Helenizm

Helenizm, Yunan medeniyetinin bütünü. Grek uygarlığı, Grek olmayan ulusların Grek düşüncesinin etkisiyle gerçekleştirdiği uygarlığa verilen ad.

HELENIZM (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Grek uygarlığı.
2 . Grek olmayan ulusların Grek düşüncesinin etkisiyle gerçekleştirdiği uygarlık.

HELENIZM (türkçe) anlamı

3. grek uygarlığı.grek olmayan ulusların grek düşüncesinin etkisiyle gerçekleştirdiği uygarlık.grek diliyle anlatım.

HELENIZM (türkçe) ingilizcesi

1. n. Hellenism,
Helenizm, Yunan medeniyetinin bütününe verilen addır.

Helenizm kelimesi, genel olarak, Barbarlara karşı duran yunan medeniyetinin dinamik bütünlüğünü belirtir. Yunan medeniyetinin yayılışı iki evreye ayrılabilir. Birincisi bir helenleştirme evresidir. Yeni felsefi, siyasi, teknik kavramların yaratıldığı bu evre, Yunanistan-Makedonya dünyasından bağımsız, fakat Yunanistan-Makedonya medeniyetinin Asya ve Kuzey Afrika'daki yansısı olarak görülür.

İkinci evre, Doğunun Batıya maddi ve manevi bakımdan üstün gelmesiyle belirgindir. Roma'nın, helenistik siyaset düzenini yıkmasına kadar süren bu evrede yunan kültürü bütün Akdeniz'e yayıldı.

Bu helenizm, birliğini, Marsilya'dan Hindistan'a, Hazar denizinden Yukarı Mısır'a kadar kullanılan ve Koine denen yeni bir ortak dille anlatılan dini bir evrensellikte buldu. Ortak bir eğitim, sınırları aşarak çeşitli ülkelerin aydınlarını birleştiren yemi bir kültürü yaydı. Böylece, en yüksek derecesine ulaşan bir düşünce hürriyeti içinde, bireyin kişiliği yüceldi.

Liberal olmasına rağmen, helenizm Yahudiliğe karşı çıktı, ama onu yenemedi. Yeni Eflatun'culuk şeklini alarak, Roma imparatorluğu döneminde de önemli bir rol oynadı: fakat imparatorluk Hıristiyanlaşınca, Julianus'un bütün çabalarına rağmen, yok oldu.

Önceki Paylaşımlar