Hanif, bir İslam kavramı. Hanif bir Kur'an kavramı olarak tanımlandığında 'protesto eden, dosdoğru olan, doğruya yönelen, doğruyu arayan' anlamı taşır ve ilk kez Nebi İbrahim için kullanılmıştır. İslam kaynaklarında Kur'an'ın gelişinden önce tek tanrı inancını taşıyan kişiler hanif olarak adlandırılmaktadır.

HANIF (türkçe) anlamı
1. İslâmiyetten evvel Allah'ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim'in (A.S.) dininden olanların vasfı.
2. İslâmiyete kuvvetle bağlı olan ve ilmiyle âmil olan kimse.
3. Eğri
4. Eski kötü hallerinden vazgeçip hakka ve doğruluğa yönelen.
HANIF (türkçe) anlamı
5. (Arapça) Erkek ismi l. Tek Allah'a
6. Al­lah'ın birliğine inanan. 2. İslam inan­cına sıkı ve samimi olarak bağlanan. 3. Hz. Muhammed (s.a.s)'in tebliğin­den önce Mekke'de tek Allah'a ina­nanlar.
Hanif, bir İslam kavramı Hz. İbrahim'in dininden gelenler, muvahhid. Hanif bir Kur'an kavramı olarak tanımlandığında 'protesto eden, dosdoğru olan, doğruya yönelen, doğruyu arayan' anlamı taşır ve ilk kez Nebi İbrahim için kullanılmıştır. İslam kaynaklarında Kur'an'ın gelişinden önce tek tanrı inancını taşıyan kişiler hanif olarak adlandırılmaktadır.

Hanif olarak ALlah'a: doğruya yönelen olarak,doğruyu arayan olarak Allah' a. İslam öncesi bir terim değildir. Her yaratılanın birincil sahip olması gereken özelliktir. İslam hanifliği gerektirir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Hanif

  Hanif, bir İslam kavramı. Hanif bir Kur'an kavramı olarak tanımlandığında 'protesto eden, dosdoğru olan, doğruya yönelen, doğruyu arayan' anlamı taşır ve ilk kez Nebi İbrahim için kullanılmıştır. İslam kaynaklarında Kur'an'ın gelişinden önce tek tanrı inancını taşıyan ...

  Dilek Hanif

  1990 yılında "Dilek Hanif Line" isimli kendi markasını kurdu. Küçük bir atölyede çalışan, modern kadını hedefleyen hazır giyim koleksiyonları tasarladı. Koleksiyonları zamanla Türkiye'nin birçok seçkin mağazasında sunuldu.

  Muhammed Bin Hanifîyye

  Muhammed bin Hânifîyye Ali bin Ebu Talib'in Havlet bint Câ'fer isimli eşinden olan oğlu. Daha sonraları Muhammed bin Hânifîyye'nin ulûhiyyeti esâsı üzerine ''Ghulat-i Şia/İmamiye'' mezheplerinden olan Keysânîyye mezhebi teşekkül etmiştir. ''"Muhammed bin Hânifîyye"'' bu ...

  Put

  Put kendisine ibadet edilen, secde edilen her şey; heykel, resim. Putlar; taş, kil, alçı, tunç gibi maddelerden kalıba dökülerek, yoğrulup pişirilerek ve yontularak insan, hayvan vs. şekillerde yapılırdı. Arkeologlar, Mezopotamya'daki kazılarda M.Ö. 3000 senesinde yapılan putlar ...

  Hanife

  Bir isim olan Hanife, Allah'ın birliğine inanan; Muhammed zamanından önce tek tanrıya inanan anlamlarına gelmektedir. Araştırmalara göre Hanife Türkiye'de en çok kullanılan 483. isimdir.

  Kabe

  Müslümanların kıblesidir. Mekke şehrinde Harem-i Şerif Camii'nin ortasında bulunur. Yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Hz. İbrahim tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. İslamiyetten önce de Araplar tarafından kutsal sayılan Kabe'de birçok put bulunmaktaydı. ...

  Rum Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre adını, ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır.

  Vassaf

  Vassaf Ünlü İranlı edib ve tarihçi. İsmi, Abdullah bin Fadlullah eş-Şirazi'dir. Vassaf-ül-Hadra lakabıyla Ünlü oldu. 1264 (H. 663) senesinde Salgurlu Atabeglerinin merkezi Şiraz'da doğdu, 1334 (H.735) senesinde orada vefat etti. Vassaf, tahsilini Salgurlu Atabeglerin himayesinde ...

  İslamiyet

  Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak" vb. anlamlara gelen bir mastardır. İslam Hz. Muhammed (s.a.v)'e Allah ...

  Siyer

  Siyer, İslam dinbiliminde peygamberlerin, din büyüklerinin, halifelerin hayat hikayesi. Siyer, divan edebiyatında sadece din büyüklerinin değil, hükümdarlar gibi önemli kişilerin hayat hikayesi anlamında da kullanılır.

  Akçaağaç Yaprağı

  Akçaağaç yaprağı, genellikle Kanada'nın ulusal sembolü olarak bilinen, akçaağacın karakteristik yaprağı.

  Tevessül

  Tevessül Allahü tealanın sevdiklerini araya koyarak; onların hatırı, hürmeti için, diyerek dua etmek. Buna istigase, yani yardım istemek de denir. Tevessülün lügat manası; bir şeyi, bir maksadın hasıl olması için vesile, sebep yapmaktır. Peygamberler, evliya gibi Allahü ...