Hristiyan

Îsâ aleyhisselâma gönderilen hak din Îsevîliğin bozulmuş hâline verilen ad. Aslı bozulmuş semâvî dinlerdendir. Semâvî din, değeri üstün ve yüce olan, ilâhî bir kaynağa dayanan ve tek Allah'a inanmayı kabul eden "hak din" demektir. Hıristiyanlığın aslı, ilâhî vahye dayanır. Bizzat Allahü teâlâ tarafından hazret-i Îsâ'ya gönderilmiştir.

Hristiyan hakkında detaylı bilgi

Hristiyan ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hıristiyan

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hristiyan Teolojisi

Hristiyan teolojisi, Hristiyanlık dini açısından teoloji veya Hristiyanlığın teolojik olarak incelenmesi diye tanımlanabilir. Hristiyan teolojisi, Hristiyanlık ile ilgili her türlü teolojik olgunun incelenmesini içerir. Hristiyan teolojisinin çeşitli alt dalları vardır:*Angeloloji ...

Hristiyan Anarşizm

Hristiyan anarşizmi, Hristiyanların sadece İsa'nın öğretilerinde vücut bulan Tanrı'ya karşı sorumlu olduklarını, tek gerçek otorite kaynağının Tanrı olduğunu kabul eden ve savunan inanç veya felsefi öğreti. Bazı Hristiyan anarşistler pasifistken, pasifist olmayanları da ...

Finlandiya Hristiyan Demokrat Parti

Finlandiya Hristiyan Demokrat Parti ''(Fince: Kristillisdemokraatit, KD)'' Finlandiya'da bulunan 1958 yılında kurulmuş siyasi partidir. Hristiyan demokratların çok değişmeyen %5'lik bir tabanı bulunmakla birliktei başarısı aynı kategoride olan diğer partilerin başarısına ...

Hristiyan Demokrasi

Hristiyan demokrasi, muhafazakar sağ bir ideolojidir. Bu ideoloji, ülke içinde "Hristiyan ilkelerinin" uygulamasına dayalıdır. Kamu içinde Hristiyan ahlakı, geleneği ve adetlerinin, modern ve demokratik bir biçimde uygulanmasını savunmaktadır. Hristiyan demokrasi ideolojisi, ...

Hristiyan Mezhepleri

Hıristiyan mezhepleri, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak bilinirler.