Ismet

Ismet

İsmet sıfatı İslam'da, Peygamber Muhammed'in ve diğer peygamberlerin ilahi koruma sayesinde günahtan ve yanlıştan uzak olmasını ifade eder. Bu sıfat Şiîlerin inancına göre Oniki İmam ve Peygamber'in kızı Fatıma Zehra için de geçerlidir. Zeydîler, "''İsmet''" sıfatını imamlara atfetmeyerek bu noktada diğerlerinden ayrılır.

ISMET (türkçe) anlamı

1. ahlak kurallarına bağlı kalma durumu
2. sililik.dürüstlük
temizlik.

ISMET (türkçe) anlamı

3. (Arapça) 1. Masumluk
4. günahsızlık
temizlik. 2. Haramdan namusa dokunan hallerden çekinme. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Peygamberin sıfatlarındandır.

ISMET (türkçe) anlamı

5. 1 . Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu
6. sililik
7. 2 . Dürüstlük
8. temizlik
9. Çocukluğunun ismet ve samimiliğine dayanan bu hatırayı eskisi gibi benliğinin bir köşesinde uykuya yatırmıştı.- O. C. Kaygılı.
10.

ISMET (türkçe) ingilizcesi

1. gin
2. again
İsmet sıfatı İslam'da, Peygamber Muhammed'in ve diğer peygamberlerin ilahi koruma sayesinde günahtan ve yanlıştan uzak olmasını ifade eder. Bu sıfat Şiîlerin inancına göre Oniki İmam ve Peygamber'in kızı Fatıma Zehra için de geçerlidir. Zeydîler, "İsmet" sıfatını imamlara atfetmeyerek bu noktada diğerlerinden ayrılır. İslam'da peygamberlerin günahsız olduğu öğretisi, Halife Ebu Bekir'in Peygamber'in ölümünde sonra yaptığı bir konuşmada, "Allah, Muhammed'i diğer bütün insanlardan üstün kıldı ve onu ahlâkî zayıflıktan muhafaza eyledi" sözüyle neş'et etti. Hariciler ve diğer bazı gruplar bu öğretiyi reddetti ve gerekçe olarak da Fetih sûresinin ikinci ayetinde geçen bir cümleyi gösterdiler. Bu cümlede Allah, Peygamber'e meâlen şöyle demektedir: "Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin." == Kaynaklar == * Dabashi, Hamid; Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran, 2006, Publisher:Transaction Publishers, ISBN 1412805163 * *Corbin, Henry (1993 (original French 1964)). History of Islamic Philosophy, Translated by Liadain Sherrard, Philip Sherrard. London; Kegan Paul International in association with Islamic Publications for The Institute of Ismaili Studies. ISBN 0710304161. *Dabashi, Hamid (2006). Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran. Transaction Publishers. ISBN 1412805163. *Momen, Moojan (1985). An Introduction to Shi`i Islam: The History and Doctrines of Twelve. Yale University Press. ISBN 0300035314.

Dipnotlar

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Ismet maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar