Koni

Koni

Koni Matematikte, bir düzlem içindeki dairenin her noktasını, düzlem dışındaki bir noktaya birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği geometrik şekil. Dik üçgenin bir dik kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilen koniye, Dik Koni veya Dönel Koni denir. Koniler, tabanlarına göre dairesel koni, eliptik koni gibi isim alır. Dairesel bir dik koninin taban merkezini, tepe noktasına birleştiren doğru parçasına, bu koninin ekseni veya yüksekliği denir. Taban çevresinin herhangi bir n

KONI (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun çizdiği yüzey
3. mahrut
4. 2 . sıfat Bu biçiminde olan.
5. 3 . Çembersel bölge üzerindeki her noktanın çember düzlemi dışındaki bir nokta ile birleşiminden oluşan geometrik cisim.
4 . Bu yüzeyle sınırlı katı cisim.

KONI (türkçe) anlamı

6. tabanı dairesel ya da elips biçimde olan ve yukarıya doğru daralarak sivrileşen cisim
7. koni biçiminde olan.durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak devinen bir doğrunun çizdiği yüzey
8. mahrut.bu yüzeyle sınırlı katı cisim.

KONI (türkçe) ingilizcesi

1. [Koni]n. cone,

KONI (türkçe) fransızcası

1. cône [le]

KONI (türkçe) almancası

1. n. Kegel
2. Konus
Koni Matematikte, bir düzlem içindeki dairenin her noktasını, düzlem dışındaki bir noktaya birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği geometrik şekil.

Dik üçgenin bir dik kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilen koniye, Dik Koni veya Dönel Koni denir. Koniler, tabanlarına göre dairesel koni, eliptik koni gibi isim alır. Dairesel bir dik koninin taban merkezini, tepe noktasına birleştiren doğru parçasına, bu koninin ekseni veya yüksekliği denir. Taban çevresinin herhangi bir noktasını tepeye birleştiren doğru parçasına koninin ana doğrusu veya apotemi adı verilir. Taban çevresinin her noktasını tepeye birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği yüzey, koninin yanal yüzeyi adını alır. Yanal yüzeyin alanı, taban çevresi ile apoteminin çarpımının yarısına eşittir. Taban yarıçapının uzunluğu r, apotemi uzunluğu a ise yanal yüzey alanı= pra olur. Bir dairesel dik koninin hacmi de, taban alanı ile yüksekliğin çarpımının üçte biri alınarak elde edilir:

(V= 1/3 pr2.h)

Bir dönel koninin düzlemlerle arakesitine, konikler adı verilir. Herhangi bir koni, tabana paralel bir düzlemle kesilirse, düzlemle taban arasında kalan kısma kesik koni denir.
Önceki Paylaşımlar