Farmakope

Farmakope Alm. Pharmakopöe (f), (amthiches) Arzneibuch (n), Fr. Pharmacopée (f), İng. Pharmacopoeia. İlaç yapmak için gerekli formül ve tariflerin yazılı olduğu kitap. Bitkilerden veya hayvanlardan elde edilen ilaç hammaddelerine “drog” adı verilmektedir. Drogların bütün özellikleri, anatomik yapı ve kimyevi bileşimleri, hazırlanmaları, muayene ve korunmaları Farmakope (Pharmacopoea) eski adıyla Kodeks (Codex) adını taşıyan ve devlet tarafından yayınlana

FARMAKOPE (türkçe) ingilizcesi

1. n. pharmacopoeia,
Farmakope Alm. Pharmakopöe (f), (amthiches) Arzneibuch (n), Fr. Pharmacopée (f), İng. Pharmacopoeia. İlaç yapmak için gerekli formül ve tariflerin yazılı olduğu kitap. Bitkilerden veya hayvanlardan elde edilen ilaç hammaddelerine “drog” adı verilmektedir. Drogların bütün özellikleri, anatomik yapı ve kimyevi bileşimleri, hazırlanmaları, muayene ve korunmaları Farmakope (Pharmacopoea) eski adıyla Kodeks (Codex) adını taşıyan ve devlet tarafından yayınlanan resmi bir kitapta yazılıdır. Bizde ilk kodeks 1914’te Fransızca olarak yayınlanan 161 sayfalık Pharmacope Militaire Ottamane’dir. 1930 yılında ise özel bir kanunla ilk Türk kodeksi yayımlanmıştır. Bu eserin 1940’ta ikinci baskısı yapılmış 1948’de aynı ikinci baskı ekli olarak çıkmıştır. 1954’te üçüncü baskı ki, bu ekli ikinci baskının aynıdır. Şimdi ise Türk Farmakopesi adı altında yeni ve değiştirilmiş baskısı hazırlanmıştır.Her memleketin ayrı bir farmokopesi olmakla beraber bir de internasyonel farmakope (pharmacopoea ınternationalis) yayımlanmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar