Istikrar

ISTIKRAR (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Aynı kararda
3. biçimde sürme
4. kararlılık:
Devletini
5. sağlam bir iman ve istikrar müessesesi olarak teşkilatlandırmıştır.- S. Ayverdi.
6. 2 . Yerleşme
7. oturma
8. 3 . mecaz Denge.
9. 4 . ekonomi Ödemeler dengesinde
istihdamda düzen.

ISTIKRAR (türkçe) anlamı

10. aynı kararda
11. biçimde sürme
12. kararlılık
13. ödünç alma
14. borçlanma
15. yerleşme
16. oturma
17. denge

ISTIKRAR (türkçe) ingilizcesi

1. n. stableness
2. stability
3. constancy
4. steadiness
5. ballast
6. easiness
7. permanence
8. permanency
9. steady
10. uniformity

ISTIKRAR (türkçe) fransızcası

1. stabilité [la]

ISTIKRAR (türkçe) almancası

1. Stabilisierung
Önceki Paylaşımlar