Koni biçiminde veya koni ile ilgili olan cisimler

Konik

anlam ayrım

Konik

1 . Koni biçiminde olan veya koni ile ilgili olan, mahruti:
"Konik yüzey."-
2 . isimTabanı daire biçiminde olan bir koninin bir düzlemle ara kesiti:
"Çember, elips, hiperbol ve parabol birer koniktir."-

İlgili konuları ara

Yanıtlar