Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Psikoloji Ve Politika

    Bu denemede psikolojinin yakın zamanda politika üzerindeki olası etkilerinin niteliği üzerinde durmak istiyorum. Bu anlamda, hem olumlu, hem olumsuz etkilerden söz etmek niyetindeyim.Politik fikirler mantığa dayanmazlar.