Konik

Kısaca: Koni biçiminde veya koni ile ilgili olan cisimler ...devamı ☟

Konik

1 . Koni biçiminde olan veya koni ile ilgili olan, mahruti:
"Konik yüzey."-
2 . isimTabanı daire biçiminde olan bir koninin bir düzlemle ara kesiti:
"Çember, elips, hiperbol ve parabol birer koniktir."-

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Konikler
7 ay önce

Konik kesit, eliptik veya dairesel bir çift taraflı koninin, düzlemle kesitinden meydana gelen eğriler. Bunlar, çember, elips, parabol ve hiperboldür...

Konikler, Analitik geometri, Arşimet, Daire, Descartes, Elips, Euclid, Gezegen, Kepler, Koni, Parabol
KONİK PROJEKSİYON
7 ay önce

Konik projeksiyon, kürenin koni şeklindeki bir kağıda sarılmasıyla oluşturulan bir harita hazırlama yöntemidir. Bu yöntemle çizilmiş haritalarda şekil...

Konik projeksiyon, Coğrafi terim, Enlem, Harita, Kağıt, Koni, Taslak
Helisel konik yay
4 yıl önce

Helisel konik yay, daire veya dikdörtgen kesitli bir telin bir eksen etrafında konik şekilde sarılmasıyla imal edilen ve burulmaya zorlanan, helisel yaylar...

Helisel konik yay, Bası yayları, Bilezik yay, Daire, Dikdörtgen, Disk yay, Eksen, Helisel silindirik yay, Helisel yay, Kangal yay, Konik
Helisel yay
7 ay önce

silindirik ya da konik şekilde sarılmasıyla imal edilen ve burulmaya zorlanan bir yay çeşididir. Helisel silindirik yaylar, Helisel konik yaylar ve kangal...

Helisel yay, Almanca, Bası yayları, Bilezik yay, Daire, Dikdörtgen, Disk yay, Eksen, Helisel konik yay, Helisel silindirik yay, Kangal yay
ÇİLEK
7 ay önce

uygundur. Ilıman bölgeler için uygundur. Meyve çürüklüğüne dayanıklıdır. Uzun konik koyu kırmızı renklidir. Meyve eti serttir, meyvenin saptan kopması zordur...

Çilek, Çilek, Alt cins, Alt familya, Alt oymak, Alt sınıf, Alt takım, Alt tür, Alt İ¢lem, Alt şube, Ansiklopedi
Eksantriklik (Matematik)
4 yıl önce

bir konik kısmın özelliklerini belirtmek için kullanılan bir terimdir, genel olarak e harfi ile gösterilir. Eksantrikliğin, kabaca sözü edilen konik kısmın...

Menaechmus
8 ay önce

Chersonese'deki Prokonnesos'ta doğmuş, Platon'la olan arkadaşlığı ile tanınan, konik kesitlerini açık keşfiyle ve parabol ile hiperbol kullanarak küpü iki katına...

Kangal yay
7 ay önce

veya dikdörtgen kesitli bir telin bir eksen etrafında silindirik ya da konik şekilde sarılmasıyla imal edilen, bir yay çeşididir. Kangal yaylar, eğilmeye...

Kangal yay, Bası yayları, Bilezik yay, Daire, Dikdörtgen, Disk yay, Eksen, Helisel konik yay, Helisel silindirik yay, Helisel yay, Konik