bulut

Bulut, su damlacıkları, buz kristalleri ya da bunların karışımlarından oluşan, toprağa değmeyen, gözle görülür kütledir.

BULUT (türkçe) anlamı

1. 1 . Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan
2. biçimleri
3. yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığın:
4. Mavi maviydi gökyüzü / Bulutlar beyaz beyazdı / Boşluğu ve üzüntüsü / İçinde ne garip bir yazdı.- A. H. Tanpınar.
5. 2 . Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın:
6. Zehirli bir çekirge bulutu gibi oraya üşüşen Avrupalılar...- Ö. Seyfettin.
7. 3 . Keder
8. endişe
9. Gazinin şen çehresi üstünden ciddi bir düşüncenin bulutu geçer gibi oldu.- Y. K. Karaosmanoğlu.
10. Atasözü
11. deyim ve birleşik fiiller
12. bulut gibi
buluttan nem kapmak

BULUT (türkçe) anlamı

13. (Türkçe). - Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

BULUT (türkçe) ingilizcesi

1. n. cloud
2. white puffy collection of water in the sky,

BULUT (türkçe) fransızcası

1. nuage [le]
2. nue [la]
3. nuée [la]

BULUT (türkçe) almancası

1. n. Wolke


Avustralya'da cumuluslar
Avustralya'da cumuluslar
Bulut, atmosferdeki su buharının, yükseklerde yoğunlaşması ile meydana gelen çok küçük su damlacıklarına verilen ad. Su damlacıklarının çok küçük olması sebebi ile bulutların taşıdıkları su miktarları, metreküp başına birkaç gramı geçmez. Bulutlar, gökyüzünde devamlı olarak hareket ederler.

Dünya'da yoğunlaşan madde su buharıdır. Bu da, küçük su damlacıklarını, genellikle 0.01 mm buz kristallerini oluştururur. Milyarlarca damlacık ve kristallerin beraber durmasıyla bulut olarak görünürler. Bulutlar tüm görünür dalga boyutlarını yansıtır ve genellikle beyazdır fakat gri veya siyah olarak görünebilirler. Siyah görünmelerinin sebebi, çok kalın veya yoğun olması ile güneş ışığının geçmesine izin vermemesindendir.

Bulutların meydana gelişleri aynı olmakla beraber şekilleri ve hacimleri bakımından aralarında büyük farklar vardır. Bulutların sınıflandırılmasında esas olarak dört tip kabul edilmiştir:

a - Sirüs, b - Stratus, c - Kümülüs, d - Nimbus.

Bulut için kabul edilen bu dört tipe göre, genel olarak bir bölümleme yapılmıştır:

a -Yüksek bulatlar : (Sirüs, sirostratüs).

Şirüsler, en yüksek bulutlardır. Şekilleri bellidir. Tek, ince, yapıları lifli beyaz ve gölgesiz bulutlardır. Ortalama olarak 8-12 km. yükseklikte meydana gelirler. Sirüs bulutlarının görünmesi önemli hava değişmelerine delâlet eder. Sirostratüsler : 8 km. kadar yükseklikte olan bulutlardır. Süt renginde yayılmış bir örtü gibi göğe dağılmışlardır.

b - Ara bulutlar:(Siro-kümülüs, alto kümülüs, altostratüs)

Sirokümülüsler, birbirinden kesin olarak ayrılmış, gölgesiz beyaz ve küçük yumakların meydana getirdikleri gruplardır. 6 km. kadar yüksekliklerde bulunurlar. Alto-kümülüsler, gölge yapan büyük yumaklardan meydana gelmiştir. Sirokümülüslere benzerler, 4 km. ye kadar yükselirler. Altostratüsler, mavimtrak rekli örtüler halindedir. Yükseklikleri 3 - 4 km. kadardır. Bu bulutların bulunduğu havalara kapalı hava denir.

c -Alçak bulutlar (kümülüs, stratokümülüs, nimbus, kümülonimbüs):

Kümülüsler pamuk kümelerine benzerler, iyi hava bulutlarıdır. Genel olarak 1-3 km. yükseklikte bulunurlar: geniş gölge gösterirler. Yükseklikleri 2 km. yi geçmez. Nimbüsler, çok alçak, düz koyu renkli, yağmur ve kar meydana getiren bulutlardır. Kümülonimbüsler, dağ manzarasında, büyük kitleler halinde olan fırtına bulutlarıdır.

Bulut türleri

Yüksek Bulutlar Cirrus Sembolü Cirrus Cirrus uçaktan Cirrocumulus Cirrostratus Sembolü Cirrostratus

Cirrus (Ci): İnce beyaz iplikler ya da beyaz parçalar ya da dar şeritler biçiminde birbirinden ayrı bulutlardır. Bu bulutların ipliksi bir görünümü ya da ipeksi bir parlaklığı vardır; kimi zaman her ikisi bir arada bulunur.

Cirrocumulus (Cc): Gölgesiz ince beyaz parça, örtü ya da katman biçiminde bulut. Birbirine karışmış ya da ayrı ayrı ve oldukça düzgün dizilmiş taneler, dalgacıklar biçiminde çok küçük öğelerden oluşur. Bu öğelerin görünür genişlikleri 1 dereceden azdır.

Cirrostratus (Cs): Genellikle ışık halkası oluşturan ipliksi ya da düzgün görünümlü, saydam ve gökyüzünü tümüyle ya da kısmen örten beyazımsı bulut tülü.

Ara Bulutlar Altocumulus Sembolü Altocumulus Altostratus Sembolü Altostratus Nimbostratus Sembolü NimbostratusBulutlar
Bulutlar
Altocumulus (Ac): Beyaz ya da gri, ya da beyaz gri renklerde parça, örtü ya da katman biçiminde bulut. Genellikle gölgeli yerleri olur; katmanlardan, yuvarlak kütlelerden ve tomarlardan oluşur. Kısmen ipliksidir ya da dağılıp yayılmış durumdadır; karışıp birleşmiş olabilir ya da olmayabilir. Düzenli dizilmiş küçük öğelerinin 1 ile 5 derece arasında belirgin bir genişliği vardır.

Altostratus (As): Grimsi ya da mavimsi renklerde bulut örtüleri ya da çizgili ipliksi ya da birörnek görünümlü katmanlar. Gökyüzünü tümüyle ya da kısmen örter; güneşi, bir buzlu camın arkasından görünüyormuş gibi bulanık bir biçimde gösterecek kadar ince bölümleri vardır.

Nimbostratus (Ns): gri renkli bulut katmanı. Genellikle koyu renklidir. Oldukça sürekli yağan ve çoğu kez yere kadar ulaşan yağmur ya da kar yüzünden görünümü yayılmış gibidir. Güneşi tümüyle örtecek kadar kalındır. Çoğu kez bu katmanın altında, parçalı bulutlar bulunur; nimbostratus bulutları bunlarla birleşmiş ya da birleşmemiş durumda olabilir.

Alçak Bulutlar Stratocumulus Stratus Sembolü Stratus Cumulus Sembolü Cumulus Cumulonimbus

Stratocumulus (Sc): Gri ya da beyazımsı, ya da gri ve beyazımsı renklerde parça, örtü ya da katman biçiminde, hemen her zaman koyu parçaları olan bulut. Mozaik gibi, yuvarlak kütlelerden, tomarlardan oluşur.Yere ulaşmadan buharlaşan yağış durumu dışında ipliksi değildir. Birleşmiş ya da birleşmemiş durumda olabilir. Düzgün dizilmiş küçük öğelerin çoğunun genişliği görünürde 5 dereceden çoktur.

Stratus (St): Genellikle birörnek bir zemini olan gri bulut katmanı. Çisenti, buz prizmaları ve kar taneleri verebilir. Güneş, bulutun arkasından göründüğünde çevresi açıkça ayırt edilebilir. Stratus ayla oluşturmaz; ayla olayı çok düşük sıcaklıklarda ortaya çıkabilir.Stratus, kimi zaman parçalar halinde de görülebilir.

Cumulus (Cu): Birbirinden ayrı bulutlar. Genellikle yoğun olurlar ve dış çizgileri keskindir. Kabarık duran üst bölümü, karnabahara benzeyen, yükselen tepeler, kubbeler ya da kuleler biçiminde düşey olarak oluşur. Güneşin aydınlattığı bölümleri çoğu zaman parlak beyaz renk alır. Bu bulutların zemini görece koyu ve yataydır. Kimi zaman parçalı görünümde olurlar.

Cumulonimbus (Cb): Dağ ya da çok büyük kuleler biçiminde, düşey doğrultuda büyük yer kaplayan , ağır ve yoğun bulut. Üst bölümünün bir kısmı genellikle düzgün, ipliksi ya da çizgilidir ve hemen her zaman yassıdır. Bu bölüm, örs ya da çok büyük bir sorguç biçimi alana kadar yayılır. Çoğu kez koyu renkte olan bulutun zemininin altında, sık sık onunla birleşmiş ya da birleşmemiş durumda parçalı bulutlar vardır. Burada çoğu kez yağış olur; bu yağış kimi zaman yere ulaşamadan buharlaşan türden olabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Talat Bulut

  1956 yılında Sarıkamış’ta dünyaya gelen Talat Bulut, oyunculukla ilk olarak 1975 yılında yer aldığı “ Dimitrov ” adlı oyunla tanıştı.

  Hakkı Bulut

  Hakkı Bulut 03 Şubat 1945 Tunceli ili, Mazgirt ilçesi, Altarla köyünde doğdu. İlk okul 5’e kadar doğduğu köyde, orta1 Tunceli, orta 2 Mazgirt daha sonra Adana’ya göçtü ve orta 3’ü Ceyhan’da bitirdi. Adana Erkek Lisesi mezunu daha sonra dışardan Adana Öğretmen Okulunu ...

  Kızıl Bulut

  Gözyaşı Yolu - Cherokeelerin, 1835 tarihli antlaşmayla Mississippi'nin batısına aktarılması planlanmıştı. Ancak Appalachia Dağları'nda altın bulunmasıyla sabırsızlaşan beyazlar General Scott komutasında, 1838'de Cherokeeleri kamplara toplayıp göçe zorladılar. Üç ay süren ...

  Arslan Bulut

  1959 Trabzon ili Maçka ilçesi Ocaklı köyünde doğan Arslan Bulut, ilk, orta ve lise öğrenimini, babasının memuriyeti dolayısıyla İstanbul, Erzurum ve Antakya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdiği 1979 yılında gazeteciliğe başladı.Öğrenim süresi olan ...

  Abdulkadir Bulut

  1943 yılında Anamur'da doğan Abdulkadir Bulut, ilk ve ortaokulu Anamur'da bitirdikten sonra Akşehir İlköğretmen Okulu'na girdi ve bu okuldan 1961 yılında mezun oldu. Anamur ve Kırıkhan'da öğretmenlik yaptı. 1966'da Anamur'da öğretmenlik görevini sürdürürken 'sol' propagandası ...

  Bulut Kız

  Bulut Kız, ABD'li yazar Kate Braverman'ın bir romanıdır. Özgün adı Lithium for Medea olan roman, Cumhur Orancı tarafından çevrilmiş ve İstiklal Kitabevi tarafından 2006 yılında yayımlanmıştır.

  Bulut Kız (kitap)

  Bulut Kız, ABD`li yazar Kate Braverman`ın bir romanıdır. Özgün adı Lithium for Medea olan roman, Cumhur Orancı tarafından çevrilmiş ve İstiklal Kitabevi tarafından 2006 yılında yayımlanmıştır.

  Mor Bulut Gezegeni

  Mor Bulut Gezegeni, Hakan Tacal'ın yazdığı Pırılkız ve İman Limited çizgiromanlarının geçtiği kurgusal gezegen. Ölümcül mor bir bulutla kaplı olan gezegende bu bulutun üstünde ve altında farklı yaşam biçimleri bulunmaktadır.

  Umut Bulut

  Umut Bulut (d. 15 Mart 1983) Trabzonsporlu futbolcu. Futbola Petrol Ofisi`nde başlayan Umut, 1 sene orada oynadıktan sonra Ankaragücü`ne geçti. Ankaragücü`nde 7 sezon geçiren Umut başarılı performansıyla büyük takımların dikkatini çekti. 2006/2007 sezonu öncesinde 2 milyon Avro ...

  Bulut Aras

  Bulut Aras   Gerçek adı Uğur Fidan   (d. 1953 - Denizli)   Sinema oyuncusu.

  Bulut Kız (roman)

  Bulut Kız, ABD`li yazar Kate Braverman`ın bir romanıdır. Özgün adı Lithium for Medea olan roman, Cumhur Orancı tarafından çevrilmiş ve İstiklal Kitabevi tarafından 2006 yılında yayımlanmıştır.

  Cengiz Bulut

  Şu anlamlara gelebilir: