Ham

Ham, Nuh'un 3 oğlundan biridir. Oğullarının adları Cush, Mizraim, Fut, ve Kenan'dır.

HAM (inglizce) türkçe anlamı

1. f. abartılı oynamak
2. rol kesmek
3. i. jambon
4. artist
5. gösterişçi
6. acemi oyuncu
7. amatör radyocu

HAM (türkçe) anlamı

8. (meyve için) yenecek kadar olgun olmayan
9. (çocuk dilinde) yemek.
10. gerçekleşme olanağı olmayan
11. işlenmemiş (madde).
12. kaba
13. incelmemi?
idmansız.

HAM (türkçe) anlamı

14. Yenecek kadar olgun olmayan (meyve). İşlenmemiş (madde). İdmansız. Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan. Kaba
15. toplum kurallarını bilmeyen
16. incelmemiş
17. 2. anlamı (i.)
18. (f.) jambon
19. domuz budu
20. (çoğ.) kıç kaynağı
21. insanın kaynak ve oturma yeri
22. kaynak
23. but
24. dizin alt veya iç kısmı
25. tiyatro abartarak oynayan oyuncu
26. (k.dili) amatör radyo operatörü
27. (f)
28. argo aşırı duygusal veya abartmalı bir şekilde oynama.
29. 3. anlamı jambon. kıç. artist. gösterişçi. acemi oyuncu. amatör radyocu. abartılı oynamak. rol kesmek. abartmalı oyuncu. sunucu. vb.. amatör telsizci.
30. 4. (s).
31. (i). ham
32. rafine edilmemiş
33. incelik ve zarafetten yoksun
34. kaba
35. acemi
36. (i). ham petrol crudely (z). kabaca
37. edepsizce. crudeness (i). kabalık.,ham petrol,kaba/ham.
1.

Ham İngilizce anlamı ve tanımı

Ham anlamları
    (noun) Home.(noun) The thigh of any animal
2. especially
3. the thigh of a hog cured by salting and smoking.(noun) The region back of the knee joint
4. the popliteal space
5. the hock.
Ham tanım:
Kelime: ham
6. Söyleniş: 'ham
7. İşlev: noun
8. Kökeni: Middle English hamme
9. from Old English hamm
10. akin to Old High German hamma ham
11. Greek knEmE shinbone
12. Old Irish cná
13. im bone
14. 1 a : the hollow of the knee b : a buttock with its associated thigh -- usually used in plural
15. 2 : a cut of meat consisting of a thigh
16. especially : one from a hog
17. 3 [short for hamfatter
18. from The Ham-fat Man
19. minstrel song] a : a showy performer
20. especially : an actor performing in an exaggerated theatrical style b : a licensed operator of an amateur radio station
21. 4 : a cushion used especially by tailors for pressing curved areas of garments
22. - ham adjective
23.
Ham ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Gammon
24. Overact
25.
Ham ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Underact
26. Underplay
27. ,n. smoked meat from the hindquarter of a hog
28. bad actor
29. amateur radio operator
30. n. ham
31. smoked meat from the hindquarter of a hog
32. adj. unripe
33. immature
34. raw
35. green
36. unrefined
37. crude
38. rude
virgin,

HAM (türkçe) ingilizcesi

39. n. smoked meat from the hindquarter of a hog
40. bad actor
41. amateur radio operator
42. n. ham
43. smoked meat from the hindquarter of a hog
44. adj. unripe
45. immature
46. raw
47. green
48. unrefined
49. crude
50. rude
51. virgin

Ham (ingilizce) fransızcası

1. n. jambon
2. cuisse
3. un mauvais acteur

Ham (ingilizce) almancası

1. n. Schinken
2. Schenkel
3. Schmierenkomödiant

Ham (ingilizce) italyancası

1. s. (Zool) coscia
2. (Alim) prosciutto
3. (Anat) parte posteriore della coscia
4. (teat) istrione
5. attore da strapazzo
6. (spreg) guitto
7. (fam) radioamatore

Ham (ingilizce) ispanyolcası

1. s. jamón
2. pernil
3. radioaficionado
4. corva

Ham (ingilizce) portekizcesi

1. s. presunto
2. pernil de porco
3. coxa
4. curva da perna
5. canastrão (teatro
6. ator ruim)
7. operador de rádio amador

Ham (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. ham
2. dij
3. bil
4. amateur
5. derderangs acteur
Ham ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Hücrelerarası madde

Önceki Paylaşımlar