Delta

Delta bir ırmağın çatallanarak denize döküldüğü yerdir. Hızlı akan suların içerisindeki çamur ve tortullar hız sebebiyle dibe çökme fırsatı bulamazlar. Ancak akarsuların denize döküldüğü yerlerde akış hızı düşer ve akarsunun içinde taşıdığı çamur ve tortu birikintisi dibe çökme fırsatı bulur.

DELTA (inglizce) türkçe anlamı

1. i. delta
2. üç köşe
3. çatalağız

DELTA (türkçe) anlamı

4. yunan abecesinin dördüncü harfi .
çatalağız.

DELTA (türkçe) anlamı

5. Yunan alfabesinin dördücü harfi (D). Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova
6. çatal ağız.
7. 2. anlamı (i). Yunan alfabesinin dördüncu harfi
8. delta şeklinde herhangi bir şey
9. üçgen
10. (coğr). delta
11. (elek). trifaze akımda üçgen bağlantı .delta -wing (airplane) kanatları üçgen şeklinde olan jet uçağı.
12. delta
13. 3. anlamı yunan abecesinin dördüncü harfi. delta. çatalağız.

Delta (almanca) ingilizcesi

1. n. 4th letter of the Greek alphabet
triangular section of land at the mouth of a river,

Delta (fransızca) ingilizcesi

2. (m) n. delta
3. 4th letter of the Greek alphabet
4. triangular section of land at the mouth of a river,

Delta İngilizce anlamı ve tanımı

Delta anlamları
    (noun) A tract of land shaped like the letter delta (/)
5. especially when the land is alluvial and inclosed between two or more mouths of a river
6. as
7. the delta of the Ganges
8. of the Nile
9. or of the Mississippi.(noun) The fourth letter of the Greek alphabet (/ /)
10. answering to D.(noun) an object having the shape of the capital /.(noun) The closed figure produced by connecting three coils or circuits successively
11. end for end
12. esp. in a three-phase system
13. -- often used attributively
14. as delta winding
15. delta connection (which see)
16. etc.
Delta tanım:
Kelime: del·ta
17. Söyleniş: 'del-t&
18.
19. İşlev: noun
20. Kökeni: Middle English deltha
21. from Greek delta
22. of Semitic origin
23. akin to Hebrew dAleth daleth
24. 1 : the 4th letter of the Greek alphabet -- see ALPHABET table
25. 2 : something shaped like a capital Greek delta
26. especially : the alluvial deposit at the mouth of a river
27. 3 : an increment of a variable -- symbol &Delta
28. : DELTA WAVE
29. - del·ta·ic /del-'tA-ik/ adjective
30. ,n. 4th letter of the Greek alphabet
31. triangular section of land at the mouth of a river
32. n. delta
33. 4th letter of the Greek alphabet
34. triangular section of land at the mouth of a river
35. n. delta
36. 4th letter of the Greek alphabet
triangular section of land at the mouth of a river,

DELTA (türkçe) ingilizcesi

37. n. 4th letter of the Greek alphabet
38. triangular section of land at the mouth of a river
39. n. delta
40. 4th letter of the Greek alphabet
41. triangular section of land at the mouth of a river
42. n. delta
43. 4th letter of the Greek alphabet
44. triangular section of land at the mouth of a river,

Delta (ingilizce) fransızcası

1. n. delta (la quatrième lettre de l'alphabet grec
2. dépôt d'alluvions à l'embouchure d'un fleuve)

Delta (fransızca) almancası

1. n. delta

Delta (fransızca) italyancası

1. 1. (général) delta (m/f) {invariable}
2. 2. (aviation) deltaplano (m)

Delta (ingilizce) ispanyolcası

1. s. delta
2. desembocadura

Delta (fransızca) portekizcesi

1. 1. (général) delta (m)
2. 2. (aviation) asa-delta (f)

Delta (fransızca) flemenkcesi

1. 1. (général) delta (m/f)
2. 2. (aviation) deltavlieger (m)
Delta akarsuların denize vardığı yerde, iki veya daha fazla sayıda kollara ayrılarak meydana gelen üç köşeli odacıklara verilen isim. Akarsuların taşıdıkları alüvyonları derinliği az olan kıyı kesiminde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta denir. Eski yunanlı tüccarların Nil Nehrinin denize ulaşan kısmında üçgen biçiminde kara parçaları olduğunu gördüler. Oluşan şekiller yunan alfabesinin dördüncü harfi (Δ) deltayla aynı olduğu için tüccarlar buraya delta adını verdiler

Deltanın oluşabilmesi için; 1. Kıyının derinliğinin az olması 2. Akarsuların bol alüvyon taşıması 3. Kıyıda güçlü akıntıların ve gelgitin görülmemesi gereklidir.

Akarsular genellikle deniz seviyesinden daha yüksek olan yerlerden çıkar, toprağın meyline göre yataklarından denizlere doğru akarlar. Bu süratli akışları esnasında kum, kil, gibi bazı maddeleri de beraberinde sürükleyip götürürler. Deniz yüzeyine seviyeleri eşit olan ovalara gelince, akış hızları azalmaya başlar. Denize ulaştıkları yerde akışları oldukça yavaşlar. Bu yavaş akma esnasında beraberinde getirdikleri maddeler de çökerek yığınlar meydana gelir. Büyüyen bu yığınlar akarsuları çeşitli kollara ayırırlar ve bu topraklar tarım için çok verimlidir. Bazan çok büyük sel baskınları bu toprakları denize sürükleyip atabilir.

Çok eski zamanlarda deniz kıyısında kurulan bazı şehirler ovaların denize doğru akması ve devamlı ağız kısımlarını doldurması neticesinde kıyıdan iç kısımlarda kalmıştır. Ege bölgesindeki Efes şehri Küçük Menderes kıyısındayken şimdi kıyıdan iç kısımdadır. Deltalar yalnız sakin sularda gelişir. Bu yüzden büyük deltalar oldukça kapalı büyük dalgaları olmayan denizlerde görülür.

Deltalar çok eski zamanlardan beri insanoğlunun hayatında önemli bir yer tutar. Deltaların hayvan ve bitki yetiştirilmesi için son derece elverişli olması insanları buralara göçe teşvik etmiştir. Tarımın gelişmesi ile Nil, Fırat ve Dicle deltaları büyük medeniyet merkezleri haline gelmiştir.
Delta Delta
2008-09-09T00:00:00+03:00 · Delta
Delta haritadaki konumu.
Delta haritası
Delta
Bu haritaya tıklayrak dinamik hale getirebilirsiniz. Detaylı Delta haritası için tıklayınız
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar