Maddi

MADDI (türkçe) anlamı

1. (Maddiye) Cismâni. Madde ile alâkalı olan. Maddeye ait.
2. Paraca ve malca.
3. Paraya ve mala fazlaca ehemmiyet veren.
4Dokunma
5koklama
6görme
7işitme
8. tatma ile hissedilip duyulan şeyler.

MADDI (türkçe) anlamı

9. madde ile ilgili
10maddesel
11. manevi karşıtı
12paraya
mala çok önem veren (kimse).maddeden oluşan.nesnelerle ilgili olan.

MADDI (türkçe) anlamı

13. 1 . Madde ile ilgili
14maddesel
15. manevi karşıtı:
16. Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.- Anayasa.
17. 2 . Maddeden oluşan.
18. 3 . Nesnelerle ilgili olan:
19. Maddi şartlar.-
20. 4 . Mal
21para
22. varlıkla ilgili olan.
23. 5 . mecaziParaya
24. mala çok önem veren (kimse).
25. 6 . fizikMaddesel:
26. Maddi dünya.-

MADDI (türkçe) ingilizcesi

1. adj. material
2materialistic
3physical
4pecuniary
5tangible
6worldly
7concrete
8corporeal
9earthbound
10earthly
11earthy
12. matter of fact
13temporal

MADDI (türkçe) fransızcası

1. matériel/le
2. substantiel/le
3. physique
4. temporel/le

MADDI (türkçe) almancası

1. adj. gegenständlich
2. materiell
Önceki Paylaşımlar