Fame

Fame

Fame 2009 yılından yayınlanan ABD yapımı sinema filmi.

FAME (inglizce) türkçe anlamı

1. i. şöhret
2ün
3ad
4nam
5söylenti
6rivayet
7şan

FAME (türkçe) anlamı

8. (i). şöhret
9nam
10ün,ün
11. 2. anlamı ün. şöhret.
1.

Fame İngilizce anlamı ve tanımı

Fame anlamları
    (noun) Report or opinion generally diffused
2renown
3. public estimation
4celebrity
5. either favorable or unfavorable
6as
7. the fame of Washington.(v. t.) To make famous or renowned.(v. t.) To report widely or honorably.(noun) Public report or rumor.
Fame tanım:
Kelime: fame
8. Söyleniş: 'fAm
9. İşlev: noun
10. Kökeni: Middle English
11. from Old French
12. from Latin fama report
13fame
14. akin to Latin fari to speak -- more at BAN
15. 1 a : public estimation : REPUTATION b : popular acclaim : RENOWN
16. 2 archaic : RUMOR
17.
Fame ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Celebrity
18. Renown
19.
Fame ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Infamy
20. Opprobrium
21. ,n. notoriety
22renown
23name
24. good reputation
25. adj. reputed
26famed
27. n. hunger
28starvation

Fame (ingilizce) fransızcası

1. n. gloire
2. reconnaissance
3. renommée

Fame (ingilizce) almancası

1. n. Ruhm
2. Name
3. Ruf
4. Reputation

Fame (ingilizce) italyancası

1. s. fama
2. celebrità
3. gloria
4. rinomanza
5. reputazione
6. (rar) notizia
7. voce

Fame (ingilizce) ispanyolcası

1. s. fama
2. mentas
3. nombradía
4. notoriedad
5. popularidad
6. prestigio
7. renombre
8. reputación

Fame (ingilizce) portekizcesi

1. s. fama
2. renome
3. celebridade
4. reputação

Fame (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. roem
2. vermaardheid
3. goede naam
4. naam
5. reputatie
6. faam
Fame 2009 yılından yayınlanan ABD yapımı sinema filmi.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Fame maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar