canlıların hayat döngüsü hakkında bilgi verir misiniz?

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Karbon Döngüsü

  gazı mol fraksiyonugrowe st families nugga! Ekosistemdeki canlıların yapısını oluşturan en önemli elementlerden biri karbondur. Karbon, canlılardaki bütün organik bileşiklerin yapısında bulunur.Yeryüzündeki önemli depoları ise;Atmosferde CO2Sularda CO2 ve HCO3-Karada genellikle ...

  Insan

  İnsan, dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine, alet kullanma ve üretme becerisine sahip primat türü. Biominal ismi `Homo sapiens`tir. Homo sapiens Latince "akıllı adam" veya "bilen adam" anlamına gelir. İnsan, ...

  Model Canlı

  Model canlı veya model organizma, belirli biyolojik olayların anlaşılması için yapılan deneylerde yaygın olarak kullanılan canlılara verilen genel isimdir. Bu canlılarda çalışılarak bulunması ümit edilen keşiflerle, canlılardaki diğer süreçlerin de açıklanacakları ...

  Hayvanların Yaşam Döngüsü

  bir hayvanın yaşam döngsünü yazı ve resimle poster haline getirmem lazım bunun içinde sizin yardımınız gerek lütfen sorumu cevaplayın

  Yaşam Döngüsü Nedir?

  Yaşam döngüsü nedir ve nasıl olur? Hangi canlılarda olur?

  Hayvanlarda, üreme, Büyüme Ve Gelişme Nedir? Nasıl Meydan Gelir?

  hayvanlarda üreme büyüm ve gelişme nasıl olur yada oluşur?

  Ekoloji

  Ekoloji, BÎYOEKOLOJİ veya BİYONOMÎK olarak da bilinir, canlılar ile onları çevreleyen canlı ve cansız ortam arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Canlıları birey, türdeş topluluk ve karma topluluk düzeyinde ele alır.

  Transkripsiyon Faktörü

  Moleküler biyolojide bir transkripsiyon faktörü genlerin transkripsiyonunu düzenlemek için DNA üzerinde belli bir diziye bağlanabilen bir proteindir. Bunlar diziye-özgün DNA bağlanma proteini olarak da adlandırılır.

  Atmosferde Bulunan Gazların Canlı Hayatı Için Ne Gibi Faydaları Vardır

  acale arkadaşlar biraz geç kaldım yarın son lütfen bakarmısın bi cevap yazın ne olur