Kavas

Kavas Osmanlılarda, vezir ve veziriazamın maiyetinde görev yapan silahlı memur. Elçilik veya konsolosluklarda çalışan ve özel kıyafeti olan koruma memuru. Önceleri okçu manasındaki kavvas kelimesi, zamanla silahlı muhafız anlamında kullanılmaya başlandı. Osmanlılar zamanında görevli olan kavaslar, çarşı ve pazarlarda yakaladıkları suçluları mahkemeye götürürlerdi. Şehrin belediyeye ait hizmetlerini gören şehremanetinin maiyetinde zabıta yerine kavaslar görev yapardı. Tanzimattan sonra

KAVAS (türkçe) anlamı

1. (Arapça) Erkek ismi - Okçu
2. tüfekçi
tüfekli alet.

KAVAS (türkçe) anlamı

3. 1 . Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli:
4. Artık şunları toplatsak
5. dedi
6. kavasa söyleseniz de bir adam bulunuverse.- R. H. Karay.
7. 2 . Banka
8. patrikhane
9. otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi.
10. 3 . eski dilElçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi.

KAVAS (türkçe) anlamı

11. elçilik ya da konsolosluklarda çalışan
12. özel giysisi olan koruma memuru.
13. banka
14. patrikhane gibi yerlerde koruyucu.
15. önemli bir orunu ve bu orundaki yöneticiyi koruyan kimse
16. yasakçı

KAVAS (türkçe) ingilizcesi

1. [Kava (die) ]n. kava
2. variety of shrub common to the Pacific Islands
3. intoxicating beverage made from the roots of the kava shrub
4. n. kava
5. variety of shrub common to the Pacific Islands
6. intoxicating beverage made from the roots of the kava shrub
7. n. kava
8. variety of shrub common to the Pacific Islands
9. intoxicating beverage made from the roots of the kava shrub,
Kavas Osmanlılarda, vezir ve veziriazamın maiyetinde görev yapan silahlı memur. Elçilik veya konsolosluklarda çalışan ve özel kıyafeti olan koruma memuru. Önceleri okçu manasındaki kavvas kelimesi, zamanla silahlı muhafız anlamında kullanılmaya başlandı.

Osmanlılar zamanında görevli olan kavaslar, çarşı ve pazarlarda yakaladıkları suçluları mahkemeye götürürlerdi. Şehrin belediyeye ait hizmetlerini gören şehremanetinin maiyetinde zabıta yerine kavaslar görev yapardı. Tanzimattan sonra yardımcı sefirlerin Babıali’yi ziyaret etmeleri sırasında önlerinde kılıçlı ve tabancalı bir kavas yürür, ona kalabalıkta yol açar ve yol gösterirdi. Ayrıca büyük devlet erkanının ok ve yaylarını taşıyan, onların önlerinden giderek yol açanlara da kavas denirdi. Kavasların kendilerine has özel kıyafetleri vardı.

Kavasların başında buluan amirlere “kavasbaşı” denirdi ve maiyetlerinde yüz kadar kavas bulunurdu.

Günümüzde ise; büyük fabrikaların giriş ve çıkışlarını kontrol eden vazifelilere de kavas denmektedir.
Önceki Paylaşımlar