Baphomet

Baphomet

Baphomet ismi, Tapınak Şövalyeleri tarikatının kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Önceleri tarikat mensuplarının taptığı put, daha sonra ise şeytan olarak tarif edilmiştir.

Baphomet ismi, Tapınak Şövalyeleri tarikatının kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Önceleri tarikat mensuplarının taptığı put, daha sonra ise şeytan olarak tarif edilmiştir. right|250px|thumb|right|Eliphas Levi`nin Baphomet çizimi.

Tapınak Şövalyeleri ve Baphomet13 Ekim, 1307`de tarikatın büyük üstadı Jacques de Molay ve 140 üyesinin tutuklanması ile başlayan sorgu sürecinde, tarikat üyeleri, ayinler esnasında putlara taptıklarını itiraf etmişlerdir.(Bu itiraafların baskı altında edilmiş olması muhtemeldir) Kedi, kurukafa gibi putlarının yanı sıra Baphomet olarak adlandırdıkları, uzun sakallı, korkutucu gözleri olan başka bir puttan da bahsetmişlerdir. Tarikat şövalyelerinin hiçbiri bu putu şeytan olarak nitelememiş olsada papalık Baphomet`in şeytan olduğunu ilan etmiştir.

Şekli ve SimgeselliğiEliphas Levi`nin Baphomet AnlatımıBaphomet hakkında en detaylı bilgi Eliphas Levi`den gelmektedir. Ünlü Fransız okültist, kabalist ve majisyen Eliphas Levi Zahed (asıl adı Alphonse Louis Constant`ın İbranice`ye çevrilişi) batı ezoterizmi hakkındaki başarılı çalışmalarıyla tanınır. Levi Baphomet`i vücudunun üst kısmı kadın, alt kısmı erkek olan, keçi kafalı ve kanatlı olarak tasvir etmiştir. 1854`de yayımlanan Dogme et Rituel de la Haute Magie (İnsanüstü Büyü Öğretisi ve Törenleri) kitabında Baphomet`i detaylı olarak anlatmaktadır. Levi`ye göre Baphomet`in kolları kabala öğretisindeki merhamet ve şiddet (yada adalet) dengesini anlatmaktaydı. Kollardan biri erkeği diğeri dişiyi simgeliyordu. Boynuzları arasında yanan meşale madde ile ruh arasındaki dengeyi temsil ediyordu. Çirkin hayvani yüz ise günahkarın korkusunu anlatmaktaydı. Bacak arasındaki çubuk sonsuz hayat, vücudundaki pullar su, yarım daire şekli atmosfer, devamındaki tüyler ise dünya ile sonsuzluk arasındaki dönüşüm süreci idi. Göğüs ve hem kadının ve hem de erkeğinkine benzeyen kol yapısı ise insanı ve insanlığı simgelemekteydi.

Aleister Crowley`nin Baphomet AnlatımıBaphomet hakkında bilgiler veren bir diğer okültist de Aleister Crowley idi. Ordo Templi Orientis`in (O.T.O - Doğu Tapınak Tarikati) İngiltere üstadı olarak bilinen Crowley bir özgür mason idi ve O.T.O üstadlığı döneminde Baphomet takma ismini kullanmıştır.<br /> Crowley Baphomet`i çocuk Horus olarak nitelemiştir ve yine Aslan-Yılan olarak tanımlamıştır. Crowley`de Baphomet`in erkek-kadın ikilemine katılmakta, hatta biseksüel olduğunu iddia etmekteydi (Crowley kendisi de biseksüel idi). Crowley`e göre Baphomet, ayinlerde yer alan cinsel birleşimin sonucu olan "Sihirli Çocuk"tu ve aynı zamanda kadın ve erkeğin dengeli zıtlığıydı. Ancak Crowley Baphomet`i bu zıtlığın da ilerisinde, şehvetin kendisi olarak anlatmıştır.

Baphomet ve ŞeytanLevi`nin Baphomet çizimi, Tarot kartlarının onbeşincisi olan Şeytan Kartından esinlenildiği görülmektedir. Alın üzerindeki pentagram ise Levi tarafından belirginleştirilmiş ve muhtemelen insanı simgelemektedir. Aşağı işaret eden pentagram günümüzde de Şeytan Kilisesinin sembolüdür.<br /> Satanist bir grup olan Dokuz Melek Tarikatı`nın Baphomet için yaptığı tanım ise, onun güzel bir kadın olduğu ve elinde kesilmiş, sakallı bir erkek kafası tuttuğu şeklindedir.

Kelime Kökeni

Baphomet kelimesinin kökeni kesin olarak bilinmemektedir. Ancak dönemler içerisinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştır.

  • Hz. Muhammed`in isminin Latince karşılığından (Mahomet) türetilmiş bir kelime olduğu iddia edilmiştir. Bu iddia muhtemelen Tapınak Şövalyeleri`nin düşmanları tarafından tapınakçılara karşı provokasyon amacı ile ortaya atılmıştır çünkü Haçlı Seferleri döneminde Hristiyan dünyası İslam hakkında çok az şey biliyordu ve müslümanların Hz.Muhammed`i bir tanrı olarak kabul ettiklerini zannediyorlardı.


  • Yunancada hikmet anlamına gelen ``Sophia`` kelimesinin Atbash şifrelemesi olduğu iddiaa edilmiştir. Bu şifreleme İbrani alfabesinde kullanılan ve harflerin sondan başa doğru yazılması esasına dayanan bir tekniktir. Baphomet kelimesi İbrani alfabesinde yazılıp üzerinde Atbash uygulandığında ``Sophia`` kelimesi türemektedir. ``Dr Hugh J. Schonfield - The Essene Odyssey``


  • Yunanca`da ki ``Baphe`` (vaftiz) ve ``Metis`` (ustalık) kelimelerinin birleşimi olduğu iddiaa edilmiştir.


  • İdris Şah`a göre Baphomet kelimesi ``Ebu Fihamet`` (Anlayışın Babası) kelimesinden türetilmiştir.


  • Levi`ye göre bir dizi Latince kısaltmadır. ``Temp. ohp. Ab`` - ``Templi omnium hominum pacis abhas`` (İnsanlar arasındaki barışın babası)


KaynaklarKaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Baphomet maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar