bulut

Bulut, su damlacıkları, buz kristalleri ya da bunların karışımlarından oluşan, toprağa değmeyen, gözle görülür kütledir.

BulutAvustralya'da cumuluslar
Avustralya'da cumuluslar
Bulut, atmosferdeki su buharının, yükseklerde yoğunlaşması ile meydana gelen çok küçük su damlacıklarına verilen ad. Su damlacıklarının çok küçük olması sebebi ile bulutların taşıdıkları su miktarları, metreküp başına birkaç gramı geçmez. Bulutlar, gökyüzünde devamlı olarak hareket ederler.

Dünya'da yoğunlaşan madde su buharıdır. Bu da, küçük su damlacıklarını, genellikle 0.01 mm buz kristallerini oluştururur. Milyarlarca damlacık ve kristallerin beraber durmasıyla bulut olarak görünürler. Bulutlar tüm görünür dalga boyutlarını yansıtır ve genellikle beyazdır fakat gri veya siyah olarak görünebilirler. Siyah görünmelerinin sebebi, çok kalın veya yoğun olması ile güneş ışığının geçmesine izin vermemesindendir.

Bulutların meydana gelişleri aynı olmakla beraber şekilleri ve hacimleri bakımından aralarında büyük farklar vardır. Bulutların sınıflandırılmasında esas olarak dört tip kabul edilmiştir:

a - Sirüs, b - Stratus, c - Kümülüs, d - Nimbus.

Bulut için kabul edilen bu dört tipe göre, genel olarak bir bölümleme yapılmıştır:

a -Yüksek bulatlar : (Sirüs, sirostratüs).

Şirüsler, en yüksek bulutlardır. Şekilleri bellidir. Tek, ince, yapıları lifli beyaz ve gölgesiz bulutlardır. Ortalama olarak 8-12 km. yükseklikte meydana gelirler. Sirüs bulutlarının görünmesi önemli hava değişmelerine delalet eder. Sirostratüsler : 8 km. kadar yükseklikte olan bulutlardır. Süt renginde yayılmış bir örtü gibi göğe dağılmışlardır.

b - Ara bulutlar:(Siro-kümülüs, alto kümülüs, altostratüs)

Sirokümülüsler, birbirinden kesin olarak ayrılmış, gölgesiz beyaz ve küçük yumakların meydana getirdikleri gruplardır. 6 km. kadar yüksekliklerde bulunurlar. Alto-kümülüsler, gölge yapan büyük yumaklardan meydana gelmiştir. Sirokümülüslere benzerler, 4 km. ye kadar yükselirler. Altostratüsler, mavimtrak rekli örtüler halindedir. Yükseklikleri 3 - 4 km. kadardır. Bu bulutların bulunduğu havalara kapalı hava denir.

c -Alçak bulutlar (kümülüs, stratokümülüs, nimbus, kümülonimbüs):

Kümülüsler pamuk kümelerine benzerler, iyi hava bulutlarıdır. Genel olarak 1-3 km. yükseklikte bulunurlar: geniş gölge gösterirler. Yükseklikleri 2 km. yi geçmez. Nimbüsler, çok alçak, düz koyu renkli, yağmur ve kar meydana getiren bulutlardır. Kümülonimbüsler, dağ manzarasında, büyük kitleler halinde olan fırtına bulutlarıdır.

Bulut türleri

Yüksek Bulutlar Cirrus Sembolü Cirrus Cirrus uçaktan Cirrocumulus Cirrostratus Sembolü Cirrostratus

Cirrus (Ci): İnce beyaz iplikler ya da beyaz parçalar ya da dar şeritler biçiminde birbirinden ayrı bulutlardır. Bu bulutların ipliksi bir görünümü ya da ipeksi bir parlaklığı vardır; kimi zaman her ikisi bir arada bulunur.

Cirrocumulus (Cc): Gölgesiz ince beyaz parça, örtü ya da katman biçiminde bulut. Birbirine karışmış ya da ayrı ayrı ve oldukça düzgün dizilmiş taneler, dalgacıklar biçiminde çok küçük öğelerden oluşur. Bu öğelerin görünür genişlikleri 1 dereceden azdır.

Cirrostratus (Cs): Genellikle ışık halkası oluşturan ipliksi ya da düzgün görünümlü, saydam ve gökyüzünü tümüyle ya da kısmen örten beyazımsı bulut tülü.

Ara Bulutlar Altocumulus Sembolü Altocumulus Altostratus Sembolü Altostratus Nimbostratus Sembolü NimbostratusBulutlar
Bulutlar
Altocumulus (Ac): Beyaz ya da gri, ya da beyaz gri renklerde parça, örtü ya da katman biçiminde bulut. Genellikle gölgeli yerleri olur; katmanlardan, yuvarlak kütlelerden ve tomarlardan oluşur. Kısmen ipliksidir ya da dağılıp yayılmış durumdadır; karışıp birleşmiş olabilir ya da olmayabilir. Düzenli dizilmiş küçük öğelerinin 1 ile 5 derece arasında belirgin bir genişliği vardır.

Altostratus (As): Grimsi ya da mavimsi renklerde bulut örtüleri ya da çizgili ipliksi ya da birörnek görünümlü katmanlar. Gökyüzünü tümüyle ya da kısmen örter; güneşi, bir buzlu camın arkasından görünüyormuş gibi bulanık bir biçimde gösterecek kadar ince bölümleri vardır.

Nimbostratus (Ns): gri renkli bulut katmanı. Genellikle koyu renklidir. Oldukça sürekli yağan ve çoğu kez yere kadar ulaşan yağmur ya da kar yüzünden görünümü yayılmış gibidir. Güneşi tümüyle örtecek kadar kalındır. Çoğu kez bu katmanın altında, parçalı bulutlar bulunur; nimbostratus bulutları bunlarla birleşmiş ya da birleşmemiş durumda olabilir.

Alçak Bulutlar Stratocumulus Stratus Sembolü Stratus Cumulus Sembolü Cumulus Cumulonimbus

Stratocumulus (Sc): Gri ya da beyazımsı, ya da gri ve beyazımsı renklerde parça, örtü ya da katman biçiminde, hemen her zaman koyu parçaları olan bulut. Mozaik gibi, yuvarlak kütlelerden, tomarlardan oluşur.Yere ulaşmadan buharlaşan yağış durumu dışında ipliksi değildir. Birleşmiş ya da birleşmemiş durumda olabilir. Düzgün dizilmiş küçük öğelerin çoğunun genişliği görünürde 5 dereceden çoktur.

Stratus (St): Genellikle birörnek bir zemini olan gri bulut katmanı. Çisenti, buz prizmaları ve kar taneleri verebilir. Güneş, bulutun arkasından göründüğünde çevresi açıkça ayırt edilebilir. Stratus ayla oluşturmaz; ayla olayı çok düşük sıcaklıklarda ortaya çıkabilir.Stratus, kimi zaman parçalar halinde de görülebilir.

Cumulus (Cu): Birbirinden ayrı bulutlar. Genellikle yoğun olurlar ve dış çizgileri keskindir. Kabarık duran üst bölümü, karnabahara benzeyen, yükselen tepeler, kubbeler ya da kuleler biçiminde düşey olarak oluşur. Güneşin aydınlattığı bölümleri çoğu zaman parlak beyaz renk alır. Bu bulutların zemini görece koyu ve yataydır. Kimi zaman parçalı görünümde olurlar.

Cumulonimbus (Cb): Dağ ya da çok büyük kuleler biçiminde, düşey doğrultuda büyük yer kaplayan , ağır ve yoğun bulut. Üst bölümünün bir kısmı genellikle düzgün, ipliksi ya da çizgilidir ve hemen her zaman yassıdır. Bu bölüm, örs ya da çok büyük bir sorguç biçimi alana kadar yayılır. Çoğu kez koyu renkte olan bulutun zemininin altında, sık sık onunla birleşmiş ya da birleşmemiş durumda parçalı bulutlar vardır. Burada çoğu kez yağış olur; bu yağış kimi zaman yere ulaşamadan buharlaşan türden olabilir.

bulut

(Türkçe). - Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

bulut

1 . Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığın:
"Mavi maviydi gökyüzü / Bulutlar beyaz beyazdı / Boşluğu ve üzüntüsü / İçinde ne garip bir yazdı."- A. H. Tanpınar.
2 . Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın:
"Zehirli bir çekirge bulutu gibi oraya üşüşen Avrupalılar..."- Ö. Seyfettin.
3 . Keder, endişe:
"Gazinin şen çehresi üstünden ciddi bir düşüncenin bulutu geçer gibi oldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
bulut gibi , buluttan nem kapmak

bulut

Türkçe bulut kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cloud, white puffy collection of water in the sky

bulut

Türkçe bulut kelimesinin Fransızca karşılığı.
nuage [le], nue [la], nuée [la]

bulut

Türkçe bulut kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Wolke

Bulut (Athena) sözleri

Athena tarafından Athena albümünde söylenen Bulut adlı şarkının sözleri.

sen aslında bir bulutsun

durmuyor ki belli akşam üstü

kalmaz ki bağlanmıyor bile

içimiz ister mani olunmuyorkaçsan bile yağsan bile

senle de sensiz de olmuyoryine yoksun yanımda

akşam karanlıkta

yine yoksun yanımda

akşam karanlıktayerin dolmaz

silsem olmaz

dokunsam sahte olur

gerçek olmazbilmiyor musun hiç?

hatrın var sorma ki

yetişmek zor geliyor

aslında yeterli birgün

yok olmak için de

sen bir bulutyine yoksun yanımda

akşam karanlıkta

yine yoksun yanımda

akşam karanlıktagelirsin gidersin

alırsın yine aklımı başımdan

Bulut (K.r.m) sözleri

K.r.m tarafından albümünde söylenen Bulut adlı şarkının sözleri.

Sence şimdi mutlu mudur gökyüzü ?
Ayrılık kitaplarının olmamalı önsözü.
Her satırda sen varsın, her safayda sen.
Her sözümde sen varken elvedaydı son sözün.

Bi gel gözümle gözün birbirine bakmasın.
Yanımda dur sadece bizi yağan yağmur saklasın.
İnan ki çok zorlu sensizliğe bakması.
Bi gel kadın Çok mu hoş ki güllerin solması ?

Sus, konuşma, o tatlı sesini duymasınlar.
Yokluğunla mutluyum ben, daha iyidir olmasından.
ve yerini dolduramadım zaten dolmasında.
Eğer bigün kaybedersem sonuna nokta koymasınlar.

Peki ya orada papatyalar soldu mu ?
Bulut şehri terk ederken gözyaşıyla doldurur.
Bi keresinde demiştin ki "Yenmelisin korkunu"
Seni unutmaktan korkuyorum, sence son "bu" mu ?

Son bu mu ? Peki ya oldu mu ?
Yolladığım kelebekler avuçlarına kondu mu ?
Son bu mu ? Peki ya oldu mu ?
Yolladığım o kelebekler avuçlarına kondu mu ?

Son bu mu ? Peki ya oldu mu ?
Yolladığım kelebekler avuçlarına kondu mu ?
Son bu mu ? Peki ya oldu mu ?
Ağustos'un ortasında ellerin hiç dondu mu ?


Yazacak bir aşkım, anlatabileceğim destansı hikayem yok.
Kelimelerim sürekli tekrara düşüyor.
Bir şeyleri yaşarken, biriyle tanışırken bile o hep sıradanlık hissi.
Ruhum uyanık değil, duygularım ölüm uykusuna yatmış gibi.
Her şey sıradan değil, acı çekerken bile içimde o yoğun kargaşa.
Tükenmişlik sendromu mu, yok oluş mu dersiniz bilemem.

Popüler olmak, herkes tarafından tanınmak, ilgi odağı olmak değil,
bu dünyaya iz bırakmak için mücadelem.
Yalanlardan, sahtelikten, samimiyetsizlikten kirlenmiş bu dünyayı
şiirle temizlemenin hayallerini kuruyorum.
Ve bu yüzden, sahte aşk sözleri yazıp duygu sömürmek yerine bizzat
çektiğim-cekeceğim acıları dile getirmek istiyorum.
Hayatıma yeni bir sayfa açana kadar,
bir acıyı yazarak güzelleştirmek isteyene kadar,
hayal gücüme sarılacak bir şeyler bulana kadar şiir yazmayacağım.
Hoşçakalın.

Bulut (Rota) sözleri

Rota tarafından albümünde söylenen Bulut adlı şarkının sözleri.

Merhaba bulut ben anlatayım
Gırtlak kanserinden öldü dayım
Sigarayla o gün ayrıldık
Gelmemesi için söndürdüm ayı


Yada kaderimi bıraktım o zamanlar
Üstüne aldatıldım yalanla
Rotayla sorunlarım yoktu
Taki bulana kadar benide korkum


Ama maalesef olmuyo bu böyle de
Dedi bana o günlerde düz hergele
Uyan yine, bulandır utan yine
Sırtıma diz çöktür umarsın hep


Ve anneme üzüntü çöker gene
Çünkü bulutu kayıptır usandı be
Terk ettim o günlerde evimi
Tek yaşamaya başlar bi deli


Daha öncesi var dur daha bahsediyim
Sekiz yaşındaydım aaa demeyin
Düşünce suçlarının işlendiği tarihte
Öldüm ben yeniyim.


Dahasını bahsediyim sevgili ben
Büyük abim hapiste peki neden?
Ortanca abimse hastahanede
Cilt kanseri sonu '97 ler


Babamsa o aralar para peşinde
Polis onu arıyo çünkü peşinde
Çocuklar ölücek bulut evde
Bulut evdede bi sor babası nerde


Annesi toka dikiyo üç kuruşa
Arkadaşlarıda sokakta konuşur
Bunları yaşamış bi çocuk var
Sonları olmadan yaşayamazlar------Katlanıyosam herşeyi bilin diye
Sonra yüzüme demesin bulut niye?
Bulut Niye mi Lan ? Bulut iyi
Bulutla benim aram aman diyinVe sevgilim bunları bilmelisin
Herşey bu yüzden ve yok gerisi
O günden bu yana param çoğaldı
Sen Varsan başkasıda haramdırUmut bahçesi, sonun yok kesin
Direnmekteyim araflar gibi
Gözlerin benim, Sözlerin kimin ?
Doğru senleyim Söylesen neyimVe mutlu oldum sayende
Sende mutlu kal sayemde
Anne çok sağol sayende
Tanrı çok sağol sayendeBen bi yorgunum saklıyorum
Güvenmiyorum hiç kimselere
İçine kapanık bi adam diyolar
Vede öylesinede geçiyor senelerNedenmi Rota kısa şarkılar yapar?
Herşey yarımda kalır ondan !
Yapamıyorum bana buralar dar
İrem Aç kalbini bana buralar dar!


Daha yirmibirimde kurdum bi hayat
Ölene kadar benimle yanımda yat
Demesin kimse olucağına varır
İsteği belkide sadece para yat


Kurtarın durdurun beni
Rotayla Bulutla dibe battık !
Kimse için üzülmeyen Sen
Kendin için ağlama artık !

Bulut (Murat İbrahimbaş) sözleri

Murat İbrahimbaş tarafından albümünde söylenen Bulut adlı şarkının sözleri.

Gökte bir bulut olsam da
Dolaşsam üzerinde
Sevdamuzi yasasak
Dünyanun her yerinde

Dumanun karasindan da
Karadur benum sevdam
Güneş gibi parlasan
Bulutun arasindan

Başundaki çemberun
Oyasi düğüm düğüm
Ne kadar kaçacasun
Ettugun bana zulüm

Bulut (Erkan Oğur) sözleri

Erkan Oğur tarafından Hiç albümünde söylenen Bulut adlı şarkının sözleri.

Bulut bulut üstüne
Aman aman of
Bulut yağmur üstüne
Ömrüm belalım vay vay

Bulut kurbanın olayım
Aman aman of
Doğma yarin üstüne
Ömrüm belalım vay vay
Hangi dağdan aşacaksın
Aman aman of
Bekleyeyim yolunu
Ömrüm belalım vay vay

Yağma yağmur esme rüzgâr
Aman aman of
Yolda yolcum var benim
Ömrüm belalım vay vay

Bulut (Narkoz) sözleri

Narkoz tarafından albümünde söylenen Bulut adlı şarkının sözleri.

Kaldırımda yürürken
Dengemi kaybettim
Bulutlar üzerinde
Sevgimi kaybettim

Bulun!
Dengemi kaybettim!
Bulun!
Sevgimi kaybettim
Bulun!
Ruhumu kaybettim
Bulun ruhumu!

Dostlarımla gezerken
Dostluğu kaybettim
Ellerinden süzülürken
Sevgimi kaybettim!

İlgili konuları ara

Yanıtlar