bu konuda kısa ve öz bilgiler verirseniz sevinirim. dünden beri deli gibi aradım bulamadım:(

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Kuyruklu Yıldız

    Kuyruklu Yıldız Bir çekirdek, onu çevreleyen saç kısmı ve bir kuyruktan meydana gelen ve takip ettikleri parabolik veya dış merkezliği çok büyük elips olan yörüngelerde belirli zamanlarda güneş civarında geçen ve bu arada dünyadan da görülen küçük gök cisimleri. Parlak ...

    Kimya'nın Tarihsel Gelişimi

    Kimya sözcüğünün hem (Eski Mısır dilinde "kara" ya da "Kara Ülke") sözcüğünden türediği sanılmaktadır. Bir başka sav da khemeia (Eski Yunanca khyma: "metal dökümü) sözcüğünden türediğidir. Kimyanın kökenleri felsefe, simya, metalürji ve tıp gibi çok çeşitli alanlara ...