni duydum nasıl bir ülke merak ettim doğrusu - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
ÜYE: Resmi dili tai'cadır.Çince ve ingilizce ile genelde anlaşılır - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
nrdn: yha ben özetini isdedim siz bana taylandın şimdiye kadar neyi war neyi yoksa ortaya çıjkardınız be abii..!!::) - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
Buse: ben taylandı hiç görmedim görmegi çok istiyorum ben şu anda tayland ile ilgili arştırma yapıyorum ve taylandın çok özel şeylere sahip oldugunu gördüm ve araştırmaya devam edicegim - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
çaresiz aşık: ben taylandın hayranıyım çok seviyorum o ülkeyi ve insanlarını tek hayalim taylandı görmek benim - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.