Bedir Muharebesi

Kısaca: Bedir Muharebesi veya Bedir Savaşı; 14 Mart 624 (Hicrî: 17 Ramazan 2) tarihinde Müslümanlarla Mekke'nin Kureyşli gayrimüslimleri ile Müslümanların ilk savaşı olarak kabul edilir. ...devamı ☟

Bedir

Muharebe

si
veya Bedir Savaşı; 14 Mart 624 (Hicri: 17 Ramazan 2) tarihinde Müslümanlarla Mekke'nin Kureyşli gayrimüslimleri ile Müslümanların ilk savaşı olarak kabul edilir. Nedenleri Müslümanlar açısından savaşın en önemli nedeni, Kureyşlilerin kendilerini hicrete zorlamaları ve hicretten sonra geride bıraktıkları mallarını yağmalamalarıydı. Mekkeli Kureyşliler açısından bakıldığındaysa, Müslümanların Mekkeli Kureyşlilerin kervanlarını yağmalamalarıydı, zira Mekke'deki hemen her ailenin kervanlarda bir hissesi vardı. Bu da Mekkeli Kureyşliler arasında savaş için neden oluşturmaya yetmişti. Muharebe Hicretten sonra Müslümanlar, geride bıraktıkları mallarının yağma edilmesine misillemede bulunmak için Kureyş kervanlarına saldırılar düzenlediler. Bu saldırıların birinde Müslümanlar, içinde bin deve ve yarım milyon dirhem değerinde ticari mal bulunan bir kervanı hedef almak istediler. Muhammed, bu sefer için orduyu topladı. Toplanan 305 kişi Muhammed komutasında Bedir yakınlarına gelerek kervanı beklemeye başladı. Ancak kervanın lideri Ebu Süfyan, Müslümanların kervanı beklediğini öğrendi ve Mekke'ye haber yolladı. Ayrıca kervanın yolunu da değiştirdi. Müslümanların kervana saldırmaya hazırlandığı haberini duyan Mekkeliler, Ebu Süfyan'ın tehlikenin atlatıldığını haber veren ikinci mesajına rağmen Müslümanların üzerine yürümeye karar verdiler. Mekkeliler, oluşturdukları 950 kişilik kuvvetle Bedir'e doğru yola çıktılar. İki ordu karşı karşıya gelince, Arap savaşlarında gelenek haline gelen "er dileme" (Mübareze) hadisesi için taraflar içlerinden üçer kişi seçtiler. Buna göre, İslam Ordusu'ndan Hamza, Ubeyde ve Ali ile; Utbe, Ubeyde bin Haris ve Utbe bin Rabia ile karşı karşıya geldi. Her üç çarpışmayı da Müslümanlar kazandı. Er dileme hadisesinden sonra savaş başladı. Çarpışmaların ilerleyen aşamalarında Mekkeli Kureyşliler dağılma belirtileri gösterdi; komutanları Ebu Cehil öldürülünce de iyice dağıldılar. Kayıplar Savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Mekke Müşrikleri Ebu Cehil dahil 70 ölü 70 esir bırakıp kaçtılar. Müslümanlar 14 kayıp verdiler. Kur'an'da Bedir Savaşı Kur'an'da Bedir Savaşı'yla ilgili ayetler şöyledir: "Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter."(Hacc 13) "And olsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız."(Al-i İmran 123) "Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birlikler halinde, yahut topluca savaşa gidin."(Nisa 71) "Eğer siz (Uhud'da) bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da (Karşıtılar da Bedir'de) benzeri bir yara almıştı. İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz. (Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne.) Allah, sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah, zalimleri sevmez."(Al-i İmran 140) "Bildiğin gibi, Rabbin seni hak uğruna, öz yurdundan çıkarmıştı. Ve müminlerden bir grup tamamen isteksizdi. " (Enfal 6) " O sırada Allah, iki gruptan birinin kesinlikle sizin olacağını vaat ediyordu. Ve siz, güçsüz ve silahsız olanın size düşmesini arzu ediyordunuz. Allah ise hakkı kendi kelimeleriyle tam bir biçimde ortaya koymayı ve küfre batmışların ardını-arkasını kesmeyi istiyordu." (Enfal 7) "Diliyordu ki, kötülüğü temsil edenler istemese de hakkı ayan-beyan gözler önüne koysun, saçma ve tutarsız olanı hükümsüz kılsın." (Enfal 8) "Hani siz, Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz; O, sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: 'Hiç kuşkunuz olmasın, Ben size, meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım.'" (Enfal 9) "Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve o sayede kalpleriniz huzur ve rahatlık bulsun diye yaptı. Yardım yalnız ve yalnız Allah katındandır. Hiç şüphesiz Allah Aziz'dir, Hakim'dir" (Enfal 10) "Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir."(Enfal 39)

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bedir (şehir)
5 yıl önce

Bedir veya tam adıyla Bedir Huneyn (Arapça: بدر حنین‎), Suudi Arabistan'ın Medine Bölgesi'nde şehir. Medine şehrine 170 km uzaklıkta bulunur. Şehir yakınlarında...

Taylasan
1 yıl önce

başlarına sardıkları sarığın sırta uzanan bölümüdür. Bir hadis-i şerifte Bedir Muharebesi sırasında bazıları tarafından görülen melekler, Ali bin Ebi Talib,...

Uhud muharebesi
1 yıl önce

Mekke'den Medine'ye yürümeye başladı. Bu saldırı Mekkeliler tarafından Bedir Muharebesi'ndeki kayıplarının öcünü almak ve Müslümanların yükselen gücünü kırmak...

Malazgirt meydan muharebesi
1 yıl önce

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir...

Malazgirt Savaşı, Malazgirt, 1071, 1075, 1081, 1095, 26 Ağustos, 93 Harbi, Alp Arslan, Anadolu, Anadolu Beylikleri
Austerlitz Muharebesi
1 yıl önce

Koordinatlar: 49°8′K 16°46′D / 49.133°K 16.767°D / 49.133; 16.767 Austerlitz Muharebesi (Çekçe: Bitva u Slavkova ya da Üç İmparatorun Savaşı), Napolyon Bonapart'ın...

Turnadağ Muharebesi
5 yıl önce

Turnadağ Muharebesi, Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında 12 Haziran 1515 tarihinde gerçekleşen muharebe. Çaldıran Muharebesi'nden sonra...

Sırpsındığı Muharebesi
1 yıl önce

Sırpsındığı Muharebesi veya Birinci Meriç Muharebesi 1364 yılında, Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Prensliği ve...

Mute Muharebesi
1 yıl önce

Mute Muharebesi, Doğu Roma İmparatorluğu ile Müslümanlar arasındaki ilk muharebedir. Muhammed, büyük devletlerin hükümdarlarına elçiler göndererek İslam'a...