KIBAR (türkçe) anlamı
1. kibar sıfat [[Arapça]]
2. 1 . Davranış
3. düşünce
4. duygu bakımından ince
5. nazik olan (kimse):
6. İşte senin bu kibar
7. bu efendi hâllerine bayılıyorum.- Y. Z. Ortaç.
8. 2 . Seçkin
9. değerli
10. Fazla bolluk da görmemiş bir ailenin kibar eşyaları sessiz bir şekilde âdeta hitap ediyordu.- S. F. Abasıyanık.
11. 3 . Zengin
12. soylu
13. köklü (kimse
14. aile)
15. Telefona giderek kibar ve varlıklı insanlara has bir şive ile köşkten otomobili istetti.- H. Taner.
16. 4 . isim
17. eskimiş Büyükler
ulular.
KIBAR (türkçe) anlamı
18. davranış
19. düşünce
20. duygu bakımından ince
21. nazik olan (kimse)
22. büyükler
23. ulularşık
24. seçkin
25. değerli
26. kibara yakışacak biçimde.zengin
27. soylu
28. köklü (kimse
aile).
KIBAR (türkçe) anlamı
29. kibar sıfat [[Arapça]] kib¥r 1 . Davranış
30. düşünce
31. duygu bakımından ince
nazik olan (kimse):
KIBAR (türkçe) anlamı
32. (Arapça) Kadın ismi 1. Duygu
33. davranış ve hareket bakımından ince
34. zarif
35. nazik
36. çelebi. 2. Büyük cömert
37. asil
38. zengin. 3. Şık
39. seçkin. 4. Büyükler
40. ulular. 5. Kibirli.
KIBAR (türkçe) ingilizcesi
1. adj. polite
2. gentle
3. nice
4. well-born
5. aristocratic
6. aristocratical
7. attentive
8. blancmange
9. bland
10. chivalrous
11. civil
12. civilized
13. courteous
14. courtly
15. distingue
16. douce
17. elegant
18. exquisite
19. fashionable
20. gallant
21. genteel
22. kid glove
23. well mannered
24. mild
KIBAR (türkçe) fransızcası
1. distingué/e
2. complaisant/e
3. courtois/e
4. galant/e
5. gentil/le
6. racé/e
7. urbain/e
KIBAR (türkçe) almancası
1. n. Höflichkeit
2. Kulanzadj. aristokratisch
3. fein
4. galant
5. herrschaftlich
6. nett
7. urban
8. verbindlich
9. vornehm
10. weltmännischadv. nobel