Yunan Mitolojisi

Kısaca: Yunan mitolojisi, Yunan tanrıları, tanrıçaları ve kahramanları hakkındaki hikayelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmış ve yaygınlaşmış bir mitolojidir. Günümüzde bu mitoloji hakkındaki bilgilerimizi bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden alıyoruz. Tarihciler, mitoloji hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için de bazen zamanın sanatındaki ipuçlarını bile toplar. ...devamı ☟

Yunan mitolojisi
Yunan Mitolojisi

Yunan mitolojisi, Yunan tanrıları, tanrıçaları ve kahramanları hakkındaki hikayelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmış ve yaygınlaşmış bir mitolojidir. Günümüzde bu mitoloji hakkındaki bilgilerimizi bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden alıyoruz. Tarihciler, mitoloji hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için de bazen zamanın sanatındaki ipuçlarını bile toplar.

Genel olarak Yunan mitolojisi Yakın Doğu'daki diğer uygarlıkların mitolojilerinden fazlasıyla etkilenmiştir. Kendisi de daha sonraki Roma mitolojisini fazlasıyla etkilemiştir. Yunan mitolojisindeki efsanelerde çoğu eski Yunan tanrıları insan şeklindedir. Sphinks gibi bazı istisnalar da zaten Yakın Doğu yada Anadolu kaynaklı karakterlerdir. Yunan tanrılarının yaratılış hikayeleri olabilir ama onlar yaşlanmazlar. Tanrılar nerdeyse tüm hastalıklara direnççlidir. Ayrıca görünmez olabilir, uzak zamanları çok kısa zamanda seyahat edebilir, haberleri olup olmadan insanlarla konuşabilirler. Her tanrının ayrı bir görünüşü, ilgi alanı, kişiliği ve uzmanlık alanı vardır. Bu özellikler yöresel olarak da değişmektedir.

Tanrılar ve Tanrıçalar
  * Primordiyal tanrılar ve Titanlar
  * Zeus ve Olimposlu tanrılar
  * Pan ve Nympheler
  * Apollo ve Dionysos
  * Deniz tanrıları ve Toprak tanrıları


Kahramanlar
  * Herakles ve onun oniki görevi
  * Akhilleus ve Truva savaşı
  * Odysseus ve Odyssey
  * Jason ve Altın post
  * Perseus ve Gorgon
  * Oedipus ve Thebes
  * Theseus ve Minotauros
  * Triptolemus


Diğer ilgili konular

  * Satirler ve Kentaurlar
  * Antik yunan inanışı

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yunan mitolojisi Resimleri

Mezopotamya mitolojisi
2 yıl önce

mitolojilerinde de bazı benzerliklere rastlanır: Yunan mitolojisi ve Anadolu mitolojisi gibi. Mezopotamya mitolojisi Sümer temelli olmakla beraber Mezopotamya'nın...

Mezopotamya mitolojisi, An, Annuna, Anunnaki, Arap mitolojisi, Asur, Babil, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enkidu
Etrüsk mitolojisi
2 yıl önce

Etrüsk dini de yok olmuştur. Etrüskler Etrüsk mitolojisi figürleri listesi Roma mitolojisi Yunan mitolojisi ^ a b c sf.2870, Encyclopedia of Religion ^...

Etrüsk mitolojisi, Apollo, Arkeolojik, Avusturya, Demeter, Demonoloji, Etrüsk mitolojisi figürleri listesi, Etrüskler, Floransa, Göteborg, Helios
Asya Mitolojileri Listesi
6 yıl önce

Kore mitolojisi Pers mitolojisi Zerdüştlük Türk mitolojisi Tatar mitolojisi Tengricilik (Yerel Moğol, Tatar ve Kazak inanışı) Yunan mitolojisi (Kıbrıs...

Nemf
2 yıl önce

Türkçe nemf, nimf ya da diğer bir deyişle "peri" olarak da anılırlar) Yunan Mitolojisi'nde yeri ve denizi dolduran sayısız çokluktaki dişi, tanrısal varlıklardır...

Nemf, Nymphe (mitoloji), Akhilleus, Altın post, Apollo, Dionysos, Dryadlar, Gorgon, Herakles, Herakles`in oniki görevi, Ilk Yunan tanrıları
Okeanidler
6 yıl önce

Peneus Perse Philyra Pleione Rhode Scamander Styx Telesto Tiberinus (Roma mitolojisi) Tibertus (Roma mitolojisi) Tyche Volturnus (Roma mitolojisi) Zeuxo...

Okeanidler, Achelous, Acheron, Alpheus, Bolbe, Cebren, Circe, Clitunno, Doris, Mitoloji, Okeanos
Porus (Yunan mitolojisi)
6 yıl önce

Porus veya Poros, (Eski Yunanca: Πόρος) klasik Yunan edebiyatında yer alan "bolluk" ve "bereket" anlamlarına gelen bir figür. Platon'un Symposion adlı...

Porus (Yunan mitolojisi), Eros, Metis, Mitoloji, Penia, Porus, Taslak, Yunan mitolojisi, Yunanca
Yunan mitolojisinde geçen yaratıklar
2 yıl önce

Yunan Mitolojisi'nde geçen yaratıklar şunlardır: Amphisbaena Argus Panoptes Athos Kaledonya Domuzu Centaur Cerberus Serine Ceryneian Geyiği Charon Charybdis...

Mitoloji
2 yıl önce

Romanya mitolojisi - Sardinya mitolojisi - İskoç mitolojisi - Slav mitolojisi - İbyol mitolojisi - İsviçre mitolojisi – Tatar mitolojisi - Yunan mitolojisi-Norveç...

Mitoloji, Anekdot, Doğru, Efsane, Eskatoloji, Fabl, Folklor, Gerçek, J. R. R. Tolkien, Kelt dini, Kelt mitolojisi