Deneme

Alm. Experiment (n), Versuch (m), Probe (f), Fr. Essiai (m), experience (f), İng. Test, Experiment. Bir gerçeğin veya ileri sürülen bir fikrin doğruluk derecesinin veya yanlışlarının bulunması için yapılan araştırmalar. Denemelerin sâhası oldukça geniştir. Tarımda (meselâ tohumun filizlenme gücünün tesbiti için), havacılıkta (meselâ paraşütle atlama denemeleri), kuyumculukta (mâdenî paraların ayarının tesbiti için) vs. maksada göre denemeler yapılır.

DENEME (türkçe) anlamı

1. 1 . Denemek işi
2. sınama
3. deneyim
4. tecrübe
5. Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için
6. ilk deneme fabrikayı birbirine kattı.- H. Taner.
7. 2 . sıfatSon biçimini bulmamış
8. taslak durumunda olan.
9. 3 . edebiyatHerhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü:
10. Öykülerimde
11. denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır.- N. Cumalı.

DENEME (türkçe) anlamı

12. denemek eylemi
13. sınama
14. tecrübe
15. herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düzyazı türü.bir şeyin
16. bir kimsenin niteliklerini sınamak için yapılan işlem
17. son biçimini bulmamış
18. taslak durumunda yapıt.sonuçtan emin olmadan yapılan girişim
19. özel bir alanda
20. yeni başlayan bir kimsenin ilk ürünü.

DENEME (türkçe) ingilizcesi

1. adj. crack
2. test
3. testing
4. trial
5. pilotn. trial
6. testing
7. test
8. experimentation
9. experiment
10. shot
11. try
12. try out
13. assay
14. bash
15. dissertation
16. effort
17. essay
18. fling
19. go
20. practice
21. probation
22. proof
23. proving
24. study
25. tentative
26. touch
27. whack
28. workout

DENEME (türkçe) fransızcası

1. épreuve [la]
2. expérience [la]
3. esquisse [la]
4. essai [le]

DENEME (türkçe) almancası

1. n. Anprobe
2. Bestrebung
3. Durchprüfung
4. Essay
5. Probe
6. Prüfung
7. Versuch
8. Versuchung
Deneme Almanca; Experiment(n), Versuch(m), Probe(f), Fransızca; Essiai(m), experience(f), İngilizce; Test, Experiment), bir gerçeğin veya ileri sürülen bir fikrin doğruluk derecesinin veya yanlışlarının bulunması için yapılan araştırmalar. Denemelerin sâhası oldukça geniştir. Tarımda (meselâ tohumun filizlenme gücünün tesbiti için), havacılıkta (meselâ paraşütle atlama denemeleri), kuyumculukta (mâdenî paraların ayarının tesbiti için) vs. maksada göre denemeler yapılır.

Modern ilim anlayışının üç temel unsurlarından biri olan deneme (tecrübe), Müslüman fen âlimlerinin asırlar evvelinden bildikleri ve uyguladıkları bir husustur. Çünkü İslâm dîni tecrübe ve denemeye önem veren bir dindir. Asr-ı saâdette yaşanan şu hâdise tecrübe etmenin yalnız ilim konularına değil, sanat, zirâat, ticâret gibi günlük hayâtın her cephesine önemli bir unsur olarak gitmesini sağlamıştır.

Teknoloji denemeleri

  • 1. Bir cismin zorlanmalara karşı koyma, esneme, vb. gibi yeteneklerinin anlaşılması için yapılan fiziksel veya kimyâsal işlem.
  • 2. Bir makinanın kullanış özelliklerinin veya yapısının kontrol edilmesi için yapılan işlem.


Kontrol denemeleri

Malzemeler üzerinde yapılan bu denemeler onların şartnâmeye uygun olup olmadıklarının veya kendilerine bâzı özel, termik işlemlerin uygulanmasından sonra istenilen özellikleri kazanıp kazanmadıklarının anlaşılması için yapılır.

Araştırma denemeleri

Malzemeleri değişikliklere uğratarak onlara daha iyi özellikler kazandırmak maksadıyla laboratuvarda yapılan denemelerdir.

Öğretici metin türü olana "Deneme"

Denemeler özel görüş ve düşünceleri kesin kurallara varmadan iddiasız, söyleşi havası içinde anlatan metinlerdir. Her türlü konuda yazılabilir. Düşündürürken öğretici olmasından ve yazarın içtenliğinden gücünü alır. Ufuk açıcı özelliğe sahiptir. Denemelerde, felsefi, sosyolojik, ilmî, tarihi temalar ve olaylar bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu yönü olan söyleyişle anlatılır. Deneme metinleri; öğretici ve eleştirel deneme, felsefî ve sosyal konularda bireysel düşünceyi ifade eden deneme olarak gruplanır.
Önceki Paylaşımlar