Maddi

MADDI (türkçe) anlamı

1. (Maddiye) Cismâni. Madde ile alâkalı olan. Maddeye ait.
2. Paraca ve malca.
3. Paraya ve mala fazlaca ehemmiyet veren.
4. Dokunma
5. koklama
6. görme
7. işitme
8. tatma ile hissedilip duyulan şeyler.

MADDI (türkçe) anlamı

9. madde ile ilgili
10. maddesel
11. manevi karşıtı
12. paraya
mala çok önem veren (kimse).maddeden oluşan.nesnelerle ilgili olan.

MADDI (türkçe) anlamı

13. 1 . Madde ile ilgili
14. maddesel
15. manevi karşıtı:
16. Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.- Anayasa.
17. 2 . Maddeden oluşan.
18. 3 . Nesnelerle ilgili olan:
19. Maddi şartlar.-
20. 4 . Mal
21. para
22. varlıkla ilgili olan.
23. 5 . mecaziParaya
24. mala çok önem veren (kimse).
25. 6 . fizikMaddesel:
26. Maddi dünya.-
27.

MADDI (türkçe) ingilizcesi

1. adj. material
2. materialistic
3. physical
4. pecuniary
5. tangible
6. worldly
7. concrete
8. corporeal
9. earthbound
10. earthly
11. earthy
12. matter of fact
13. temporal

MADDI (türkçe) fransızcası

1. matériel/le
2. substantiel/le
3. physique
4. temporel/le

MADDI (türkçe) almancası

1. adj. gegenständlich
2. materiell
Önceki Paylaşımlar