Bend Şiirde iki ya da daha çok mısradan oluşan birimdir. Şiirin içeriği ve biçimine göre düzenlenir. Kıtanın yapısını şiirin ölçüsü, uyak düzeni ve mısra sayısı belirler. İki beyitlik kıtalara divan şiirinde rubai, halk şiirinde dörtlük denir. Bu tür kıtaların uyak (kafiye düzeni) birinci ve üçüncü mısraları serbest, ikinci ve dördüncü mısraları kafiyelidir (yani ab cb şeklinde.) Bazen birinci ve üçüncü mısralar kendi aralarında, ikinci ve dördüncü mısralar da kendi aralarında uyaklı

BEND (inglizce) türkçe anlamı

1. f. eğmek
2. kıvırmak
3. bükmek
4. esnetmek
5. işe geldiği gibi değiştirmek
6. oynama yapmak
7. yönelmek
8. eğilmek
9. bükülmek
10. boyun eğmek
11. çökmek (diz)
12. kıvrılmak
13. katlamak
14. bağlamak (yelken)
15. i. bükme
16. kıvırma
17. kıvrım
18. dönemeç
19. viraj
20. dirsek

BEND (inglizce) türkçe anlamı

21. f. eğmek
22. kıvırmak
23. bükmek
24. esnetmek
25. işe geldiği gibi değiştirmek
26. oynama yapmak
27. yönelmek
28. eğilmek
29. bükülmek
30. boyun eğmek
31. çökmek (diz)
32. kıvrılmak
33. katlamak
34. bağlamak (yelken)
35. i. bükme
36. kıvırma
37. kıvrım
38. dönemeç
39. viraj
40. dirsek
1. n. curve
2. kink
3. knot
4. mat
5. v. make curved
6. lean down
7. tilt
8. surrender
9. invert
turn over,

Bend (almanca) ingilizcesi

10. v. make curved
11. lean down
12. tilt
13. surrender
14. invert
15. turn over,n. curve
16. kink
17. knot
18. mat
19. v. make curved
20. lean down
21. tilt
22. surrender
23. invert
turn over,

Bend (almanca) ingilizcesi

24. v. make curved
25. lean down
26. tilt
27. surrender
28. invert
29. turn over,

Bend (ingilizce) fransızcası

1. n. noeud
2. bande
3. barre
4. inclination
5. courbe
6. courbure
7. coude
8. angle
9. tournant
10. virage
11. boucle
12. saignée (Anatomie)
13. v. courber
14. plier
15. ployer
16. fléchir
17. baisser
18. arquer
19. cambrer
20. dévirer
21. réfracter
22. infléchir
23. enverguer (voile)
24. abouter (cordages)
25. se courber
26. se pencher

Bend (ingilizce) almancası

1. n. Verbiegung
2. Biegung
3. Beuge
4. v. verbiegen
5. biegen
6. beugen
7. zwingen

Bend (ingilizce) italyancası

1. s. curva
2. svolta
3. piegatura
4. piegamento
5. flessione
6. (Mar) nodo
7. v. curvare
8. piegare
9. storcere
10. sottomettere
11. domare
12. volgere
13. dirigere
14. rivolgere
15. applicare
16. (Mar) intugliare
17. inferire
18. tendere

Bend (ingilizce) ispanyolcası

1. s. curva
2. viraje
3. vuelta
4. comba
5. ángulo
6. arco
7. codo
8. doblez
9. recodo
10. propensidad
11. predisposición
12. propensión
13. v. doblar
14. flexionar
15. plegar
16. doblarse
17. pandearse
18. ceder
19. combarse
20. fondearse
21. deflexionar
22. difractar
23. refractar
24. doblegar
25. torcer
26. cambar
27. curvar
28. curvear
29. hacer un giro
30. corvar

Bend (ingilizce) portekizcesi

1. s. curva
2. nó
3. cotovelo
4. v. curvar
5. entortar
6. franzir
7. dirigir
8. desistir

Bend (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. bocht
2. kromming
3. knoop
4. ww. buigen
5. aanleunen
6. krommen
7. zich laten overtuigen
8. verdraaien
Bend Şiirde iki ya da daha çok mısradan oluşan birimdir. Şiirin içeriği ve biçimine göre düzenlenir. Kıtanın yapısını şiirin ölçüsü, uyak düzeni ve mısra sayısı belirler. İki beyitlik kıtalara divan şiirinde rubai, halk şiirinde dörtlük denir. Bu tür kıtaların uyak (kafiye düzeni) birinci ve üçüncü mısraları serbest, ikinci ve dördüncü mısraları kafiyelidir (yani ab cb şeklinde.) Bazen birinci ve üçüncü mısralar kendi aralarında, ikinci ve dördüncü mısralar da kendi aralarında uyaklı (yani ab ab) şeklinde de olabilir. Birinci, ikinci ve dördüncü mısraları kafiyeli (yani aaba şeklinde) olan kıtalara nazım denir. Murabba, muhammes, şarkı gibi nazım biçimlerinin her bendi de parça anlamında kıta diye adlandırılır.

Divan şiirinde kıta mahlassız şiirdir ve mısraları arasında anlam bütünlüğü vardır.Bir düşünceyi, hikmeti, nükteyi, yergiyi, övgüyü, yaşam anlayışını konu edinebilir. Beyit sayısı ikiden fazla olan kıtalara "kıta-i kebire" denir. Divanlar düzenlenirken kıtalara en sonda bağımsız şiirler olar yer verilir. Bu bölüme de "mukattaat" denir.

Bend haritası

Bend haritadaki konumu

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Chicane

  Nicholas Bracegirdle yani Chicane Britanyalı elektronik dans müziği yapımcısı, derleyici, şarkı yazarı ve müzik yapımcısıdır.

  Terci-i Bend

  Divan Edebiyatı nazım şekillerindendir. Terkib-i bend'e benzer. Şekil bakımından terkib-i bend ile arasında tek fark vasıta beyitindedir. Terkib-i bend'lerde vasıta beyitleri her bendin sonunda değişiktirler ve kendi aralarında kafiyelidirler. Terci-i bend'lerde ise vasıta ...

  Terkib-i Bend

  Terkib-i Bent, farklı uyaklara sahip birkaç bentten meydana gelen ve bentlerinin sonunda, uyakları aynı birer beyte sahip olan Divan edebiyatı şiir biçimidir. Yaşamdan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dinî, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir.

  Terkîb-i Bend

  Terkîb-i Bend aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  Terkîb-i Bend (Ziya Paşa)

  Terkîb-i bend, Ziya Paşa`nın 1870`te, Cenevre`de iken Hürriyet`i tek başına çıkarmağa devam ettiği dönemde yazdığı ünlü şiirinin adıdır.

  Horseshoe Bend, Arizona

  Horseshoe Bend, at nalı biçiminde, Kolorado Nehri'nin oluşturduğu bir kıvrımdır. Türkçede menderes olarak adlandırılan bu tür kıvrımlar, Kolorado Nehri'nin bulunduğu bölge olan Page, Arizona'da yer şekillerinin farklılığı ile özgün bir şekil almıştır. Ancak nehir ...

  Big Bend Ulusal Parkı

  Big Bend Ulusal Parkı Amerika Birleşik Devletleri Texas eyaletininn guneyinde ABD-Meksika uluslararasi siniri olan Rio Grande Nehri'nin ABD kismi ile Chihuahua Çölü'ne bulunan ve El Paso şehri yakınlarında olan 3.242 km² yüzölçümünü kapsayan, ABD Ulusal Park Hizmetleri tarafından ...