Kavas Osmanlılarda, vezir ve veziriazamın maiyetinde görev yapan silahlı memur. Elçilik veya konsolosluklarda çalışan ve özel kıyafeti olan koruma memuru. Önceleri okçu manasındaki kavvas kelimesi, zamanla silahlı muhafız anlamında kullanılmaya başlandı. Osmanlılar zamanında görevli olan kavaslar, çarşı ve pazarlarda yakaladıkları suçluları mahkemeye götürürlerdi. Şehrin belediyeye ait hizmetlerini gören şehremanetinin maiyetinde zabıta yerine kavaslar görev yapardı. Tanzimattan sonra ...

KAVAS (türkçe) anlamı
1. elçilik ya da konsolosluklarda çalışan
2. özel giysisi olan koruma memuru.
3. banka
4. patrikhane gibi yerlerde koruyucu.
5. önemli bir orunu ve bu orundaki yöneticiyi koruyan kimse
yasakçı.
KAVAS (türkçe) anlamı
6. 1 . Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli:
7. Artık şunları toplatsak
8. dedi
9. kavasa söyleseniz de bir adam bulunuverse.- R. H. Karay.
10. 2 . Banka
11. patrikhane
12. otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi.
13. 3 . eski dilElçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi.
KAVAS (türkçe) anlamı
14. (Arapça) Erkek ismi - Okçu
15. tüfekçi
16. tüfekli alet.
KAVAS (türkçe) ingilizcesi
1. [Kava (die) ]n. kava
2. variety of shrub common to the Pacific Islands
3. intoxicating beverage made from the roots of the kava shrub
4. n. kava
5. variety of shrub common to the Pacific Islands
6. intoxicating beverage made from the roots of the kava shrub
7. n. kava
8. variety of shrub common to the Pacific Islands
9. intoxicating beverage made from the roots of the kava shrub,

Kavas hakkında bilgiler

Kavas Osmanlılarda, vezir ve veziriazamın maiyetinde görev yapan silahlı memur. Elçilik veya konsolosluklarda çalışan ve özel kıyafeti olan koruma memuru. Önceleri okçu manasındaki kavvas kelimesi, zamanla silahlı muhafız anlamında kullanılmaya başlandı.

Osmanlılar zamanında görevli olan kavaslar, çarşı ve pazarlarda yakaladıkları suçluları mahkemeye götürürlerdi. Şehrin belediyeye ait hizmetlerini gören şehremanetinin maiyetinde zabıta yerine kavaslar görev yapardı. Tanzimattan sonra yardımcı sefirlerin Babıali’yi ziyaret etmeleri sırasında önlerinde kılıçlı ve tabancalı bir kavas yürür, ona kalabalıkta yol açar ve yol gösterirdi. Ayrıca büyük devlet erkanının ok ve yaylarını taşıyan, onların önlerinden giderek yol açanlara da kavas denirdi. Kavasların kendilerine has özel kıyafetleri vardı.

Kavasların başında buluan amirlere “kavasbaşı” denirdi ve maiyetlerinde yüz kadar kavas bulunurdu.

Günümüzde ise; büyük fabrikaların giriş ve çıkışlarını kontrol eden vazifelilere de kavas denmektedir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kayhan Kavas

Kayhan Kavas (d. 1957, Aydın, Türkiye), Türk Bürokrat

Ayhan Kavas

Ayhan Kavas   (d. 1956 - İstanbul)   Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Ahmet Kavas

Ahmet Kavas, (d. 1964, Samsun) Ağustos, Türkiye'nin Çad büyükelçiliği görevini yürüten Türk diplomat, akademisyen.

Kabil

Kabil, Afganistan'ın başkenti ve 3.000.000 nüfusuyla en büyük şehridir. Hindikuş dağları içinde Kabil nehri boyunca ilerleyen dar bir vadide deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte kurulmuştur.