Beden

Beden

Modern psikiyatride, psikolojik değişkenliklerle beden yapısı arasındaki korelasyonun araştırılmasında Kretschmer (bkz.) önderlik etmiştir. Kretschmer, piknik yapıyla (tıknaz gövde, geniş yüz, kalın boyun, geniş viseral boşluklar,ince kol ve bacaklar ve cilt altı yağ tabakası birikimine yatkınlık) siklotimik mizaç ve duygusal (affektif) psikozlar arasında ilişki bulmuştu, öte yandan, leptosomatik yapıyla da (uzun boy, dar gövde, uzun bacaklar ve ince bir cilt altı yağ tabakası) şizoid mizaç ve ş

BEDEN (türkçe) anlamı

1. canlı varlıkların maddi bölümü
2. vücut.vücudun
3. baş
4. kol ve bacak dışında kalan bölümü
5. gövde.kale duvarı.

BEDEN (türkçe) ingilizcesi

1. [bede (de) ]n. prayer
2. plea
3. appeal
4. petitionn. body
5. flesh
6. trunk
7. body structure
8. frame
9. size
10. measurement
11. tabernacle

BEDEN (türkçe) fransızcası

1. corps [le]
2. tronc [le]
3. chair [la]

BEDEN (türkçe) almancası

1. n. Körper
2. Korpus
3. Leib
4. Leibchen
5. Oberteil
6. Rumpf
7. Soma
Beden ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Modern psikiyatride, psikolojik değişkenliklerle beden yapısı arasındaki korelasyonun araştırılmasında Kretschmer () önderlik etmiştir. Kretschmer, piknik yapıyla (tıknaz gövde, geniş yüz, kalın boyun, geniş viseral boşluklar,ince kol ve bacaklar ve cilt altı yağ tabakası birikimine yatkınlık) siklotimik mizaç ve duygusal (affektif) psikozlar arasında ilişki bulmuştu, öte yandan, leptosomatik yapıyla da (uzun boy, dar gövde, uzun bacaklar ve ince bir cilt altı yağ tabakası) şizoid mizaç ve şizofrenik çöküntü arasında ilgi bulmuştur. Bu alanda daha sonra çalışan araştırmacılar arasında yer alan Sheldon, başka bir tipoloji geliştirmiştir. Ayrıca Rees ve Eysenck'e de bu alanda değinilmelidir. Somatotipler ve Yapı
Önceki Paylaşımlar