Glikoprotein

Kısaca: Glikoprotein, şeker ve aminoasitlerden oluşmuş organik moleküller için kullanılan genel tanım. Canlı organizmalarda bulunan pekçok molekül glikoprotein yapısındadır. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Luteinleştirici hormon
6 yıl önce

aynı zamanda lutropin olarak da bilinir), hipofizin ön lobunda üretilen glikoprotein yapıda bir hormondur. Kadınlarda ani bir artışla ovülasyonu başlatır...

Hücrelerarası madde
6 yıl önce

fibriller görülür. Matriks; çeşitli fibriller, proteoglikanlar ve pek çok glikoprotein molekülünü içeren yapısal ve işlevsel bir ağ olup, zemin maddesi ile...

Hücrelerarası madde, Hücrelerarası madde
Por
3 yıl önce

Por, hücre biyolojisinde hücre zarının üzerindeki protein, glikoprotein ve glikolipidden (glikokaliks) oluşan, hücreye madde giriş çıkışını denetleyen...

Por, Protein
Goblet hücresi
3 yıl önce

biçiminden dolayı kadeh hücresi olarak da adlandırılan hücre. Görevleri bir glikoprotein olan musini salgılamaktır. Musinin dehidrasyonu ile oluşan kaygan sıvıya...

Goblet hücresi, Apikal, Bazal, Epitel hücre, Glikoprotein, Hücre, Nukleus, Organ, Salgı
Eritropoetin
3 yıl önce

Eritropoetin (ya da EPO) eritrositler (alyuvar) için sitokin görevi gören bir glikoprotein hormondur. Hematopoetin ya da hemopoetin olarak da adlandırılır. Böbreklerde...

Eritropoetin, Kan, 2006, 26 Eylül, Anemi, B hücresi, Bazofil, Böbrek, Doping, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil
Glikan
3 yıl önce

tanımlanır. Bununla birlikte, pratikte glikan terimi, aynı zamanda, bir glikoprotein, glikolipid veya bir proteoglikan gibi bir glikokonjugatın karbonhidrat...

Amiloidoz
6 yıl önce

immünoglobülinlerden türeyen, lifsi yapıda bir protein-karbonhidrat bileşiğidir (glikoprotein). Bu maddenin dokulara sızarak birikmesinden ileri gelen hastalık bütün...

Müsilaj
3 yıl önce

Hareketlerinin yönü her zaman müsilaj salgısının tersidir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında...