Deizm

Kısaca: 17. Yüzyılda Fransa ve İngiltere'de ortaya çıkan bir anlayıştır. Bu görüş, Tanrı'yı akla dayanarak açıklamak ister. Dindeki mucizelere, boş insanlara karşı çıkarak batıl görüş ve dogmalardan insanı koruyarak, insanların din çerçevesi içinde akıllı, bilgili ve sorumlu biçimde davranmalarını amaçlar. Deizm, laikliğin doğması ve gelişmesinde etkili olmuştur. ...devamı ☟

deizm
Deizm

Vahiy ya da bir kilise öğretisi aracılığıyla edinilmiş her türlü dinsel bilgiye karşı çıkan buna karşılık belirli bir dinsel bilgi bütününü herkesin doğuştan taşıdığını ya da us yoluyla elde edebileceğini savunan görüşe denir. Deizm, tanrılık gücünün sadece yaratma işlemiyle sınırlandığını ve bir kez yaratıldıktan sonra dünyanın hiçbir işine karışmadığını eş deyişle dünyayı yönetmediğini belirtir.

Deizm'e göre Tanrı, ilk neden olarak evreni yaratmıştır. Tanrı, varlık düzenini bir kere yaratmıştır ve daha sonra müdahale etmesi akla aykırıdır. İnsan için en önemli ödev, Evren'i ve yasalarını akıl yoluyla bilmek ve anlamaktır. Dinlerdeki duygusal ve akla aykırı Tanrı kanıtlamaları gereksizdir. Bu görüş, Cherburi, J. Locke, J.J. Rousseau ve Voltaire tarafından temsil edilmiştir.

Deizmin dayandığı “doğal” din kavramı başlıca iç kaynaktan beslenir. İnsan usuna duyulan inanç, dogmacılığa ve hoşgörüsüzlüğe yönelen vahiy öğretisinin, reddedilmesi ve tanrının düzenli bir dünyanın ussal mimarı biçiminde kavranması. Deizmciler Hıristiyanlıkta ve dünya dinlerinde görülen ibadet, inanç ve öğreti farklılıklarının temelinde evrensel olarak benimsenmiş din ve ahlak ilkelerinin, ussal bir özün bulunduğunu öne sürerler.

Deizimcilere göre kendi başına doğal din, her türlü kuşku ve yozlaşmadan uzaktır. Bu yüzden us yoluyla doğrulanmış yalın ahlakı, doğrular dışında Hıristiyanlığın sonradan eklediği tüm öğelere karşı çıkarlar.

deizm

Türkçe deizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. deism, belief in the existence of a supreme being

deizm

Türkçe deizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
déisme [le]

deizm

Türkçe deizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Deismus

deizm

Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş, neden tanrıcılık.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Deizm
3 yıl önce

Deizm veya yaradancılık, din, peygamber veya vahiy aracı olmaksızın bireyin akıl ve gözlem yoluyla Tanrı'ya olan inancını esas alan bir felsefi görüştür...

Deizm, 1564, 1621, 1642, 1645, Agnostisizm, Almanya, Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Animizm, Ateist
Agnostik Teizm
6 yıl önce

var olduğu inancında oldukları için bu düşünce deizm ile karıştırılabilmektedir. Agnostik teizm ile deizm kıyaslandığında agnostik teizm net yorumlarda...

Teizm
3 yıl önce

geniş bir tanımdır. Deizm ise insanlığa müdahalede bulunmayan ve Dünya üzerine bir egemenlik kurmayan tanrı inancını içerir. Esasen deizm de tanrı inanışı...

Teizm, 11. yüzyıl, 15. yüzyıl, Agnostisizm, Animizm, Anselmus, Ateizm, Deizm, Dekart, Determinizm, Ezoterizm
Pandeizm
3 yıl önce

Pandeizm, panteizmin deistik formudur veya deizmin panteistik formudur. Deizm (yaradancılık), 17'nci ve 18'inci yüzyılda İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik...

Pandeizm, İnanç sistemleri, Agnostisizm, Amerika Birleşik Devletleri, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Deus, Din, Dünya
Deus
3 yıl önce

"kutsal", aynı Dyēus kökünden gelmektedir. Bu kök tanrıların kralı anlamındadır, Yunanca Ζευς (Zeus) ile aynıdır. Deizm Pandeizm Panendeizm Polideizm...

Deus, Deizm, Latince, Pandeizm, Panendeizm, Polideizm, Tanrı, Zeus, Dyeus, Kutsal varlık
Dinsizlik
3 yıl önce

Dinsizlik, bağlama göre, ateizm, agnostisizm, deizm, dini kuşkuculuk, özgür düşünce veya seküler hümanizm anlamlarını taşıyabilen bir terimdir. Dinsizlik...

Dinsizlik, Agnostisizm, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Ateizm, Avustralya, Avusturya, Bangladeş, Belçika
Din felsefesi
3 yıl önce

Tanrı'ya inanma anlayışıdır. Tanrı'nın varlığını kabul eden diğer inanışlar Deizm, Panteizm ve Panenteizm'dir. Teizm'i bu inançlardan ayıran nokta, tanrının...

Din felsefesi, Ayin, Dua, Felsefe, Felsefe Portalı, Kurban, Kurtuluş, Tanrı, Taslak, Sembol, Kutsal
Deus otiosus
6 yıl önce

Yunan düşünürleri Epikür ve Aristotales'in düşüncelerinde, bazı Afrika dinlerinde, İslam öncesi Türklerde, deist topluluklarda bu inanca rastlanır. Deizm...